Back

Vadovė
Lilijana Zarankienė
Mob. 8 656 53 038, el.p. lilibra.vilnius@gmail.com
 
Seniūnė
Alina Jonutienė 
mb +37068669234; el.paštas a.jonutiene@gmail.com  
 

MČTAU choras „Varsa“ (iki 2019 m. Muzikos fakultetas) buvo įkurtas 1997 rudenį. Choro įkūrėja ir jo vadovė Adelė Petrošiūtė kolektyvui vadovavo iki 2010 m.

Fakulteto Garbės nariai: Irena BeinortienėZenona BružienėGenovaitė LasauskienėPalma Ona Milašiūnienė.

2012 m. kovo 28 d. chorui suteiktas vardas „Varsa“. 2019 m. sausio 24 d. Rektorato nutarimu Muzikos fakultetas reorganizuotas į atskirą MČTAU meno kolektyvą – chorą „Varsa“.

Choras „Varsa“ aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto bei šalies renginiuose, senjorų festivaliuose, Vilniaus miesto bendruomenių sąskrydžiuose, MČTAU renginiuose, organizuoja senjorų chorų ir vokalinių ansamblių festivalius „Jei daina širdy – esame jauni“.

Jei daina – Jūsų gyvenimo būdas, dainuokite, repetuokite, koncertuokite kartu su MČTAU choru „Varsa“!

2023 m. kovo 9 d. choro koncertas Kovo 11-osios proga

2023 m. lapkričio 10 d. Pyragų dienoje

2023 m. gegužės 18 d. koncertas Vievio kultūros centre

2022-04-25 Uždainuokim suėję į būrį Kretingoje

2022-04-25 Uždainuokim suėję į būrį

2020-01-31. Kas dainužę širdy savo turi

2019-05-14. Senjorų ansamblių susitikimas

2019-04-19. Dainavome Žemaitijos sostinės senjorams

2019-01-05. Metų virsmo ir šviesos rate

2018-11-11. Paimkim Lietuvą visi ant rankų

2018-03-15. Šimtmečio kartų pynė Lietuvai

2016-12-06. Tarptautinis senjorų chorų ir ansamblių festivalis

2016-11-28. Jei daina širdy – esame jauni!

2016-04-22. „Varsa“ lankėsi specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“

2015-10-19. Choras – mūsų gyvenimas

2014-11-20. Su daina širdyje susitikome po dvejų metų

2012-11-24. Su daina širdyje