Back

GENOVAITĖ LASAUSKIENĖ (1927 – 2020)

Muzikos fakulteto Garbės narė

Genovaitė Lasauskienė gimė 1927 m. birželio 9 d. upės Jūros slėnyje buvusiame Taurų kaime (Tauragės r.). 1949 m. baigė gamtos mokslus Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbdama Švenčionėlių mokytojų seminarijoje, merginoms dar dėstė ir siuvimą, todėl panoro baigti Lengvosios pramonės technikumą. Vėliau mokytojavo Lazdijuose, Kulautuvoje. Drauge su vyru Jonu dvejus metus pagal UNESCO programą gyveno ir dirbo Gvinėjoje. Čia Genovaitė Politechnikos instituto botanikos laboratorijoje tvarkė herbariumus. Grįžusi iš Afrikos dėstė gamtos mokslus Vilniaus pedagoginėje mokykloje, buvo „Žinijos” draugijos respublikinės valdybos referentė, neetatinė ekskursijų vadovė.

Švenčionėlių mokytojų seminarijoje Genovaitė pradėjo žaisti stalo tenisą ir… žaidžia iki šiol. Turi daugybę medalių, apdovanojimų. Dabar dalyvauja veteranų, šeimų varžybose. Nuo pat Žemaičių draugijos susikūrimo G. Lasauskienė yra aktyvi šios organizacijos narė, daugybę metų buvo pirmininko pavaduotoja, visų vadinama žemaičių motinėlė.

Nuo vaikystės Genovaitė nesiskiria su daina. Iš pradžių pritardavo giedant seneliui Augustui, vėliau lankė mokyklos chorą. 1939 m. dainavo Kauno radiofone. Visur, kur dirbo, dainavo choruose, ansambliuose (netgi Gvinėjoje). Nuo 1971 m. iki 2003 m.  G. Lasauskienė  dainavo Mokslų akademijos chore,  nepraleido nė vienos dainų šventės. 10 metų giedojo Arkikatedros parapijos chore, trejus metus dainavo Ryšininkų ansamblyje, dar – liaudies dainų klube „Raskila”, Lazdynų bočių chore. Nuo 1998 m. Genovaitė Lasauskienė lanko MČTAU Muzikos ir Kultūros fakultetus. Čia ji taip pat dainuoja chore (buvo seniūnė, kai chorui vadovavo pirmoji chorvedė Adelė Petrošiūtė), dalyvauja koncertuose, renginiuose, išvykose.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę veiklą Muzikos fakultete Genovaitei Lasauskienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.