Back

Dekanas dr. Vitalius Skaržinskas
Mob. 8 686 23 224
El.p. vitalius.skarzinskas@gmail.com

Facebook MČTAU Politikos fakulteto grupė

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto veiklos pagrindinis tikslas
Sudaryti ir išplėsti tarpusavio bendravimo ir dalyvavimo visuomenės ir valstybės gyvenime galimybes vyresnio amžiaus žmonėms
 
Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto veiklos kryptys
• Sudaryti mokymosi/mokymo politikos, teisės, ekonomikos srityje visą gyvenimą galimybes vyresnio amžiaus žmonėms, tenkinant jų saviraiškos poreikius
• Puoselėti demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo principus ir procesus, skatinti vyresnio amžiaus žmones pagal galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime ir valstybės valdyme
• Pagal galimybes prisidėti prie taikos, demokratijos ir klimato Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje išsaugojimo
• Skatinti savanorystę ir bendravimą tarp kartų
 
Literatūros fakulteto veiklos pagrindinis tikslas
Literatūrinių gebėjimų vystymas ir stiprinimas. Paskaitos. Diskusijos. Kūrybos rinkinių rašymas. Rašytojų muziejų lankymas.
 
Literatūros fakulteto veiklos kryptys
• Skaitymas ir rašymas kaip pasaulio atradimo, supratimo ir paaiškinimo procedūra
• Veiklos motyvaciją, refleksiją skatinantys metodai
• Grožinio teksto struktūra
• Socialinės struktūros logika ir literatūros logika
• Siužetas ir jo struktūra. Tekstų dekonstrukcija ir interpretacija
Dekanas dr. Vitalius Skaržinskas
Mob. 8 686 23 224
 
 
Prodekanė Rūta Kniūkštienė
Mob. 8 681 37 658, el. p.  ruta.kniukstiene@gmail.com
Prodekanas Gracijus Stanislovas Naujikas 
Mob. 8 686 82 831, el.p. gracijus.n@gmail.com
Seniūnė Gražina Bedalienė
Mob. 8 610 29 920, el. p. g.bedaliene@gmail.com
Diskusijų klubo vadovas Romualdas Pocius
Mob. 8 686 52 042, el. p. pociaird@gmail.com
Diskusijų klubo seniūnė Birutė Pečiulevičiūtė
Mob. 8 600 49 535, el. p. birute.peciuleviciute12@gmail.com
 
Fakulteto taryba (7)
Vitalius Skaržinskas – dekanas, tarybos pirmininkas,
Gracijus Naujikas – prodekanas, tarybos narys,
Rūta Kniūkštienė – prodekanė,
Gražina Bedalienė – fakulteto seniūnė,
Romualdas Pocius – Diskusijų klubo vadovas,
Birutė Pečiulevičiūtė – Diskusijų klubo seniūnė,
Rasa Pakalkienė – atsakinga už komunikaciją.
***

Fakultete nagrinėjama Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinė politika, ekonomika ir teisiniai klausimai. Diskusijų klube diskutuojama šiomis temomis.

Politikos fakultetas įkurtas Trečiojo amžiaus universiteto veiklos pradžioje. Šiam fakultetui vadovavo Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Albertas Šimėnas. Vėliau šio fakulteto veikla nutrūko. 2010 m. vasario mėnesį fakultetas buvo atkurtas ir pavadintas Politologijos fakultetu, 2016 m. fakultetas pervardintas į Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetą. Tais pačiais metais įkurtas Diskusijų klubas. 2018-2019 mokslo metais klubui vadovavo dr. Vitalius Skaržinskas.

2010-2015 mokslo metais fakultetui vadovavo Laimutis Didžiokas. Nuo 2015 m. rudens iki 2020 m. rugpjūčio mėn. fakultetui vadovavo Rimantas Kazimieras Radžiūnas.

Fakulteto Garbės lektorius Leopoldas Stanevičius, Garbės narys prodekanas Edmundas Čepė.

Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetą lanko klausytojai, norintys pasidalinti savo nuomone su kitais, padiskutuoti aktualiomis visuomeninio gyvenimo aktualijomis. Su politika susiduria kiekvienas iš mūsų: vieni atlieka savo pilietinę pareigą per rinkimus, kiti dalyvauja valstybės, savivaldybės ar savo bendruomenės gyvenime, o dar kiti priima svarbius politinius sprendimus, kurie vienaip ar kitaip paveikia visų mūsų gyvenimą – net ir tų, kuriems politika yra labai jau svetima. Visiškai atsiriboti nuo visuomenės gyvenimo, kad ir kaip norėtume, nepavyksta, todėl kiekvienam iš mūsų reikalingas tam tikras politinis, teisinis ir ekonominis išprusimas.

Fakultetas bendradarbiauja su Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos instituto dėstytojais, iškiliausiais politikos, politologijos ir kitų sričių žinovais, kurie ne tik skaito paskaitas, bet ir kviečia į politines diskusijas, susitikimus.

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto užsiėmimai vyksta MČTAU A4 aud., Studentų g. 39.
PavadinimasAprašymasData

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2023–2024 mokslo metų II pusm. užsiėmimai

Sausio 11 d. 15 val. A4 aud. paskaita „Pilietinė gynyba”, ats. majoras Albertas Daugirdas, atsakingas PTE fakulteto prodekanas G. Naujikas.

Sausio 18 d. 15 val. A4 aud. paskaita “Elektroninių atliekų perdirbimas”, Kornelija Miliauskaitė, UAB „EMP recycling“, atsakingas PTE fakulteto prodekanas G. Naujikas.

Sausio 29 d. 15 val. A4 aud. paskaita-susitikimas “Referendumas dėl pilietybės”. Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakinės LRS narė Dalia Asanavičiūtė. Paskaita bus transliuojama per Google Meet visiems TAU, atsakingas PTE fakulteto prodekanas G. Naujikas.

Vasario 8 d. 15 val. A4 aud. susitikimas-paskaita „Karštas politinis sezonas 2024 m.” su LRS nariu Matu Maldeikiu. Ats. G. Naujikas.

Vasario 15 d. 15 val. A4 aud. diskusija „Kuo gi iš tikrųjų skiriasi politinės partijos Lietuvoje?“. Ats. R. Pocius.

 
Vasario 20 d., antradienis, 15 val., A4 aud. Susitikimas su Europos parlamento nariu, prof. Liudu Mažyliu. Ats. G. Naujikas.
 
Kovo 1 d., penktadienis, 11 val. A4 aud. Susitikimas su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Ats. G. Naujikas.
 

Kovo 7 d. 15 val. A4 aud. paskaita „Tvarumas – šiuolaikinės visuomenės iššūkis“. Lektorė dr. Jurgita Rotomskienė.

Kovo 14 d. 15 val. A4 aud. Susitikimas- paskaita „Lietuvos partizanai – nacionalinio pasipriešinimo pavyzdys“,rež. Valdo Babaliausko dok. filmo „Juozas Jakavonis-Tigras“ ir knygos „Šalia mirties“ pristatymas. Lektorius – J. Jakavonio dukra, LRS narė Angelė Jakavonytė. Ats. G. Naujikas.

Kovo 21 d. 15 val. A4 aud. Paskaita “Kokios kryžkelės laukia ES?”. Lektorius – V. P. Andriukaitis. Ats. G. Naujikas.

Kovo 28 d. 15 val. A4 aud. Susitikimas-paskaita “Lietuvos geležinkelių strategija”. Andrius Žilėnas – LTG strategijos ir efektyvumo padalinio vadovas. Ats. G. Naujikas

Balandžio 4 d. 15 val. A4 aud. Susitikimas su kandidatu į prezidentus Aurelijumi Veryga. Ats. G. Naujikas.

 
Balandžio 11 d. 15 val. A4 aud. Diskusijų klubo organizuojama paskaita-diskusija apie LRV migracijos iš trečiųjų šalių politiką. Renginys vyks MČTAU A4 auditorijoje. Lektorė Agneta Ladek, LRV Vidaus reikalų viceministrė.

Balandžio 18 d. 14 val. A4 aud. Susitikimas su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Dalyvaus MRU prof. dr. Andrius Stasiukynas. Ats. G. Naujikas, V. Dromantas.

***

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2023–2024 mokslo metų I pusm. užsiėmimai

Rugsėjo 28 d. 15 val. A4 audLietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas ir jo veikla. VSD strateginės komunikacijos vadovė Aurelija Vernickaitė.

Spalio 5 d. 15 val. A4 aud. Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto mokslo metų atidarymas. Atsakinga – fakulteto taryba.

Spalio 12 d. 15 val. aud. A4 Renginys „Saugumas, visuomenės atsparumas, pasirengimas krizėms ir pilietinės visuomenės vaidmuo“. Susitikimas su nacionalinės nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos vadovybe ir ekspertais. Paskaita, atsakymai į klausimus, diskusija, neformalus bendravimas. Lekt. Nacionalinės NVO koalicijos: direktorė Gaja Šavelė, ekspertė Dovilė Rudzenskė, lektorius Darius Remeika.

Spalio 19 d. 15 val. aud. A4 Paskaita „Ginčytini Rusijos ir Ukrainos istorijos klausimai“. Lekt. Doc. Dr. Vida Kniūraitė.

Spalio 26 d. 15 val. aud. A4 Paskaita „Priešiška informacinė veikla“. Lekt. Auksė Ūsienė, Lietuvos kariuom. Strateginės komunikacijos dep.

Lapkričio 09 d. 14 val. aud. A4 Organizuojamas baigiamasis projekto renginys – protmūšis. Skirtingai nuo paskaitų, protmūšis bus linksma pamoka, padedanti atskirti melagienas nuo tikros informacijos. Kartu bus sprendžiama ar spėjama, kas yra patikima ar nepatikima informacija. Po protmūšio rengiamos vaišės su pyragu ir kava (finansuoja – Užsienio reikalų ministerija). Renginio pabaigoje skambės patriotinės dainos, kurias sutiko atlikti Izabelė Bražiūnienė su savo “Romantikų” kolektyvu. Bus suformuotos 5-6 komandas. Bus išdalinta daug prizų.

Lapkričio 16 d. 15 val. aud. A4 Diskusijų klubo diskusija “Visi Rusijos karai”.

 
Lapkričio 23 d. 15 val. A4 aud. Paskaita-diskusija “Kuo gyvena Lietuvos studentai?”. Lektorė Lietuvos studentų sąjungos atstovė komunikacijai Gabrielė Šturmaitė.
 
Lapkričio 30 d. 15 val. aud. A4 Paskaita „Lietuvos biudžetas ir ekonomikos prognozė 2024 m.“ Lektorius: politikas Algirdas Butkevičius.

Gruodžio 7 d. 15 val A4 aud. Paskaita „Saugumas namuose, gatvėje, keliuose“. Paskaitą skaitys Vitalijus Jagminas, Policijos atstovas, ir Elčin Mamedov, Pinigų plovimo prevencijos specialistas. Atsakingas už renginį Gracijus Naujikas.

Gruodžio 14 d. 15 val. aud. A4 Paskaita/susitikimas “Kuo gyvena Lietuvos senjorai”. Lektorė dr. Zita Žebrauskienė, MČTAU rektorė, NTAUA prezidentė.

***

pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2020-2021 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2017–2018 mokslo metų užsiėmimai

Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto Diskusijų klubo užsiėmimai vyksta kas antrą savaitę pakaitomis su paskaitomis. Apie konkretų laiką, formatą ir temas informuojama iš anksto universiteto interneto svetainės kalendoriuje. 

2022-2023 mokslo metų Diskusijų klubo renginiai

Sausio 19 dieną 15 val. A4 aud. Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto Diskusijų klubo diskusija tema „Lietuvos užsienio politikos laimėjimai ir nesėkmės 2022 m.“ Moderatorė: Birutė Pečiulevičiūtė.

Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 15 val. MČTAU A4 aud. diskusija tema “Atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje”. Pranešėjai – Dalis Baltrūnas (Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas), Zita Biržinė (Gyvulininkystės atliekų tvarkymas) ir Stanislovas Tracevičius (Miesto komunalinių atliekų tvarkymo praktika). Moderatorius – Romualdas Pocius.

Lapkričio 3 d., ketvirtadienį, 15 val. MČTAU aud. A4 diskusija tema “Kodėl senstančioje ES (ir Lietuvoje) aktualus kartų solidarumo stiprinimas?” ir MČTAU vykdomo projekto „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“ pristatymas.

***

pdf icon 32 Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto Diskusijų klubo veiklos reglamentas

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai