Back
Rektoratas
Zita Žebrauskienė
rektorė
 •  zitamctau@gmail.com
 •  +370 616 51 274
Gediminas Dalinkevičius
prorektorius organizaciniams reikalams
 • gediminas@dalinkevicius.eu
 •  +370 655 05 864
Vida Jarašiūnienė
rektorės padėjėja
 • mctau.info@gmail.com
 •  +370 626 15 686
Izabelė Bražiūnienė
meninio ugdymo fakulteto dekanė
 •  izabra@gmail.com
 •  +370 699 06 986
Ovidijus Gabrėnas
informacinių technologijų fakulteto dekanas
 •  ovidijusg@gmail.com
 •  +370 620 84 468
Henrika Ivancienė
tautodailės fakulteto dekanė
 •  henrika.ivanciene@gmail.com
 •  +370 687 21 528
Arvydas Ivaškevičius
turizmo fakulteto dekanas
 •  arvydiva@yahoo.com
 •  +370 612 91 010
Danguolė Kasperavičienė
psichologijos fakulteto dekanė
 •  kasperdanguole@gmail.com
 •  +370 684 63 516
Jonas Kirtiklis
literatūros fakulteto dekanas
 •  kirtiklisjonas@gmail.com
 •  +370 698 00 447
Vida Kniūraitė
istorijos fakulteto dekanė
 •  vida.tekor@gmail.com
 •  +370 674 55 615
Viktorija Montvilienė
sveikos gyvensenos fakulteto dekanė
 •  viktorija.montviliene@gmail.com
 •  +370 612 02 420
Liucija Pranckevičienė
buities kultūros fakulteto dekanė
 •  liucija.pranckeviciene@gmail.com
 •  +370 652 38 523
Vitalius Skaržinskas
politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas
 •  vitalius.skarzinskas@gmail.com
 •  +370 686 23 224
Violeta Saržinskienė
kultūros fakulteto dekanė
 •  violeta.skarzinskiene@gmail.com
 •  +370 686 49 444
Danutė Šukienė
užsienio kalbų fakulteto dekanė
 •  danute.svdg@gmail.com
 •  +370 618 50 503
Laimutis Antanas Didžiokas
garbės narių klubo vadovas
 •  felixdidziokas@yahoo.com
 •  +370 677 31571
Rita Bieliauskienė
vokalinio ansamblio „Ave Musica“ vadovė
 •  rita.bieliauskiene@mruni.eu
 •  +370 600 10654
Valerija Stričkienė
šokių studijos vadovė
 •  valerija.strickiene@gmail.com
 •  +370 673 64 088
Lilijana Zarankienė
moterų choro „Varsa“ vadovė
 •  lilibra.vilnius@gmail.com
 •  +370 656 53 038
Administracija
Roma Kaušpadienė
finansininkė
 •  mctau.info@gmail.com
 •  +370 618 02 393
Laima Tuleikienė
projektų vadovė
 •  laima.tuleikiene@gmail.com
 •  +370 676 21 601
Lolita Raudienė
ryšių su klausytojais koordinatorė
 •  mctauklausytojai@gmail.com
 •  +370 686 33418
Lolita Raudienė
ryšių su klausytojais koordinatorė
 •  mctauklausytojai@gmail.com
 •  +370 686 33418
Irena Mierkienė
klausytojų duomenų administratorė
 •  mctauklausytojai@gmail.com
 •  +370 618 71 441
Rasa Pakalkienė
interneto svetainės vadovė ir redaktorė
 •  rasa.pakalkiene@gmail.com
 •  +370 658 39 099
Lilija Smalakienė
komunikacijos specialistė
 •  tiklilijos@gmail.com
 •  +370 686 26221
Janė Rusteikienė
patalpų administratorė – budėtoja
 •  mctau.info@gmail.com
 •  +370 688 50 717