Back
DR. MEDARDAS ČOBOTAS (1928 – 2009)
Pirmasis trečiojo amžiaus universiteto rektorius
DR. VANDA BRIMIENĖ
Garbės rektorė (1934-2015)
ROMANAS PAULAUSKAS
TEODORA DILKIENĖ
KRISTINA KAVECKAITĖ
(1942-2021)
RIMANTAS KAZIMIERAS RADŽIŪNAS
ALDONA MIKULIONIENĖ
AUGUSTAS VISMANTAS
DR. ROMUALDAS ŠIMKŪNAS
ELENA SAKAVICKIENĖ
OLGA KRISTINA DIDŽIOKIENĖ
(1945 - 2017)
LAIMUTIS DIDŽIOKAS
IRENA JONKUVIENĖ
AUGUSTINAS KĘSTUTIS ROGALSKIS
KAZIMIERAS MIŠKINIS
MARIJA MICHALEVA
ALDONA JAGMINIENĖ
(1926-2023)
DR. BIRUTĖ GAIGALIENĖ
(1930 - 2014)
ADELĖ PETROŠIŪTĖ
(1933 - 2014)
DANUTĖ ONA PAPEIKIENĖ
(1939 - 2013)
DOVILĖ JANKAUSKIENĖ
DR. EDITA JANINA JANULIONYTĖ
DR. GENOVAITĖ JUSAITIENĖ
(1929 - 2021)
DR. VIDA KNIŪRAITĖ
DANUTĖ MATULIENĖ
RIMANTAS MATULIS
DR. RIMA RUZGIENĖ
LEOPOLDAS STANEVIČIUS
MILDA ŠIUGŽDIENĖ
(1951–2014)
DANUTĖ ONA MATEIKIENĖ
NIJOLĖ GRADAUSKIENĖ
VIKTORIJA LEIKIENĖ
ELENA DOBROVOLSKIENĖ
LAIMA STANEVIČIENĖ
ALGIMANTAS PETRAUSKAS
HELENA GRAŽINA JARMALYTĖ
MONIKA JAKIMAVIČIENĖ
JADVYGA MINIOTAITĖ
STEFANIJA STANKEVIČIENĖ
NIJOLĖ MARIJA SURVILIENĖ
VILIJA JURĖNIENĖ
MARYTĖ ŠRIUBŠIENĖ
REGINA JADZEVIČIENĖ
VIDA ROGALSKIENĖ
KAZIMIERAS VYTIS ATKOČIŪNAS
NIJOLĖ PIVORIENĖ
ALDONA URBONIENĖ
GRAŽINA ŠILER
ELENA GRINCEVIČIENĖ
EDMUNDAS ČEPĖ
IRENA BEINORTIENĖ
(1934-2023)
ZENONA BRUŽIENĖ
LINA DILBIENĖ
DR. ONA GASPARAVIČIŪTĖ
MATILDA TERESĖ JUCIENĖ
GENOVAITĖ LASAUSKIENĖ
(1927 - 2020)
POVILAS SIDARAVIČIUS
(1933 - 2015)
PALMA ONA MILAŠIŪNIENĖ
ALFREDAS ANATOLIS NAKTINIS
STASĖ VILIENĖ
BIRUTĖ JADVYGA MICKEVIČIENĖ
ZITA ELENA ŠALTMERIENĖ
(1944–2021)
EMILIJA DONĖ MARTINAITYTĖ
ALDONA RAINIENĖ
AKADEMIKAS ALGIRDAS GAIŽUTIS
Garbės mecenatas
KAZYS MACKEVIČIUS
Garbės mecenatas
DR. MEDARDAS ČOBOTAS (1928 – 2009)
Pirmasis trečiojo amžiaus universiteto rektorius
DR. VANDA BRIMIENĖ
Garbės rektorė (1934-2015)
ROMANAS PAULAUSKAS
TEODORA DILKIENĖ
RIMANTAS KAZIMIERAS RADŽIŪNAS
ALDONA MIKULIONIENĖ
AUGUSTAS VISMANTAS
DR. ROMUALDAS ŠIMKŪNAS
ELENA SAKAVICKIENĖ
OLGA KRISTINA DIDŽIOKIENĖ
(1945 - 2017)
LAIMUTIS DIDŽIOKAS
IRENA JONKUVIENĖ
AUGUSTINAS KĘSTUTIS ROGALSKIS
KAZIMIERAS MIŠKINIS
MARIJA MICHALEVA
ALDONA JAGMINIENĖ
(1926-2023)
DR. BIRUTĖ GAIGALIENĖ
(1930 - 2014)
ADELĖ PETROŠIŪTĖ
(1933 - 2014)
DANUTĖ ONA PAPEIKIENĖ
(1939 - 2013)
DOVILĖ JANKAUSKIENĖ
DR. EDITA JANINA JANULIONYTĖ
DR. GENOVAITĖ JUSAITIENĖ
(1929 - 2021)
DR. VIDA KNIŪRAITĖ
DANUTĖ MATULIENĖ
RIMANTAS MATULIS
DR. RIMA RUZGIENĖ
LEOPOLDAS STANEVIČIUS
MILDA ŠIUGŽDIENĖ
(1951–2014)
DANUTĖ ONA MATEIKIENĖ
NIJOLĖ GRADAUSKIENĖ
VIKTORIJA LEIKIENĖ
ELENA DOBROVOLSKIENĖ
LAIMA STANEVIČIENĖ
ALGIMANTAS PETRAUSKAS
HELENA GRAŽINA JARMALYTĖ
MONIKA JAKIMAVIČIENĖ
JADVYGA MINIOTAITĖ
STEFANIJA STANKEVIČIENĖ
NIJOLĖ MARIJA SURVILIENĖ
VILIJA JURĖNIENĖ
MARYTĖ ŠRIUBŠIENĖ
REGINA JADZEVIČIENĖ
VIDA ROGALSKIENĖ
KAZIMIERAS VYTIS ATKOČIŪNAS
NIJOLĖ PIVORIENĖ
ALDONA URBONIENĖ
GRAŽINA ŠILER
ELENA GRINCEVIČIENĖ
EDMUNDAS ČEPĖ
IRENA BEINORTIENĖ
(1934-2023)
ZENONA BRUŽIENĖ
LINA DILBIENĖ
DR. ONA GASPARAVIČIŪTĖ
MATILDA TERESĖ JUCIENĖ
GENOVAITĖ LASAUSKIENĖ
(1927 - 2020)
POVILAS SIDARAVIČIUS
(1933 - 2015)
PALMA ONA MILAŠIŪNIENĖ
ALFREDAS ANATOLIS NAKTINIS
STASĖ VILIENĖ
BIRUTĖ JADVYGA MICKEVIČIENĖ
ZITA ELENA ŠALTMERIENĖ
(1944–2021)
EMILIJA DONĖ MARTINAITYTĖ
ALDONA RAINIENĖ
AKADEMIKAS ALGIRDAS GAIŽUTIS
Garbės mecenatas
KAZYS MACKEVIČIUS
Garbės mecenatas