Back

ZENONA BRUŽIENĖ

Muzikos fakulteto Garbės narė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zenona Bružienė gimė 1932 m. sausio 6 d. Panevežyje, Senamiesčio vienkiemio ūkininkų šeimoje, kurioje augo 4 vaikai: trys seserys ir brolis. Baigusi Panevėžio mokyklą išvyko į Kauną Vytauto Didžiojo universitete studijuoti chemijos mokslų.

1951 m., tėvus ir brolį ištrėmus į Sibirą, liko visai viena ir susiruošė važiuoti į Maskvą įteikti malonės prašymo, kad paliktų tęsti  mokslų. Kitą rytą, atėjusią į geležinkelio stotį, Z. Bružienę suėmė ir gabeno per kalėjimus į Tomsko sritį apie du mėnesius: teko pažinti Kauno, Panevežio, Vilniaus Lukiškes ir daug kalėjimų už Uralo. Tomsko mieste parsisiųsdino iš Kauno savo mokslo dokumentus ir per didelius vargus įstojo į medicinos felčerių mokyklą prie Tomsko medicinos instituto.

Mokytis buvo nelengva, stipendija maža, padėti  nebuvo kam. Palaikė tik didžiulis noras grįžti į Lietuvą, bet kokia žinia iš Lietuvos buvo šventė. Baigusi mokyklą dirbo Krasnojarsko miesto Greitosios pagalbos stotyje felčere. Vėliau dirbdama tęsė mokslus Sibiro Technologijos instituto neakivaizdiniame skyriuje. Jį baigusi įgijo inžinierės-mechanikės specialybę.

Į Lietuvą sugrįžo po 16 metų, jau ištekėjusi už inžinieriaus Gintauto Bružo, su penkiamečiu sūnumi Arvydu.

Iki šiol Z. Bružienė neabejinga mokslui – per savo gyvenimą daug visokių amatų išmoko: siuvimo, virimo, pynimo, gėlių auginimo ir kt. Kai iš kaimynės sužinojo, kad susikūrė Trečiojo amžiaus universitetas, 1997 m. vėl tapo studente ir iki šiol saugo 2000 m. išduotą klausytojo pažymėjimą Nr. 528.

Nuo pat įstojimo į Universitetą Z. Bružienė lanko Muzikos fakultetą ir yra altų grupės seniūnė. Su moterų choru „Varsa” koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja festivaliuose, bendradarbiauja su kitais kolektyvais. Z. Bružienė taip pat lanko paskaitas Buities kultūros, Socialinės psichologijos, Sveikatos, Literatūros fakultetuose. Pastarajame dalyvavo kaip viena iš autorių „Pilietinių esė kūrybinio rašymo studijos TAU „Ta palaiminta klevų šviesa”. Biografiniai rašiniai „Privaloma pažintis su Sibiru”.

Z. Bružienė už aktyvią veiklą ne kartą apdovanota MČTAU padėkos raštais.  Ji didžiuojasi 2013 m. įteiktu Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Padėkos raštu ir Pirmojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai”.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Muzikos fakultete altų grupės seniūnei Zenonai Bružienei  suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.