Back

Dekanė Violeta Skaržinskienė
Mob. 8 686 49 444
El.p. violeta.skarzinskiene@gmail.com

Facebook  MČTAU Kultūra
 
Istorijos fakulteto veiklos kryptys
• Lektorių paieškos
• Tematikos nustatymas
• Klausytojų informavimas apie paskaitas ir kituose fakultetuose vykstančius renginius
 
Kultūros fakulteto veiklos pagrindiniai tikslai
• Sudaryti sąlygas geriau pažinti Lietuvos, Vilniaus ir pasaulio kultūros bei civilizacijos istoriją, organizuoti menų istorijos užsiėmimus, muziejų, parodų, spektaklių ir koncertų lankymą, organizuoti konferencijas, talkas, seminarus, susitikimus su žymiais žmonėmis ir kitus renginius
• Burti MČTAU klausytojų bendruomenes, aktyviai besidominčias Lietuvos, Vilniaus ir kitų šalių kultūriniu gyvenimu.
 
Kultūros fakulteto veiklos principai
• Mokymasis visą gyvenimą
• Savanorystė
• Mentorystė
• Bendradarbiavimas
 
Kultūros fakulteto veiklos kryptys
Fakulteto lankytojai dalyvauja trijų pakopų veikloje:
• Bazinis kursas (3 metai). Pagrindinių kultūros paveldo kaupimo ir saugojimo objektų, Valstybinių institucijų ir jų muziejų bei meno muziejų lankymas
• Pagrindinės studijos (4 metai). Mokslo muziejai, bibliotekos ir archyvai, katalikų bažnyčios ir vienuolynai, religinių bendruomenių objektų lankymas
• Alumnų veikla (neribojama). Rekomenduojamas teatrų, personalinių muziejų, galerijų ir kūrybinių bei mokslo įstaigų lankymas. Galima pasirinkti veiklą savo nuožiūra
Be to, organizuojamos teminės ekskursijos Vilniuje ir edukacinės išvykos. Menų istorijos katedra kiekvienais mokslo metais organizuoja ne mažiau, kaip vieni nauji kokios nors meno rūšies kursai. Šiais mokslo metais vyksta kursas apie teatrą

Dekanė Violeta Skaržinskienė
Mob. 8 686 49 444
El.p. violeta.skarzinskiene@gmail.com

 
Prodekanė Dalė Jasinskienė
Mob. 8 615 39 860, el.p. mzvaigzdes@gmail.com
Prodekanė Rūta Kožemiakienė
Mob. 8 610 07 103, el.p. rutaaida@gmail.com
 
Menų istorijos katedra

Vadovė Irena Ūsaitė

Mob. 8 652 51 225, el.p. irenausaite@gmail.com
 
Kultūros fakulteto taryba (15)
Violeta Skaržinskienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Dalė Jasinskienė, fakulteto prodekanė – Tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Rūta Kožemiakienė, fakulteto prodekanė – Tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Tarybos nariai:
Irena Ūsaitė, Menų istorijos katedros vadovė;
Alma Dambrauskienė, fakulteto grupės seniūnė;
Irena Stankevičienė, fakulteto grupės seniūnė;
Dalia Sinkevičienė, fakulteto grupės seniūnė;
Rita Juodvalkienė, fakulteto grupės seniūnė;
Gražina Mališauskienė, fakulteto grupės seniūnė, knygų klubo atstovė;
Irena Burdulytė, fakulteto grupės seniūnė;
Nijolė Vitkauskienė, fakulteto grupės seniūnė;
Genovaitė Klimienė, fakulteto grupės seniūnė;
Nijolė Survilienė, „Atminties“ klubo vadovė;
Aldona Mikulionienė, „Amoris Vilnensis“ vadovė;
Algimantas Petrauskas, MČTAU garbės klubo narys.
 
Grupių seniūnai:
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Mob. +370 689 44700, el.p. dambrauskiene.alma@gmail.com
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Mob. +370 687 43129, el. p. dalia@amagis.lt
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Mob. +370 685 66055, el. p. g.reginiene@gmail.com
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė;
Mob tel. +370 688 54634; el.p. kvmarg@hotmail.com
7 grupė. Seniūnė Elžbieta Ulindienė
Mob. +370 610 60511, el. p. elzyte.u@gmail.com
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Mob. +370 661 13577, el. virginijaa62@gmail.com
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Mob. +370 681 19058, el. p. irena.augunaite@gmail.com
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Mob. +370 611 36202, el. p. zita.butiene@gmail.com
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė;
Mob. +370 682 25482; el.p. grazmal@gmail.com
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Mob. 8 617 02 602, el. p. dealia@sinkai.eu
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Mob.+370 612 56769, el. p. miliuvienejurate@gmail.com
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Mob. +370 650 76161, el. p. birute.valkaitiene@gmail.com
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Mob. +370 652 85750, el. p. rasykvirginijai@gmail.com
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Mob. +370 687 88296, el. p. juodvalkiene.rita@gmail.com
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Mob. +370 614 13397, el. p. silva.kazickiene@gmail.com
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Mob. +370 670 13371, el. p. nijole.dzikaite@gmail.com
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Mob. +370 677 67686, el.p. d.auciniene@gmail.com
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Mob. +370 601 41129, el. p. grazina.malisauskiene@gmail.com
23 grupė. Seniūnė Leonilija Duobienė,
Mob. +370 650 91889, el.p. leonilijad@gmail.com
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Mob. +370 611 92633, el. p. s.algimaite@gmail.com
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Mob. +370 616 85396, el. p. irena.burdulyte@gmail.com
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Mob. +370 616 77327, el. p. biruteradziuviene@gmail.com
27 grupė. Seniūnė Danutė Pelėdienė
Mob. +370 659 31316, el.p. danute.pelediene@gmail.com
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Mob. +370 612 48243, el. p. driukienedalia@gmail.com
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Mob. +370 655 50640, el. p. nivtransa@gmail.com
30 grupė. Seniūnė Nijolė Vitkauskienė
Mob. +370 682 34769, el. p. nijole.vitkausk@gmail.com
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė,  
Mob. +370 650 76746, laimatiesiene1@gmail.com
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė, 
Mob. +370 656 82344, el.p. urbvida@yahoo.co.uk 
33 grupė. Seniūnė  Genovaitė  Klimienė,
Mob. +370 686 94108;  el.p. genovaitep.gp@gmail.com
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė,
Mob. +370 614 05110, el.p. vdrobeliene@gmail.com
35 grupė Seniūnė Gražina Šeibokienė,
Mob. +370 611 41108, el.p. grneibokien1@gmail.com
36 grupė. L.e.p. Seniūnė  Irena Brazauskienė,
Mob. +370 656 07734, el.p. irbrazauskiene@gmail.com
37 grupė. Seniūnė Dalė Stundienė,
Mob. +370 650 11115, el.p. dale.stundiene@gmail.com
38 grupė. Seniūnė Ona Danute Muzikevičienė,
Mob. +370 616 77787, el.p. danute.muzika@gmail.com
 
Klubai
Knygų klubas.  Vadovė Vida Morkūnienė,
Mob. +370 616 01526; el.p. morkunienevida@gmail.com
Klubas “Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė,
Mob. +370 688 21336, el.p. mikulioniene@gmail.com
Atminties klubas. Vadovė Nijolė Survilienė,
Mob. +370 614 76086, el.p. kamerota@gmail.com
 
 

Kultūros fakulteto veiklos kryptį nusako 19 a. lenkiškai rašiusio Lietuvos patrioto, literato, istoriko, publicisto, dramaturgo Vladislovo Sirokomlės (Liudviko Kondratavičiaus) žodžiai: ”Didžiausia gėda nepažinti žemės, kurioje gyveni. O dar didesnė, kai svetimais kraštais domiesi labiau, negu savuoju.”

Fakulteto Garbės nariai: grupių seniūnės Aldona RainienėAldona Urbonienė, prodekanė Gražina Šiler, dekanė Aldona Mikulionienė, Emilija Donė Martinaitytė, Nijolė Survilienė, Marytė Šriubšienė.

Kultūros fakultete  lankomi muziejai, parodos, galerijos, bažnyčios ir vienuolynai, kapinės. Vykstama į kitus Lietuvos miestus. Ekskursijos ir renginiai jungiami ciklais: vienais metais lankomi architektūros paminklai, bažnyčios ir vienuolynai, kitais domimasi  kitų tikybų – stačiatikių, unitų, liuteronų, evangelikų-reformatų maldos namais, dar kitais – tautodailės galerijomis, grafikos, restauracijos centrais, susipažįstama su Lietuvos etnografinių regionų drabužiais. Lankomos Rasų, Bernardinų, Antakalnio kapinės, naujos parodos muziejuose.

2018 mokslo metais Kultūros fakultete įsteigta Menų istorijos katedra. Jos tikslas – teikti menų istorijos (įvairių meno sričių) edukacinių žinių bazinį kursą katedros klausytojams. Mokymosi trukmė – 7 metai. Numatomos šios temos: muzika, architektūra, dailė, opera ir baletas, teatras, fotografija ir kinas, taikomoji dailė. Paskaitas skaitys Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei kitų institucijų profesoriai, docentai, mokslų daktarai, savo srities specialistai. Išklausyto kurso įsisavinimui bus organizuojamos teminės išvykos.

Laukiame visų, norinčių giliau pažinti kultūrines vertybes.
 

pdf icon 32 Kultūros fakulteto Knygų klubo nuostatai

pdf icon 32 Kultūros fakulteto Klubo „Amoris Vilnensis“ veiklos nuostatai

pdf icon 32 Kultūros fakulteto Atminties klubo nuostatai

Kultūros fakulteto užsiėmimai vyksta MČTAU, Studentų g. 39.
PavadinimasAprašymasData

icon fb MČTAU Kultūra

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 20232024 MOKSLO METŲ KOVO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI
 
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Kovo 7 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4A.
Kovo 20 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų Namai. T. Kosciuškos g. 3.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Kovo 6 d. 13 val. Ekskursija į Lietuvos kulinarinio paveldo muziejų. Bokšto g. 9.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Kovo 13 d. 12 val. Paroda „Baltijos valstybių laisvės simboliai 1918–1940 m. Lietuva, Latvija, Estija“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
Kovo 28 d. 13 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4A.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Kovo 13 d. 12 val. Paroda „Samuelio Bako menas Vilniuje: retrospektyva 1942–2023“. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus. Naugarduko g. 10/2.
Kovo 21 d. 14 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4A.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Kovo 6 d. 14 val. Paroda „Ir aš tik žmogus“. Monikos Radžiūnaitės tapyba. Kazio Varnelio namai-muziejus. Didžioji g. 26.
Kovo 20 d. 12 val. Paroda „Svetimas, tapęs savu: Daugialypis meninio Vilniaus veidas“. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Kovo 7 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną. Trakų g. 9.
Kovo 13 d. 11 val. Ekskursija ,,Vilniaus universiteto idėjų observatorija – istorija ir dabartis“. M. K. Čiurlionio g. 29.
Kovo 20 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva. Mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai. T. Kosciuškos g. 3.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Kovo 6 d. 12 val. Paroda „Kaupti, saugoti ir atskleisti“. Vilniaus muziejus. Vokiečių g. 6.
Kovo 14 d. 12 val. Edukacija „Lietuvos žydų (litvakų) istorija, kultūra, papročiai ir skirtingi istorinės kasdienybės siužetai“. Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus. Pylimo g. 4 A.
Kovo 21 d. 11 val. Paroda „Šimtai metų Vilniaus katedros varpinės istorijos“. Vilniaus katedros varpinė. Katedros a. 2.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Kovo 14 d. 11.30 val. Ekskursija į Vilniaus katedros varpinę. Katedros a. 2.
Kovo 19 d. 13 val. Ekskursija į Vilniaus Lėlės teatro muziejų. Arklių g. 5.
Kovo 27 d. 12 val. Ekskursija ,,Vilniaus universiteto idėjų observatorija – istorija ir dabartis“. M. K. Čiurlionio g. 29.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Kovo 13 d. 11 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Pinigų muziejus. Totorių g. 2/8.
Kovo 20 d. 12 val. Ekskursija „Aušros vartų Šventovės lobynas“. Aušros vartų g. 14. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 27 d. 11 val. Paroda „Žymių Europos tapytojų darbai – mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Kovo 6 d. 12 val. Ekskursija „Aušros vartų Šventovės lobynas“. Aušros vartų g. 14. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 13 d. 13 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Pinigų muziejus. Totorių g. 2/8.
Kovo 20 d. 11 val. Paroda „Žymių Europos tapytojų darbai – mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Kovo 13 d. 11 val. Paroda „Žymių Europos tapytojų darbai – mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
Kovo 20 d. 12 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Pinigų muziejus. Totorių g. 2/8.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Kovo 6 d. 13 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Pinigų muziejus. Totorių g 2/8.
Kovo 13 d. 11 val. Paroda „Žymių Europos tapytojų darbai – mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Kovo 6 d. 11 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Pinigų muziejus. Totorių g. 2/8.
Kovo 20 d. 11 val. Paroda „Žymių Europos tapytojų darbai – mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Kovo 6 d. 11 val. Ekskursija į Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią. Savičiaus g. 15.
Kovo 13 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4 A.
Kovo 20 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos rašytojų sąjungos rūmus. K. Sirvydo g. 6.
Kovo 29 d. 18.30 val. Spektaklis ,,Mistras“. Vilniaus Mažasis teatras. Gedimino pr.22. Būtina
išankstinė registracija.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Kovo 6 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4A.
Kovo 20 d. 11 val. Ekskusiją į Vilniaus rotušę ir jos rūsius. Didžioji g. 31.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Kovo 7 d. 12 val. Ekskursija į Žaislų muziejų. Šiltadaržio g. 2.
Kovo 20 d. 11 val. Parodos „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija”. „Tikėti ar netikėti:
sąmokslo teorijos”. Istorijų namai. Kosciuškos g. 3.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Kovo 6 d. 11 val. Paroda ,,Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai. T.
Kosciuškos g. 3.
Kovo 20 d. 11 val. Ekskursijos ,,Vilniaus Katedros lobynas“ ir ,,Katedros požemiai“. Rinktis Šv.
Mykolo g. 9. Būtina išankstinė registracija.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Kovo 7 d. 11 val. Ekskursija į Vileišių rūmus. Antakalnio g. 6.
Kovo 13 d. 11 val. Ekskursija ,,Naujai atgimęs Paupio rajonas“. Rinktis prie paminklo A. Mickevičiui. Maironio g. 10.
Kovo 20 d. 11 val. Ekskursija į Liepkalnio vandens saugyklą. Liepkalnio g. 20.
Kovo 28 d. 12 val. Ekskursija ,,Vilniaus universiteto idėjų observatorija – istorija ir dabartis“. M. K. Čiurlionio g. 29.
 
23 grupė. Seniūnė Leonilija Duobienė
Kovo 5 d. 13 val. Lietuvos mokslo premijos laureato teikimo iškilmės. LMA didžioji salė. Gedimino pr. 3.
Kovo 20 d. 11 val. Ekskursija į Liepkalnio vandens saugyklą. Liepkalnio g. 20.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Kovo 13 d. 14 val. Ekskursija ,,Moterys Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rezidencijoje”. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
Kovo 20 d. 13 val. Paroda ,,Žymių Europos tapytojų darbai mecenato Prano Kiznio dovana Valdovų rūmų muziejui“. Valdovų rūmai . Katedros a. 4.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Kovo 1 d. 13 val. Ekskursija į Lietuvos radijo ir televizijos muziejų. S. Konarskio g. 49.
Kovo 6 d. 12 val. Ekskursija į Medinės architektūros muziejų. Polocko g. 52.
Kovo 13 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g. 4A.
Kovo 27 d. 12 val. Paroda „Vilniaus laikas“. Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Užupio g. 40.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Kovo 13 d. 11 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
Kovo 26 d. 12 val. Ekskursija ,,Vilniaus universiteto idėjų observatorija – istorija ir dabartis“. M. K. Čiurlionio g. 29.
 
27 grupė. Seniūnė Danutė Pelėdienė
Kovo 6 d. 10 val. Ekskursija į Bonifratrų vienuolyną ir Šv. Kryžiaus bažnyčią. S. Daukanto a.1.
Kovo 18 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus rotušę ir jos požemius. Didžioji g. 31.
Kovo 27 d. 11 val. Ekskursija į Radvilų rūmų dailės muziejų. Vilniaus g. 24.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Kovo 3 d. 11 val. Ekskursija į Kazio Varnelio namus-muziejų. Didžioji g. 26.
Kovo 13 d. 11 val. Paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“. Bažnytinio paveldo muziejus. Šv. Mykolo g. 9.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Kovo 8 d. 12 val. Ekskursija „Aušros vartų lobynas“. Aušros vartų g. 14. Įėjimas į salę po Šv.Teresės bažnyčios laiptais. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 15 d. 12 val. Ekskursija „Aušros vartų lobynas“. Aušros vartų g. 14. Įėjimas į salę po Šv.Teresės bažnyčios laiptais. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 29 d. 13 val. Ekskursija į Policijos muziejų. Birželio 23-iosios g. 16.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Kovo 19 d. 13 val. Ekskursija į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Dokumentų konservavimas ir restauravimas. Gedimino pr. 51.
Kovo 24 d. 16 val. Akademinio dramos teatro spektaklis „Scenos iš vedybinio gyvenimo“. Gedimino pr. 4.
Kovo 28 d. 15 val. Paroda „Šito pas mus nėra“. MO muziejus. Pylimo g.17.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Kovo 5 d. 11 valParoda „Samuelio Bako menas Vilniuje“. Gaono žydų istorijos muziejus. Naugarduko g. 10/2.
Kovo 19 d. 11 val. Ekskursija įVilniaus universiteto biblioteką. Rinktis prie VU centrinių rūmų.
Kovo 21 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus sinagogą (Choralinė sinagoga). Pylimo g.39.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Kovo 5 d. 11 valParoda „Samuelio Bako menas Vilniuje“. Gaono žydų istorijos muziejus. Naugarduko g. 10/2.
Kovo 19 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus universiteto biblioteką. Rinktis prie VU centrinių rūmų.
Kovo 21 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus sinagogą (Choralinė sinagoga). Pylimo g.39.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Kovo 12 d. 13 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos” Energetikos ir technikos muziejus. Rinktinės g. 2. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 21 d. Ekskursija po teatrą ir spektaklis „Grafas Liuksemburgas”. Kauno valstybinis muzikinis teatras. Laisvės al. 91, Kaunas. Būtina išankstinė registracija.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Kovo 6 d. 14 val. Ekskursija į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. A. Vienuolio g. 1. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 13 d. 10 val. Ekskursija į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastatą. Gedimino pr. 11. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 20 d. 12 val. Ekskursija į nuolatinę XX-XXI amžiaus dailės ekspoziciją. Nacionalinė dailės galerija. Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Kovo 7 d. 11 val. Ekskursija į Evangelikų reformatų bažnyčią. Pylimo g.18.
Kovo 19 d. 12.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos” Energetikos ir technikos muziejus. Rinktinės g. 2.
Kovo 26 d. 11 val. Ekskursija į Vileišių rūmus. Antakalnio g. 6.
 
36 grupė. L.e.p. Seniūnė Irena Brazauskienė
Kovo 15 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų. Pylimo g.4A.
Kovo 26 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos monetų kalyklą. Eigulių g.4.
 
37 grupė. Seniūnė Stanislava Purlienė
Kovo 8 d. 12 val. Paroda „Tegul visi bus viena. Šv.Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“. Šv.
arkangelo Mykolo bažnyčia. Šv. Mykolo g. 9. Būtina išankstinė registracija.
Kovo 27 d. 12 val. Paroda „Ir aš tik žmogus“. Monikos Radžiūnaitės tapyba. Kazio Varnelio namai- muziejus. Didžioji g. 26. Būtina išankstinė registracija.
 
38 grupė. Seniūnė Ona Danutė Muzikevičienė
Kovo 1 d. 12 val. Ekskursija „Architektūrinis Vilnius“. Rinktis prie Katedros varpinės.
Kovo 20 d. 12 val. Paroda „Moterys Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje“. Valdovų Rūmai. Katedros a. 4. Būtina išankstinė registracija.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Kovo 15 d. 17 val. Paskaita Literatūros salonas Lietuvos dvaruose. A. Mickevičiaus muziejus. Bernardinų g. 11.
 
Knygų klubas. Vadovė Vida Morkūnienė
Kovo 12 d. 14 val. Susitikimas su lietuvių literatūrologe, vertėja Laura Laurušaite. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Antakalnio g. 6.
Kovo 26 d. 14 val. Pokalbis ,,Po pasaulį su knyga“. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Trakų g. 10.
 

***

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 20232024 MOKSLO METŲ VASARIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI
 
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Vasario 8 d. 12 val. Susitikimas su menininke Dovile Sabaliauskiene „Ką mums sako ikona“. Pranciškonų vienuolynas, Trakų gatvė 9.
Vasario 22 d. 12 val. Ekskursijos „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“ ir „Į vieną iš planetų galima nukeliauti jau dabar“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Vasario 7 d. 12.30 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Vasario 7 d. 12 val. Paroda “Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija”. Istorijų namai, T. Kosciuškos g.3.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Vasario 7 d. 12 val. Autorinė Algirdo Šeškaus tapybos darbų paroda „Nendrės skaitymas“. Radvilų rūmų dailės muziejus, Vilniaus g. 24.
Vasario 21 d. 12 val. Parodos „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“ ir „Į vieną iš planetų galima nukeliauti jau dabar“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Vasario 7 d. 12.30 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Vasario 19 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos Kulinarinio paveldo muziejų, Bokšto g. 9.
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Vasario 7 d. 12 val. Eglės Narbutaitės personalinė paroda „Pavėsis“. Galerija „Arka“, Aušros vartų 7.
Vasario 14 d. 12 val. Paroda „Svetimas, tapęs savu: daugialypis meninio Vilniaus veidas“.Vilniaus Paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Vasario 21 d. 12 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Vasario 8 d. 12 val. Ekskursija „VU idėjų observatorija–istorija ir dabartis“. Vilniaus universiteto Idėjų observatorija, M. K. Čiurlionio g. 29.
Vasario 22 d. 12 val. Ekskursija „Pažink Ramintoją“. Šv. Mergelės Ramintojos bažnyčia, Savičiaus g. 15.
Vasario 28 d. 12 val. Edukacinė programa „Vaikystė ir žaislai: nuo Viduramžių iki pramonės revoliucijos“. Žaislų muziejus, Šiltadaržio g. 2.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Vasario 8 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas „Žemutinė pilis ir kūlgrinda“. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Arsenalo g. 3A.
Vasario 14 d. 12 val. Paroda „Kaupti, saugoti ir atskleisti“. Vilniaus muziejus, Vokiečių g. 6.
Vasario 27 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų, Pylimo g. 4a.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Vasario 7 d. 11 val. Parodos „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ ir „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 14 d. 11 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Vasario 7 d. 13 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 21 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos Meno pažinimo centrą „Tartle“, Užupio g. 40. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15.
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Vasario 7 d. 13 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 21 d. 13 val. Parodos „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ ir „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Vasario 7 d. 11 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 21 d. 11 val. Parodos „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ ir „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Vasario 7 d. 11 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 14 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos Meno pažinimo centrą „Tartle“, Užupio g. 40. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 21 d. 11 val. Parodos „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ ir „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus 15.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Vasario 8 d. 11 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 14 d. 11 val Paroda „Apgiedokime Prūsijos žūtį“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 21 d. 15 val. Paroda instaliacija ,,̌Žvėris“. Jono Meko vizualiųjų menų centras, Malūnų g. 8.
Vasario 28 d. 11 val. Tarptautinė paroda „Tikėti ar netikėti: sąmokslo teorijos“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Vasario 7 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos audiosensorinę biblioteką, Skroblų g. 10.
Vasario 21 d. 11 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva“. Istorijų namai. T.Kosciuškos g. 3.
Vasario 28 d. 14 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykloje. Liepkalnio g. 20.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Vasario 14 d. 13 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku rajono “Taikomosios dailės ir dizaino muziejus. Arsenalo g. 3a.
Vasario 21 d. 11 val. Paroda Ž. Mikšys. Kad būt sugrįžtama. V. Kasiulio dailės muziejus. A. Goštauto g. 1.
Vasario 28 d. 14 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Vasario 1 d. 11 val. Paroda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Vasario 14 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų bažnyčią ir vienuolyną, Trakų g. 9.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Vasario 7 d. 12 val. Paroda ,,Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 14 d. 11 val. Paroda ,,Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija.“ Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
Vasario 21 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus universiteto biblioteką ir seniausias sales, Universiteto g. 3.
Vasario 28 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų, Pylimo g. 4A.
 
23 grupė. Seniūnė Leonilija Duobienė
Vasario 9 d. 12 val. Grupės susitikimas. Studentų g. 39, A6 aud.
Vasario 28 d. 15 val. Susitikimas su kunigu A. Toliatu Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 15.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Vasario 7 d. 13 val. Ekskursija į Lietuvos audiosensorinę biblioteką, Skroblų g. 10.
Vasario 21 d. 13 val. Ekskursija į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą su G. Kadžyte, įsikūrusį Vileišių rūmuose, Antakalnio g. 6.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Vasario 14 d. 18.30 val. Spektaklis „Jauno žmogaus memuarai“. Jaunimo teatras, Arklių g. 5.
Vasario 21 d. 12 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Vasario 27 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos audiosensorinę biblioteką, Skroblų g. 10.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Vasario 9 d. 13 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Vasario 23 d. 13 val. Ekskursija į Marijos ir Jurgio Šlapelių namą-muziejų, Pilies g. 40.
 
27 grupė. Seniūnė Danutė Pelėdienė
Vasario 6 d. 11 val. Paroda „Pakui Hardware. Uždegimas“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 20 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų, Pylimo g. 4a.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Vasario 5 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus kultūros ir dvasingumo centrą, Pranciškonų vienuolynas, Pranciškonų g. 1.
Vasario 20 d. 10 val. Ekskursija į Vilniaus universiteto zoologijos muziejų, Saulėtekio alėja 7.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Vasario 1 d. 14 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug istorijų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Vasario 22 d. 14 val. Ekskursija į Vilniaus Gaono žydų Istorijos muziejų. Samuelio Bako kūryba, Naugarduko g. 10.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Vasario 6 d.11 val. Paroda „Dailieji amatai iš Japonijos Tohoku regiono“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Vasario 27 d.11 val. Ekskursija į Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų, Pylimo g. 4a.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Vasario 6 d. 14 val. Ekskursija „Aušros vartų lobynas“. Įėjimas į salę po Šv.Teresės bažnyčios laiptais. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 8 d. 14 val. Ekskursija „Aušros vartų lobynas“. Įėjimas į salę po Šv.Teresės bažnyčios laiptais. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 13 d. 11 val. Ekskursija į Rotušę ir Rotušės požemius, Didžioji g. 31. Rinktis Rotušės viduje.
Vasario 21 d. 11 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“ ir „Tikėti ar netikėti: sąmokslo teorijos“. Istorijos namai, T. Kosciuškos g. 1a.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Vasario 13 d. 11 val. Ekskursija į Rotušę ir Rotušės požemius, Didžioji g. 31. Rinktis Rotušės viduje.
Vasario 21 d. 11 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“ ir „Tikėti ar netikėti: sąmokslo teorijos“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 1a.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Vasario 1 d. Ekskursija ir spektaklis „Mocartas“. Kauno valstybinis muzikinis teatras, Laisvės al. 91. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 8 d. 11 val. Ekskursija į Šv. Kotrynos bažnyčią „Kotryna nusiima kaukę”, Vilniaus g. 30. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 12 d. 11 val. Ekskursija į Vilniaus universiteto biblioteką, Universiteto g. 3. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 21 d. 11 val. Ekskursija į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą su G. Kadžyte, įsikūrusį Vileišių rūmuose, Antakalnio g. 6. Būtina išankstinė registracija.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Vasario 7 d. 12 val. Ekskursija į Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro zoologijos muziejų, Saulėtekio al. 7. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 14 d. 12 val. Ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, Gedimino pr. 51. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 21 d. 14 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9. Būtina išankstinė registracija.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Vasario 6 d. 11 val. Paroda „Nuostabūs laiškai. M. K. Čiurlionio ir Marianos Veriovkinos korespondencija“. M. K. Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 8 d. 11 val. Ekskursija į Šv. Kotrynos bažnyčią „Kortyna nusiima kaukę“, Vilniaus g. 30. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 15. d. 13 val. Ekskursija į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Antakalnio g. 1 ir Miegantis Japoniško sodo upelis, T. Kosčiuškos g. 26. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 20 d. 10 val. Ekskursija į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą, Antakalnio g. 25. Būtina išankstinė registracija.
 
36 grupė. L. e. p. Seniūnė Irena Brazauskienė
Vasario 9 d. 12 val. Paroda „Valdovų virtuvė–nuo kasdienybės iki prabangos“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 14 d. 11 val. Paroda „Paveldas–mano, visuomenės, valstybės?“. Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
37 grupė. Seniūnė Stanislava Purlienė
Vasario 7 d. 11 val. Paroda „Paveldas–mano, visuomenės, valstybės?“. Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 23 d. 12 val. Paroda „Valdovų virtuvė–nuo kasdienybės iki prabangos“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4. Būtina išankstinė registracija.
 
38 grupė. Seniūnė Ona Danutė Muzikevičienė
Vasario 15 d. 12 val. Paroda „Valdovų virtuvė–nuo kasdienybės iki prabangos“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4. Būtina išankstinė registracija.
Vasario 28 d. 11 val. Paroda „Paveldas–mano, visuomenės, valstybės?“. Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Vasario 27 d. 12 val. Apsilankymas kino teatre „Apollo Kinas Vilnius Outle“, V. Pociūno g. 8.
 
Knygų klubas. Vadovė Vida Morkūnienė
Vasario 20 d. 11 val. Ekskursija ,,Nuostabūs laiškai. M. K. Čiurlionio ir Marianos Veriovkinos korespondencija“. M. K. Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11.

***

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 20232024 MOKSLO METŲ SAUSIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI
 
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Sausio 10 d. 13 val. Paroda „Tegul jie visi būna viena: šv. Juozapato Kuncevyčiaus kankinystės 400-osios metinės“. Bažnyčios paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9.
Sausio 24 d. 12 val. Parodos „Svetimas, tapęs savu: daugialypis meninio Vilniaus veidas“ ir „Nepažintas senųjų knygų pasaulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Sausio 10 d. 12 val. Parodos „Mūsų mieste Vilniuje: Gedimino ženklų paieškos“, Kazimiero Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Sausio 10 d. 12 val. Ekskursija Vilniaus universiteto Zoologijos muziejus. Saulėtekio al. 7.
Sausio 24 d. 12 val. Ekskursija K. Varnelio namai-muziejus. Didžioji g. 26.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Sausio 10 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug istorijų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
Sausio 24 d. 12 val. Paroda „Žibuntas Mikšys. Kad būt sugrįžtama“. Vytauto Kasiulio dailės muziejus, A. Goštauto g. 1.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Sausio 10 d. 13 val. Paroda „Nuo vienaragio iki trijų karalių: Gotikiniai kokliai iš Valdovų rūmų muziejaus rinkinių“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
Sausio 17 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: Mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kostiuškos g. 3.
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Sausio mėn. 4 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948 vienas miestas–daug istorijų“.
Nacionalinė Dailės galerija, Konstitucijos pr.22.
Sausio mėn. 11 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas „Kvapas, spalva ir forma“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Sausio mėn. 18 d. 13 val. Paroda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Sausio 4 d. 12 val. Paroda „Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Sausio 18 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: Mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kosciūškos g. 3.
Sausio 23 d. 12 val. Ekskursija Pacų muziejus. Antakalnio g.1. Rinktis prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Sausio 10 d. 12 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 16 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas „Kvapas, spalva ir skonis“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3a.
Sausio 25 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Sausio 17 d. 12.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 25 d. 19 val. Spektaklis „Riešutų duona“. Keistuolių teatras, Laisvės pr. 60.
Sausio 31 d. 11 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Sausio 17 d. 12.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 25 d. 19 val. Spektaklis „Riešutų duona“. Keistuolių teatras, Laisvės pr. 60.
Sausio 31 d. 12 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Sausio 17 d. 12.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 25 d. 19 val. Spektaklis „Riešutų duona“. Keistuolių teatras, Laisvės pr. 60.
Sausio 31 d. 11 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Sausio 17 d. 13.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 25 d. 19 val. Spektaklis „Riešutų duona“. Keistuolių teatras, Laisvės pr. 60.
Sausio 31 d. 12 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Sausio 17 d. 13.15 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Sausio 25 d. 19 val. Spektaklis „Riešutų duona“. Keistuolių teatras, Laisvės pr. 60.
Sausio 31 d. 12 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Sausio 10 d. 12 val. Paroda ,,Leonardo de Vinčo mašinos”. Energetikos ir technikos muziejus,
Rinktinės g. 2.
Sausio 17 d. 11 val. Paroda ,,Svetimas tapęs savu”. Vilniaus paveikslų galerjia, Didžioji g 4.
Sausio 24 d. 11 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Sausio 31 d. 11 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: Mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kosciūškos g. 3.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Sausio 10 d. 11 val. Paroda „Vilniaus pokeris“. Mo muziejus, Pylimo g. 17.
Sausio 24 d. 11 val. Ekskursija ,,Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios praeitis ir dabartis“, Savičiaus g. 15.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Sausio 10 d. 12 val. Parodos „Mūsų mieste Vilniuje: Gedimino ženklų paieškos“, Kazimiero
Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4.
Sausio 24 d. 12 val. Paroda ,,Leonardo de Vinčo mašinos”. Energetikos ir technikos muziejus,
Rinktinės g. 2.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Sausio 17 d. 11 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“.
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos 22.
Sausio 24 d. 11 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus,
Rinktinės g. 2.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Sausio 11 d. 13 val. Paroda ,,Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo g. 17.
Sausio 17 d. 11 val. Ekskursija ,,Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios praeitis ir dabartis“, Savičiaus g. 15.
Sausio 24 d. 11 val. Edukacija ,,Trijų poetų draugystė“. Venclovų namai-muziejus, Pamėnkalnio g. 34.
Sausio 31 d. 11 val. Paroda ,,Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
23 grupė. Seniūnė Leonilija Duobienė
Sausio 11 d. 11 val. Paroda ,,Pasaulio dydžio Lietuva: Mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
Sausio 23 d. 12 val. Ekskursija Stasio Vainiūno namai. Goštauto g. 2-41.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Sausio 17 d. 12 val. Paroda ,,Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo g. 17.
Sausio 24 d. 11 val. Ekskursija Pranciškonų vienuolynas. Trakų g. 9.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Sausio 16 d. 12 val. Paroda „Nuostabūs laiškai“. Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11.
Sausio 24 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: Mūsų migracijos istorija“. Istorijų amai, T. Kosciuškos g. 3.
Sausio 31 d. 12 val. Virtualios realybės filmas „Aš Lietuva“. Hexa Cinema, Aukštaičių g. 5.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Sausio 12 d. 14 val. Ekskursija Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Užupio g. 40.
Sausio 23 d. 11 val. Ekskursija į Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų. Tauro g. 10.
 
27 grupė. Seniūnė Danutė Pelėdienė
Sausio 8 d. 12 val. Paroda „Vilniaus pokeris“ MO muziejuje, Pylimo g. 17.
Sausio 23 d. 11 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“ Nacionalinėje dailės galerijoje, Konstitucijos pr. 22.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Sausio 5 d. 11 val. Paroda „ Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Sausio 10 d. 11 val. Ekskursija Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Užupio g. 40.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Sausio 12 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“ MO muziejuje, Pylimo g. 17.
Sausio 26 d. 11 val. Ekskursija Vilniaus universiteto biblioteka. Universiteto g. 3.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Sausio 12 d.12 val. Paroda „Vilniaus dailė muziejuose. 1939–1944“. Nacionalinę dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Sausio 19 d.11 val. Ekskursija Lietuvos rašytoju sąjungos rūmai. K. Sirvydo g. 6. Rinktis prie V. Kudirkos paminklo.
Sausio 20 d. 18.30 Spektaklis Anka Herbut „LOKIS”. Akademinio dramos teatras, Gedimino pr. 4.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Sausio 11 d11 valParoda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Sausio 25 d. 10 val. Ekskursija Vilniaus universiteto observatorija. K. Čiurlionio g. 29.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Sausio 11 d. 11 valParoda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
Sausio 25 d. 10 val. Ekskursija Vilniaus universiteto observatoriją. K. Čiurlionio g. 29.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Sausio 10 d. 11 val. Paroda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41. Būtina išankstinė registracija.
Sausio 17 11 val. Ekskursiją Vilniaus rotušė ir jos rūsiai. Didžioji g. 31. Būtina išankstinė registracija.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Sausio 10 d. 11.30 val. Ekskursija Lietuvos banko Pinigų muziejus. Totorių g. 2/8. Būtina išankstinė registracija.
Sausio 17 d. 13 val. Ekskursija Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Trakų g. 10. Būtina išankstinė registracija.
Sausio 24 d. 13 val. Ekskursija su Gražina Kadžyte po Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, įsikūrusį Vileišių rūmuose. Antakalnio g. 6. Būtina išankstinė registracija.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Sausio 5 d. 15 val. Grupės kalėdinis susitikimas. Gastrobaras. Trakų g. 2.
Sausio 11 d. 13.30 Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
Sausio 16 d. 11 val. Paroda „Žibuntas Mikšys. Kad būt sugrįžtama“. Vytauto Kasiulio dailės muziejus, A. Goštauto g. 1.
Sausio 26 d. 14 val. Ekskursija Aušros Vartų lobynas. Aušros Vartų g. 14.
 
36 grupė.L.e.p. seniūnė Irena Brazauskienė
Sausio 11 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
Sausio 22 d. 12 val. Ekskursija Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Antakalnio g. 1.
 
37 grupė. Seniūnė Stanislava Purlienė
Sausio 10 d. 13.30 val. Grupės susirinkimas. Studentų g. 39, A6 aud.
Sausio 18 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“.
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
 
38 grupė. Seniūnė Ona Danutė Muzikevičienė
Sausio 11 d. 12 val. Parodos „Mūsų mieste Vilniuje: Gedimino ženklų paieškos“, Kazimiero
Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4. Būtina
išankstinė registracija.
Sausio 19 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“.
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Sausio 9 d. 14 val. Susipažinimas su gruzinų virtuve restorane „Sakartvelo“. Linkmenų g. 5.
 
Knygų klubas. Vadovė Vida Morkūnienė
Sausio 7 d. 18 val. Spektaklis ,,Žiema Maljorkoje“. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30.
Sausio 16 d. 11 val. Pokalbis ,,Skandalingos ir žymios prancūzų rašytojos: Žorž Sand ir Fransuaza Sagan“. Kavinė ,,Sakwa“, Paco g. 1/2
 

***

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 20232024 MOKSLO METŲ GRUODŽIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI

1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Gruodžio 7 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Gruodžio 13 d. 12 val. Parodos „Mūsų mieste Vilniuje: Gedimino ženklų paieškos“, Kazimiero Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Gruodžio 6 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Gruodžio 13 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Gruodžio 7 d. 12 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Gruodžio 7 d. 12 val. Paroda „Vilnius kine“. Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Gruodžio 7 d. 11 val. Paroda „Florentern“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Gruodžio 14 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne, 1918–1948. Vienas miestas–daug istorijų. Nacionalinė Dailės galerija. Konstitucijos pr.22.
Gruodžio 19 d. 13 val. Grupės susirinkimas.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Gruodis 5 d. 12 val. Paroda „Leonardo da Vinčio mašinos“. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2.
Gruodis 13 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Kvapas, spalva ir forma”. Taikomosios dailės ir
dizaino muziejus, Arsenalo g. 3A.
Gruodžio 20 d. 12 val. Kalėdinio Vilniaus paslaptys. Rinktis Katedros aikštėje prie eglės.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Gruodžio 7 d. 11 val. Ekskursija Pranciškonų vienuolyne ir bažnyčioje, Trakų g. 9.
Gruodžio 14 d 13 val. Ekskursija – paroda „Vilnius kine“, Teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Edukacinė ekskursija į Medicinos biblioteką, Kaštonų g. 7.
Gruodžio 13 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
Gruodžio 13 d. 11 val. Edukacinė ekskursija į Medicinos biblioteką, Kaštonų g. 7.
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
Gruodžio 13 d. 11 val. Edukacinė ekskursija į Medicinos biblioteką, Kaštonų g. 7.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Gruodžio 6 d. 13 val. Edukacinė ekskursija į Medicinos biblioteką, Kaštonų g. 7.
Guodžio 12 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Gruodžio 6 d. 13 val. Edukacinė ekskursija į Medicinos biblioteką, Kaštonų g. 7.
Gruodžio 12 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Kvapas, spalva ir forma”. Taikomosios dailės ir
dizaino muziejus. Arsenalo g. 3A.
Gruodžio 8 d. 15 val. Ekskursija po miestą ,,Netikėti-romantiški viduramžių Vilniaus kiemeliai”. Rinktis prie Rotušės.
Gruodžio 14 d. 13 val. Grupės Kalėdinis vakarėlis kavinėje ,,Sandra”. Rygos g. 15.
Gruodžio 20 d. 11 val. Parodos Mecenato Prano Kiznio dovanotos kolekcijos Valdovų Rūmų muziejui ir Kazimiero Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų Rūmai, Katedros a. 4.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Gruodžio 5 d. 11 val. Parodos Pakui Hardware „Uždegimas“, Interaktyvi Julijono Urbono instaliacija. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g.3A.
Gruodžio 14 d. 12 val. Grupės Kalėdinis susitikimas su muzikologu Vaclovu Juodpusiu Stasio Vainiūno namuose, klausant kompozitoriaus sukurtos muzikos, apžiūrint dailininkų dovanotų paveikslų kolekciją ir aktualią parodą. Stasio Vainiūno namai, Goštauto g. 2-41.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Gruodžio 6 d. 15 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Gruodžio 20 d. 14 val. Grupės Kalėdinis susitikimas. Studentų g. 39, 214 aud.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Gruodžio 13 d. 11 val .Ekskursija po Kalėdinį Vilnių. Rinktis Katedros aikštėje prie Varpinės.
Gruodžio 19 d. 15 val. Kalėdinis vakarėlis, Vilniaus kolegijos Aktų salė.
Gruodžio 20 d. 11 val. Kalėdinė paroda(mugė) ,,Šventinio stalo dekoras“, Didžioji 11.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Paroda ,,Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Gruodžio 14 d. 12.30 val. Susitikimas su fotografu Rimantu Dichavičiumi parodoje ,,Laiko šūkis ir aidai: sovietinė cenzūra Rimanto Dichavičiaus kūryboje“. Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1.
Gruodžio 21 d. 12 val. Šventinė grupės popietė. Studentų g. 39, 214 aud.
 
23 grupė. Seniūnė Leonilija Duobienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Architektūrinė ekskursija ,,Škoto, Štralio ar Signatarų?“, Pilies g. 26.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Gruodžio 6 d. 12 val. Paroda ,,Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
Gruodžio 13 d. 12 val. Paroda ,,Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Gruodžio 20 d. 12 val. Grupės šventinis susitikimas. Senoji trobelė, Naugarduko g. 36.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Gruodžio 6 d. 13.30 val. Paroda „Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo g. 17.
Gruodžio 13 d. 13 val. Ekskursija aplankant Vilniaus dailės akademijos parodų sales „Titanikas“, Maironio g. 6.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Gruodžio 8 d. 12 val. Ekskursija Medinės miesto architektūros muziejus, Polocko g. 52.
Gruodžio 13 d. 11 val. Paroda ,,Tarp būties ir atminties. Senieji Vilniaus pilių vaizdai“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
 
27 grupė. Seniūnė Danutė Pelėdienė
Gruodžio 5 d. 11 val. Ekskursija į Pranciškonų vienuolyną, Trakų g. 9.
Gruodžio 15 d. 11 val. Kalėdinė ekskursija po Vilnių aplankant Šv. Mikalojaus bažnyčią, Liuteronų bažnyčią, Rotušę, Bernardinų bažnyčią. Rinktis prie Rotušės.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Gruodžio 5 d. 10 val. Ekskursija Mecenato Prano Kiznio Lietuvai dovanotų Europos dailininkų darbų kolekcija. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
Gruodžio 14 d. 14 val. Ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų, Rinktinės g. 2.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Gruodžio 4 d. 14 val. Ekskursija į Vyriausybės rūmus, Gedimino pr. 11.
Gruodžio 11 d. 14 val. Ekskursija „Pažink Ramintoją“. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia, Savičiaus g.15.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Gruodžio 8 d. 10 val. Ekskursija į Lietuvos nacionalinę filharmoniją. Pažintis su Filharmonijos istorija, architektūra ir apsilankymas atviroje orkestro repeticijoje. Rinktis prie Basanavičiaus paminklo.
Gruodžio 12 d. 12 val. Paroda „Atkurti istoriniai interjerai, Prano Kiznio Lietuvai dovanotų Europos dailininkų darbų kolekcija“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Apžvalginė ekskursija po Vilniaus universiteto ansamblį. Rinktis prie pagrindinio įėjimo į universiteto kiemą.
Gruodžio 14 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Gruodžio 6 d. 11 val. Apžvalginė ekskursija po Vilniaus universiteto ansamblį. Rinktis prie pagrindinio įėjimo į universiteto kiemą.
Gruodžio 14 d. 12 val. . Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Gruodžio 6 d. 11.15 val. . Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
Gruodžio 6 d. 13 val. Šventinis grupės susirinkimas kavinėje „The Gallery”, Konstitucijos pr. 22. Būtina išankstinė registracija.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Gruodžio 6 d. 14 val. Ekskursija po Vilniaus katedros požemius, Katedros a. 1. Būtina išankstinė registracija.
Gruodžio 13 d. 13 val. Ekskursija Muitinės muziejus, Jeruzalės g. 25. Būtina išankstinė registracija.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Gruodžio 7 d. 11 val. Ekskursija „Prakeikti Versalio rūmai Antakalnyje“. Sapiegų rūmų ansamblis, Trinitorių bažnyčia, vienuolynas, Antakalnio g. 27.
Gruodžio 12 d. 11 val. Paroda „Tikėti ar netikėti: sąmokslo teorijos“. Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3.
Gruodžio 21 d. 12 val. Paroda „Vilnius-Wilno-Vilne 1918–1948. Vienas miestas–daug pasakojimų“. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
 
36 grupė. L.e.p. Seniūnė Irena Brazauskienė
Gruodžio 7 d. 12 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai,
T. Kosciuškos g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
37 grupė. Seniūnė Stanislava Purlienė
Gruodžio 6 d. 13.30 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai,
T. Kosciuškos g. 3. Būtina išankstinė registracija.
Gruodžio 12 d. 11.30 val. Grupės Kalėdinė popietė. Studentų g. 39, L214 aud.
 
38 grupė. Seniūnė Ona Danutė Muzikevičienė
Gruodžio 4 d. 13.30 val. Grupės Kalėdinis vakaras. „Amicus Hotel“ kavinėje, Kaminkelio g. 15.
Gruodžio 7 d. 13.30 val. Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“. Istorijų namai,
T. Kosciuškos g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Gruodžio 5 d. 12 val. Ekskursija Signatarų namų istorija. Signatarų namai, Pilies g. 26.
 
Knygų klubas. Vadovė Vida Morkūnienė
Gruodžio 10 d. 15 val. Spektaklis ,,Dorianas“. Nacionalinis Kauno dramos teatras.
Gruodžio 12 d. 12 val. Susitikimas su rašytoja Laura Sintija Černiauskaite. UNESCO literatūros miestas buveinė, Šv. Jono g. 11.
 

***

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 2023-2024 MOKSLO METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI
 
 
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Lapkričio 8 d. 13 val. Paroda „Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Lapkričio 8 d. 13 val. Paroda „Vilnius kine“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus gatvė 4.
Lapkričio 22 d. 12 val. ir 14 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?”, Pilies g. 26.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Lapkričio 8 d. 12 val. Dailininkų Savickų dinastijos paroda „Kartos ir likimai“. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko g. 10/2.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Lapkričio 8 d. 12 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?”, Pilies g. 26.
Lapkričio 22 d. 12 val. Paroda „Tarp būties ir ateities. Vilniaus pilių vaizdai“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Lapkričio 8 d. 12 val. grupės susirinkimas. Studentų g. 39 A6 auditorija.
Lapkričio 22 d. 10.30 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?”, Pilies g. 26.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Lapkričio 8 d. 10.30 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?”, Pilies g. 26.
Lapkričio 15 d. 12 val. Ekskursija. Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9
 
8 grupė. Seniūnė Virginija Adamkavičienė
Lapkričio 09 d. 11val. Ekskursija „Moterys Vilniaus universitete“. Šv. Jonų g. 12.
Lapkričio 15 d. 11 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?”, Pilies g. 26.
Lapkričio 22 d. 11 val. Mecenato Prano Kiznio dovanotos kolekcijos Valdovų Rūmams galerijos ir vieno paveikslo parodos „Gedimino laidotuvės“ lankymas. Valdovų Rūmai, Katedros aikštė 4.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Lapkričio 8 d. 13.00 val. Paroda: „Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo gt. 17.
Lapkričio mėn. 24 d. 12.00 val. Mecenato Prano Kiznio dovanotos kolekcijos Valdovų Rūmams galerijos ir vieno paveikslo parodos „Gedimino laidotuvės“ lankymas. Valdovų Rūmai. Katedros aikštė 4.
Lapkričio mėn. 28 d. 12.00 val. Paroda: „Svetimas tapęs savu: daugialypis meninio Vilniaus veidas“. Vilniaus dailės galerija. Didžioji gt. 4.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Lapkričio 9 d. 12 val. Edukacinė ekskursija „Tarp kodų ir klodų: Pasivaikščiojimas etnografijos saugykloje“. Istorijų namai, Kosciuškos g. 3.
Lapkričio 23 d. 12 val. Paroda „Svetimas tapęs savu: daugialypis meninio Vilniaus veidas“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Lapkričio 08 d. 11 val. Paroda „Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
Lapkričio 15 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo g. 17.
 
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Lapkričio 15 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“ MO muziejus, Pylimo g. 17.
Lapkričio 29 d. 12 val. Paroda „Florentem“ Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Lapkričio 8 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo g. 17.
Lapkričio 22 d. 12 val. Paroda „Florentem“ Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Lapkričio 8 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“ MO muziejus, Pylimo g. 17.
Lapkričio 29 d. 12 val. Paroda „Florentem“ Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Lapkričio 8 d. 13 val. Paroda „Vilniaus pokeris“. MO muziejus, Pylimo 17.
Lapkričio 22 d. 12 val. Paroda „Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Lapkričio 8 d. 11 val. Paroda „Vilnius kine“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Vilniaus g. 41.
Lapkričio 15 d. 11 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“, Lietuvos banko Pinigų muziejus, Totorių g. 2/8.
Lapkričio 22 d. 13 val. Žaislų muziejus, Šiltadaržio g. 2.
Lapkičio 29 d. 11 val. Paroda „Kitoks Čiurlionis. Vilniaus dailės draugijoje II“ ir muzikinė programėlė, M. K. Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Lapkričio 8 d. 10 val. Ekskursija Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr. 51.
Lapkričio 22 d. 11 val. Paroda „Neišspręsta kompozicija. Antrasis pasaulinis karas sovietų Lietuvos dailėje“. Naujasis Arsenalas. Arsenalo g. 1.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Lapkričio 9 d. 14 val. Paroda „Laiko šukės ir aidai: sovietinė cenzūra R. Dichavičiaus kūryboje“. Naujasis arsenalas. Arsenalo g. 1.
Lapkričio 22 d. 11:30 val. Paroda „Vilnius kine“ ir 12:30 val. Edukacija „Triukšmo įgarsinimas kino filmuose“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Lapkričio 15 d. 13 val. Žaislų muziejus, Šiltadaržio g.2.
Lapkričio 29 d. 14 val. Paroda ,,Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“, Lietuvos banko Pinigų muziejus, Totorių g. 2/8.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Lapkričio 8 d. 11 val. Brailio rašto paslaptys. Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Skroblų g. 10.
Lapkričio 15 d. 11 val. Ekskursija „Vilniaus rotušė ir jos rūsiai“. Didžioji g. 31.
Lapkričio 23 d. 11 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?“. Pilies g. 26.
Lapkričio 29 d. 11 val. Susitikimas su fotografu Rimantu Dichavičiumi parodoje „Laiko šūkis ir aidai: sovietinė cenzūra Rimanto Dichavičiaus kūryboje“, Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1.
 
23 grupė. Kuruoja Rūta Kožemiakienė
Lapkričio 8 d. 11 val. Ekskursija „Juodasis tvanas Vilniuje XVII amžiuje“. Rinktis prie Katedros.
Lapkričio 22 d. 13 val. Paroda „Tarp būties ir atminties. Senieji Vilniaus pilių vaizdai“. Valdovų rūmai. Katedros a. 4.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Lapkričio 8 d. 12 val. Ekskursija. Lietuvos Meno pažinimo centras „Tartle“. Užupio g. 40.
Lapkričio 22 d. 12 val. Ekskursija. Vilniaus dailės akademija ir parodų salės „Titanikas“, Maironio g. 3.
 
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Lapkričio 7 d. 11 val. Interaktyvi instaliacija „Planeta iš žmonių“. Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3a.
Lapkričio 15 d. 12 val. Ekskursija Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje ir pietūs restorane „Pirmas blynas“, Savičiaus g. 15.
Lapkričio 21 d. 12 val. Paroda „Kitoks Čiurlionis. Vilniaus dailės galerijoje II“. Čiurlionio namai, Savičiaus g. 11.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Lapkričio 7 d. 15 val. Grupės narių susitikimas. MČTAU A6 auditorija, Studentų g. 39.
Lapkričio 13 d. 13 val. Ekskursija į VU Geologijos muziejų, Čiurlionio g. 21/27.
Lapkričio 21 d. 13 val. Ekskursija į Policijos muziejų, Birželio 23-iosios g. 16.
 
27 grupė. Kuruoja Rūta Kožemiakienė
Lapkričio 8 d. 10.30 val. Paroda „Tarp būties ir atminties. Senieji Vilniaus pilių vaizdai“. Valdovų rūmai, Katedros a. 4.
Lapkričio 22 d. 11 val. Paroda „Svetimas tapęs savu: daugialypis meninio Vilniaus veidas“. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Lapkričio 15 d. 10 val. Ekskursija į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Aukų g. 2A.
Lapkričio 21 d. 11 val. Paroda „Paimti ir prisiminti – Vilnius ir jo atmintis numizmatikoje ir bonistikoje“. Lietuvos banko Pinigų muziejus, Totorių g. 2/8.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Lapkričio 10 d. 12 val. Paroda „Vilniaus laikas“. Lietuvos meno pažinimo centras TARTLE, Užupio g. 40.
Lapkričio 17 d. 11 val. Ekskursija į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Aukų g. 2A.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Lapkričio 23 d.12 val. Paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų”. Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22.
Lapkričio 28 d.13 val. ekskursija į Bernardinų kapines. Susitinkame prie Bernardinų parko fontano.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Lapkričio 7 d. 10 val. Ekskursija „Vileišių rūmų ansamblis“. Rinktis prie rūmų centrinio įėjimo, Antakalnio 6.
Lapkričio 15 d. 11 val. Ekskursija „Prakeikti Versalio rūmai Antakalnyje“ (Sapiegų rūmų ansamblis, Trinitorių bažnyčia, vienuolynas). Rinktis prie įėjimo į Sapiegų parką, Antakalnio 15.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Lapkričio 7 d. 10 val. Ekskursija „Vileišių rūmų ansamblis“. Rinktis prie rūmų centrinio įėjimo, Antakalnio 6.
Lapkričio 15 d. 11 val. Ekskursija „Prakeikti Versalio rūmai Antakalnyje“ (Sapiegų rūmų ansamblis, Trinitorių bažnyčia, vienuolynas). Rinktis prie įėjimo į Sapiegų parką, Antakalnio 15.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Lapkričio 14 d. 13 val. Ekskursija „Mūsų mieste Vilniuje: Gedimino ženklų paieškos“. Paroda, kurioje pristatomas Kazimiero Alchimavičiaus paveikslas „Gedimino laidotuvės“. Valdovų Rūmai. Katedros a. 4.
Lapkričio 22 d. 14 val. Ekskursija „Pinigų istorijos“. Lietuvos banko pinigų muziejus. Totorių g. 2/8.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Lapkričio 8 d. 11.00 val. Ekskursija į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, Aukų g. 2A. Būtina išankstinė registracija.
Lapkričio 15 d. 11.00 val. Paroda „XVI-XIX a. Vakarų Europos tapyba.“ Radvilų rūmų dailės muziejus. Vilniaus g. 24. Būtina išankstinė registracija.
Lapkričio 29 d. 11.00 val. Susitikimas su M. K. Čiurlionio proanūkiu Roku Zubovu. M. K. Čiurlionio namai. Savičiaus g. 11. Būtina išankstinė registracija.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Lapkričio 9 d. 11 val. Edukacija „Kvapas, spalva, forma“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus. Arsenalo g. 3A.
Lapkričio 14 d. 11 val. Architektūrinė ekskursija „Škoto, Štralio ar Signatarų?“, Pilies g. 26.
Lapkričio 23 d. 13.30 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykloje, Liepkalnio g. 20.
 
36 grupė. Kuruoja Rūta Kožemiakienė
Lapkričio 7 d. 12 val. Ekskursija su gidu „Kelionė po draugišką Užupio Respubliką“. Rinktis prie A.Mickevičiaus paminklo. (Maironio g.)
Lapkričio 21 d. 11 val. Apžvalginė ekskursija Senajame Arsenale „Lietuva iki Mindaugo“. Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
37 grupė. Seniūnė Alfreda Gataveckienė
Lapkričio 8 d. 14 val. Ekskursija su gidu „Kelionė po draugišką Užupio Respubliką“. Rinktis prie A.Mickevičiaus paminklo. (Maironio g.)
Lapkričio 21 d. 13 val. Apžvalginė ekskursija Senajame Arsenale „Lietuva iki Mindaugo“. Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
38 grupė. Seniūnė Ona Danutė Muzikevičienė
Lapkričio 9 d. 12 val. Ekskursija su gidu „Kelionė po draugišką Užupio Respubliką“. Rinktis prie A.Mickevičiaus paminklo. (Maironio g.)
Lapkričio 22 d. 11 val. Apžvalginė ekskursija Senajame Arsenale „Lietuva iki Mindaugo“. Arsenalo g. 3. Būtina išankstinė registracija.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Lapkričio 6 d 12 val. Pasivaikščiojimas Karoliniškėse. Renkamės Karoliniškių stotelėje Laisvės pr. stotelės kryptimi, LIDL parduotuvės pusėje.
 
Knygų klubas. Vadovė Vida Morkūnienė
Lapkričio 7 d. 12 val. Pokalbis „Kas aš? Kas tu?“. Kavinė „Sakwa“, Paco g.1/2.
Lapkričio 21 d. 12 val. S. Daukanto knygos „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ skaitymai, skirti rašytojo 230 gimimo metinėms. Martyno Mažvydo biblioteka (prie registratūros), Gedimino pr. 51.
 

***

MČTAU KULTŪROS FAKULTETO 2023-2024 MOKSLO METŲ SPALIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAI
 
1 grupė. Seniūnė Alma Dambrauskienė
Spalio 11 d. 12 val. Ekskursija „Rusėnų miestas“. Rinktis prie Šv. kankinės Paraskevės (Piatnicos) cerkvės. Didžioji g. 2.
Spalio 26 d. 11.30 val. Tarptautinio tekstilės festivalio paroda „IMAGINE!“. Istorijų namai. Tado
Kosciuškos g. 3.
 
2 grupė. Seniūnė Irena Leončikienė
Spalio 18 d. 13 val. Paroda „Vilnius kine“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Vilniaus g. 41.
 
4 grupė. Seniūnė Dalia Apulskienė
Spalio 26 d. 10.30 val. Tarptautinio tekstilės festivalio paroda „IMAGINE!“. Istorijų namai. Tado
Kosciuškos g. 3.
 
5 grupė. Seniūnė Gražina Reginienė
Spalio 11 d. 12 val. Ekskursija Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Užupio g. 40.
Spalio 25 d. 12 val. Paroda ,,Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
 
6 grupė. Seniūnė Margarita Kvietkauskaitė
Spalio 11 d. 14 val. Paroda „(Įsi)vaizduojant save: Lietuvos dailininkų autoportretai nuo XIX a. iki šių dienų. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
 
7 grupė. Seniūnė Elzbieta Ulindienė
Spalio 19 d. 12.30 val. Paroda „Spąstai su centriniu šildymu, apie gyvenimą Lietuvoje 1965-1993 m.“. Buvusi areštinė (Lietuvos nacionalinis muziejus) Tado Kostiuškos g. 1.
Spalio 26 d. 10.30 val. Paroda Tarptautinio festivalio tekstilės. „Imagine“. Istorijų namai Tado Kostiuškos g. 3.
 
8 grupė. Seniūnė Virėginija Adamkavičienė
Spalio 11 d. 12 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
Spalio 26 d. 12 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
9 grupė. Seniūnė Irena Stankevičienė
Spalio 3 d. 12 val. Paroda Tarptautinio festivalio tekstilės. „Imagine“. Istorijų namai Tado Kostiuškos g. 3.
Spalio 6 d. 9 val. „Viena diena senojoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės sostinėje“,
„Nepažinti Trakai“. Ekskursija laivu Trakuose. Būtina išankstinė registracija.
Spalio 17 d. 12.30val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
Spalio 26 d. 12 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Turėti pirštines. Rinktis prie Rasų kapinių vartų.
 
10 grupė. Seniūnė Zita Butienė
Spalio 11 d. 12 val. Ekskursija Liepkalnio vandens saugykla. Liepkalnio g. 20.
Spalio 26 d. 12 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
12 grupė. Seniūnė Gražina Malaiškienė
Spalio 10 d. 11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“. Rinktis prie Santuokų rūmų.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Rinktis prie centrinio įėjimo.
 
13 grupė. Seniūnė Dalia Sinkevičienė
Spalio 10 d. 11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“. Rinktis prie Santuokų rūmų.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Rinktis prie centrinio įėjimo.
 
14 grupė. Seniūnė Jūratė Miliuvienė
Spalio 18 d. 11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“. Rinktis prie Santuokų rūmų.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Rinktis prie centrinio įėjimo.
 
15 grupė. Seniūnė Birutė Valkaitienė
Spalio 18 d. 11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“. Rinktis prie Santuokų rūmų.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Rinktis prie centrinio įėjimo.
 
16 grupė. Seniūnė Virginija Ambrazevičienė
Spalio 18 d. 11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“. Rinktis prie Santuokų rūmų.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32. Rinktis prie centrinio įėjimo.
 
17 grupė. Seniūnė Rita Juodvalkienė
Spalio 4 d. 12 val. Ekskursija Kairė-dešinė, galerija, Vilniaus grafikos meno centras. Latako g. 3.
Spalio 11 d 12 val Ekskursija ,,Moterys Vilniaus universitete”. Vilniaus Universiteto lankytojų centras. Universiteto g. 7.
Spalio 18 d. 12 val. Ekskursija Stasio Vainiūno namai. Goštauto g. 2-41.
Spalio 23 d. 11 val. Talka Vilniaus Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
Spalio 25 d. 12 val. Apsilankymas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Sėlių g. 17.
 
18 grupė. Seniūnė Silva Kazickienė
Spalio 11 d. 13 val. Grupės susirinkimas. Studentų g. 39, A6 aud.
Spalio 18 d. 11 val. Tarptautinio tekstilės festivalio paroda,,IMAGINE”. Istorijų namai. Tado Kosciuškos g. 3.
Spalio 23 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
19 grupė. Seniūnė Nijolė Dzikaitė
Spalio 11 d.11 val. Grupės susirinkimas. Studentų g. 39, A6 aud.
Spalio 17 d.12 val. Ekskursija Vilniaus Rusėnų kvartalas. Pradžia prie Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvės. Maironio g. 14.
Spalio 23 d. 11 val. Talka Vilniaus Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
Spalio 25 d. 12 val. Ekskursija Vilniaus Rasų kolonija. Rinktis Rasų g. 9A. Prie parduotuvės LIDL.
 
20 grupė. Seniūnė Dalia Aučinienė
Spalio 10 d. 10.30 val. Grupės susirinkimas. Studentų g. 39, A6 aud.
Spalio 18 d. 13 val. Tarptautinio tekstilės festivalio paroda „IMAGINE”. Istorijų namai. Tado Kosciuškos g. 3.
Spalio 23 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
21 grupė. Seniūnė Gražina Mališauskienė
Spalio 4 d. 11 val. Pasivaikščiojimas po Vilniaus japonišką sodą. Rinktis stotelėje ,,Lietuvos sąjūdžio kelias“. Konstitucijos pr. 25.
Spalio 11 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Triukšmo įgarsinimas kino filmuose“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Vilniaus g. 41.
Spalio 18 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Kvapų kultūra, spalvos ir kostiumo dizainas“. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus. Arsenalo g. 3a.
Spalio 25 d. 10 val. Ekskursija Nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras. Antakalnio g. 25.
 
23 grupė. Kuruoja Rūta Kožemiakienė
Spalio 23 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
24 grupė. Seniūnė Algimaitė Satkūnaitė
Spalio 18 d. Grupės susirinkimas, vieta ir laikas derinama.
Spalio 25 d. 13 val. I grupės ekskursija ,,Aušros vartų lobynas“. Renktis prie Šv. Teresės bažnyčios piligrimų centro. Aušros Vartų g. 14. Būtina išankstinė registracija.
Spalio 26 d. 13 val. II grupės ekskursija ,,Aušros vartų lobynas“. Rinktis prie Šv. Teresės bažnyčios piligrimų centro. Aušros vartų g.14. Būtina išankstinė registracija.
 
25 grupė. Seniūnė Irena Burdulytė
Spalio 11 d. 8.30 val. Išvyka į Ukmergės rajono dvarus. Išvykimo vieta bus nurodyta vėliau.
Spalio 18 d. 14.30 val. Ekskursija Sudervės žydų kapinės. Sudervės kelias 26.
Spalio 23 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
26 grupė. Seniūnė Birutė Radžiuvienė
Spalio 10 d. 14 val. Ekskursija ,,Aušros vartų lobynas“. Aušros vartų g. 14.
Spalio 19 d. 12 val. Paroda ,,Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
Spalio 23 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
27 grupė. Seniūnė Elena Voicikienė
Spalio 23 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
Spalio 25 d. 11 val. Paroda ,,Florentem“. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
 
28 grupė. Seniūnė Dalia Driukienė
Spalio 17 d. 10 val. Ekskursija Geležinkelių muziejus. Geležinkelio g. 16.
Spalio 23 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
29 grupė. Seniūnė Rasa Ivanauskienė
Spalio 24 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
30 grupėSeniūnė Nijolė Vitkauskienė
Spalio 3 d. 14 val. Ekskursija Mineralų muziejus. Gamtos tyrimų centras. Akademijos g. 2.
Spalio 24 d. 15.30 val. Paroda ,,Įsi)vaizduojant save: Lietuvos dailininkų autoportretai nuo
XIX a. iki šių dienų“. Vilniaus paveikslų galerija. Didžioji g. 4.
Spalio 24 d. 17 val. Paskaita (po ekskursijos) „Atvaizdas atminčiai: portretas ir autoportretas
Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos dailėje“. Didžioji g. 4. Dailės istorikė ir parodų kuratorė
prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.
Spalio 25 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
31 grupė. Seniūnė Laima Tiešienė
Spalio 19 d. 10 val. Ekskursija Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejus. Rinktis S. Konarskio g. 49, prie įėjimo.
Spalio 24 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
32 grupė. Seniūnė Vida Urbonienė
Spalio 19 d. 10 val. Ekskursija Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejus. Rinktis S. Konarskio g. 49, prie įėjimo.
Spalio 24 d. 13 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
33 grupė. Seniūnė Genovaitė Klimienė
Spalio 12 d. 12 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionio gatvė, vedanti į Vingio parką“.
Spalio 25 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
Spalio 26 d. 12 val. Ekskursija po Antakalnio kapines.
 
34 grupė. Seniūnė Vitalija Drobelienė
Spalio 10 d. 14 val. Ekskursija ,,Lietuvybės statytojai“ Rasų kapinės. Rasų g. 32. Būtina išankstinė registracija.
Spalio 19 d. 14 val. Paroda „Vilniaus pokeris“ skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui. MO muziejus. Pylimo g. 17. Būtina išankstinė registracija.
Spalio 25 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
35 grupė. Seniūnė Gražina Šeibokienė
Spalio 11 d. 12 val. Ekskursija Botanikos sode Kairėnuose. Kairėnų g. 43.
Spalio 11 d. 14 val.Grupės susirinkimas Botanikos sode Kairėnuose. Kairėnų g. 43.
Spalio 25 d. 11 val. Talka Rasų kapinėse. Rasų g. 32.
 
Klubas Amoris Vilnensis”. Vadovė Aldona Mikulionienė
Spalio 12 d 15 val. Ekskursija Vilniaus miesto muziejus.Vokiečių g. 6.
 
Knygų klubas. Vadovė Regina Kulvietienė
Spalio 19 d. 12-14 val. Renginys ,,Vasara su knyga“. Studentų g. 39. L214 a.
Atminties klubas. Vadovė Nijolė Survilienė
Spalio 27 d. 11 val. Atminties klubo narių talka Rasų kapinėse. Bus atvežtos gėlės sodinimui. Rinktis 10.45 min. prie Rasų kapinių pagrindinių vartų.
 

***

pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2020-2021 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai

MČTAU Kultūros fakulteto veikla ir programa
 
Kultūros fakulteto tikslai:
  • Burti MČTAU klausytojų bendruomenes (grupes), aktyviai besidominčias Lietuvos, Vilniaus ir kitų šalių kultūriniu gyvenimu;

  • Sudaryti sąlygas geriau pažinti Lietuvos, Vilniaus ir pasaulio kultūros ir civilizacijos istoriją, organizuoti menų istorijos užsiėmimus, muziejų, parodų, spektaklių ir koncertų lankymą, organizuoti konferencijas, talkas, seminarus, susitikimus su žymiais žmonėmis ir kitus renginius.

Kultūros fakulteto veiklos principai:
  • Mokymasis visą gyvenimą

Fakultetas prisideda prie vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir aktyvaus dalyvavimo visuomeninėje veikloje, padeda neatsilikti nuo modernėjančio pasaulio. Fakultetas taip pat numato organizuoti savitarpio mokymo kursus (pavyzdžiui, keistis praktine patirtimi naudojantis išmaniomis technologijomis ar kita naudinga informacija).
  • Savanorystė

Fakulteto veikla organizuojama savanorystės principu. Fakultetas skatina savo narius prisidėti prie įvairių savanorystės iniciatyvų. Bus siekiama, kad dalyvavimas savanoriškoje veikloje taptų prioritetu atrenkant kandidatus į kursus ar renginius, į kuriuos nėra galimybių priimti visų norinčių.
  • Mentorystė

Pradėdami lankyti kultūros fakultetą, lankytojai gauna daug dėmesio ir konkrečios pagalbos iš fakulteto vadovybės. Siekiant proporcingiau paskirstyti organizacinio darbo krūvį ir kuo daugiau žmonių įtraukti į kasdienę organizacinę veiklą, numatoma įpareigoti vyresnes grupes globoti naujas, sudarant mentorystės įsipareigojimus (išmokyti naujai paskirtąsias seniūnes ir jų pavaduotojas užsakyti renginius, pasidalyti kontaktais, keistis kita gerąja praktika).
  • Bendradarbiavimas

Fakultetas numato bendradarbiauti su kitais fakultetais, rengti bendras konferencijas, seminarus, projektus, taip pat aktyviai prisidėti prie bendros MČTAU veiklos. Pagal galimybes bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, yra atviras iniciatyvoms, susijusioms su fakulteto tikslų įgyvendinimu.
 
Kultūros fakulteto valdymas ir struktūra:
Fakulteto darbą organizuoja ir jam vadovauja dekanas kartu su dviem prodekanais – prodekanu programos įgyvendinimui ir prodekanu organizaciniams klausimams, kuris prireikus pavaduoja dekaną. Menų istorijos darbą organizuoja Menų istorijos katedros vadovas. Programas menų istorijos kursams rengia katedros vadovas kartu su fakulteto dekanu.
Fakulteto taryba turi ne mažiau, kaip 15 narių. Ji susideda iš fakulteto dekano, prodekanų, menų istorijos katedros vadovo, grupių kuratorių ir kitų aktyvių fakulteto lankytojų. Taryba renkasi kas mėnesį. Ji svarsto ir teikia rekomendacijas dėl fakultetui aktualių klausimų, pasikeitimų programoje, fakultetui skiriamų lėšų poreikio bei gautų lėšų panaudojimo. Gali būti kviečiami išplėstiniai tarybos posėdžiai, pasitelkiant fakulteto aktyvą.
Kadangi fakultetą sudaro daug grupių, fakulteto seniūnų susirinkime yra išrenkami grupių kuratoriai (paprastai kuruojantys po 4 grupes), kurie dalyvauja fakulteto taryboje, apibendrina savo kuruojamų grupių poreikius, teikia apibendrintą informaciją asmeniui, atsakingam už informacijos talpinimą internete, skleidžia gautą informaciją ir atlieka kitas seniūnų nuostatuose aptartas funkcijas.
Fakulteto lankytojai dalyvauja trijų pakopų veikloje:
  • Bazinis kursas (3 metai);

  • Pagrindinės studijos (4 metai);

  • Alumnų veikla (praėjusiems pagrindinių studijų programą, laikas neribojamas).

Bazinis kursas apima pagrindinių kultūros paveldo kaupimo ir saugojimo objektų, Valstybinių institucijų ir jų muziejų bei meno muziejų lankymą. Pagrindinių studijų metu lankomi mokslo muziejai, bibliotekos ir archyvai, katalikų bažnyčios ir vienuolynai, religinių bendruomenių objektai. Gali būti organizuojamos teminės ekskursijos Vilniuje ir edukacinės išvykos, pagal fakulteto tarybos patvirtintas programas. Užsiėmimai bazinio kurso ir pagrindinių studijų dalyviams vyksta dukart per mėnesį arba, grupėms pageidaujant, dažniau, pageidautina nustatytą savaitės dieną (trečiadieniais). Pagrindinę užsiėmimų dalį sudaro renginiai iš programos (ne mažiau, kaip 70 proc.), tačiau papildomai grupės savo nuožiūra gali rinktis aktualių parodų ar kitų kultūros renginių lankymą. Kitų fakultetų klausytojai į Kultūros fakulteto atskirų grupių organizuojamus renginius gali ateiti, tik suderinus tą klausimą su grupės seniūne (telefonu ar el.paštu). Už bazinio kurso ir pagrindinių studijų vykdymą ir atitikimą programai yra atsakingas prodekanas programos vykdymui.
Alumnų grupėms yra rekomenduojamas teatrų, personalinių muziejų, galerijų ir kūrybinių bei mokslo įstaigų lankymas, tačiau jos taip pat gali pasirinkti veiklos sritis savo nuožiūra. Pavyzdžiu galėtų būti ,,Amoris Vilnensis“ klubas (buvusių 2-3 grupių pagrindu), kurios veiklos sritys apima susipažinimą su Vilniaus miestų rajonais ir grupės narių tėviškių lankymą. Kitos alumnų grupės gali pasirinkti kitas sau artimas veiklos sritis, apie kurias mokslo metų pradžioje informuoja dekanatą, arba dirbti pagal rekomenduojamą programą. Alumnų grupės savarankiškai pasirenka savo valdymo bei darbo organizavimo principus ir, pagal pageidavimą, pavadinimą. Alumnų grupes kuruoja fakulteto dekanas.
Kultūros fakultete veikia Menų istorijos katedra. Kiekvienais mokslo metais numatoma organizuoti ne mažiau, kaip vienus naujus kursus. Kursai gali būti tiek naujai parengti, tiek ir kartojami, jeigu yra toks poreikis. Kiekvieno kurso užsiėmimai vyksta kartą per mėnesį.
Fakultetas taip pat numato rengti projektus, siekti finansavimo ir vykdyti projektuose numatytą veiklą, pagal galimybes dalyvauti bendruose universiteto ar kitų fakultetų rengiamuose projektuose. Fakulteto struktūroje yra numatyta projektų vadovo pareigybė.
Fakultetas kiekvienais metais organizuoja edukacines išvykas, už kurių organizavimą yra atsakingas prodekanas organizaciniams klausimams. Rengiant edukacines keliones yra vadovaujamasi KF tarybos patvirtintomis edukacinių kelionių taisyklėmis. Taip pat edukacinės išvykos gali būti organizuojamos pagal atskirai parengtus projektus (atsakingas projektų vadovas).
Fakultete taip pat veikia Knygų ir Atminties klubai, kurie vadovaujasi savo nuostatais.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje yra pateikiama fakulteto darbo ataskaita, kuri publikuojama MČTAU svetainėje. Ataskaitą rengia fakulteto dekanas, informaciją jai teikia visi KF tarybos nariai (vyresniosios seniūnės teikia apibendrintą savo kuruojamų grupių informaciją).
 
Violeta Skaržinskienė
Vilnius, 2022 11 28
 
1 priedas
Kultūros fakulteto programa
 
Bazinis kursas
 
Pagrindinių kultūros paveldo kaupimo ir saugojimo objektai
Pagrindiniai:
Nacionalinis muziejus Senasis arsenalas
Nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas
Nacionalinis muziejus Istorijų namai
Valdovų rūmai
Signatarų namai
Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras
Vilniaus bastėja
Vilniaus katedra
Bažnytinio paveldo muziejus
TV bokštas
Sapiegų rūmai
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro muziejus
Nacionalinė dailės galerija
Pasirenkami:
Vilniau universiteto kiemeliai
Rasų kapinės
Gedimino pilies bokštas
 
Valstybinės institucijos ir jų muziejai
Pagrindiniai:
Valstybės pažinimo centras
Prezidentūra
Seimas
Vyriausybė
Savivaldybė
Vilniaus rotušė
Vilniaus muziejus
Lietuvos banko Pinigų muziejus
Policijos departamento muziejus
Krašto apsaugos ministerija
Tuskulėnų memorialas
Muitinės muziejus
Geležinkelio muziejus
Pasirenkami:
Oro uostas
Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius
Sereikiškių vandenvietė
 
Meno muziejai
Pagrindiniai:
Vilniaus paveikslų galerija
Modernaus meno muziejus
Dailės pažinimo centras
Radvilų rūmų muziejus
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
M. K. Čiurlionio namai
V. Kasiulio dailės muziejus
Literatūrinis A. Puškino muziejus
P. Gudyno restauracijos centras
Šiuolaikinio meno centras
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pasirenkami:
Jeruzalės skulptūrų sodas
Varnelio namai muziejus
A. Galdiko muziejus
 
Pagrindinės studijos
 
Mokslo muziejai
Pagrindiniai:
Energetikos ir technikos muziejus
Radijo ir televizijos muziejus
Planetariumas
Lietuvių kalbos muziejus
VU zoologijos muziejus
VU geologijos muziejus
Etninės kultūros centras
Mineralų muziejus. Gamtos tyrimų centras
Vitražo manufaktūros galerija – muziejus
Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus
Botanikos sodas Kairėnuose
Liaudies kultūros centras
Pasirenkami:
Žaislų muziejus
 
Bibliotekos ir archyvai
Pagrindiniai:
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Vilniaus universiteto centrinė biblioteka
VU mokslinės komunikacijos ir informacijos centras
Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Aklųjų biblioteka
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Knygų restauravimo centras (Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)
A. Mickevičiaus muziejus
Lietuvių tautosakos muziejus
Pasirenkami:
Kultūros paveldo departamentas
Bernardinų kapinės
 
Katalikų bažnyčios ir vienuolynai
Pagrindiniai:
Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardo bažnyčia ir bernardinų vienuolynas
Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia ir pranciškonų kon;ventualų vienuolynas
Šv. Dvasios (dominikonų) bažnyčia
Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia ir dominikonų vienuolynas
Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras. Šv. Sesers Faustinos namelis
Šv. Kryžiaus (bonifratų) bažnyčia ir vienuolynas
Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir joanitų vienuolynas
Šv. Teresės bažnyčia ir karmelitų vienuolynas
Šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas
Šv. Jonų bažnyčia
Šv. Faustinos vienuolynas
Pasirenkami:
Marijos Ramintojos bažnyčia
Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Kalvarijų stotys
 
Religinių bendruomenių objektai
Pagrindiniai:
Šv. Juozapo kunigų seminarija
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų kultūros ir informacijos centras (Mėsinių g. 3a/5)
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Holokausto ekspozicija (Pamėnkaln. 4) bei Žydų choralinė sinagoga
Šv. Dvasios pravoslavų cerkvė ir vienuolynas
Šv. Praskevijos cerkvė
Skaisčiausios Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras
Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvė
Švč. Trejybės unitų bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
Evangelikų reformatų bažnyčia
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Panerių memorialas
Pasirenkami:
Pravoslavų kapinės
 
Alumnams rekomenduojamos programos
 
Teatrai, personaliniai muziejai, galerijos
Nacionalinis Operos ir baleto teatras
Valstybinė filharmonija
Nacionalinis dramos teatras
Lėlių teatras
Jaunimo teatras
Savicko galerija
K. Žoromskio galerija
S. Vainiūno namai
B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
V. Mykolaičio Putino memorialinis muziejus
Venclovų namai-muziejus
E. Šimkūnaitės paveldo kambarys
Vilniaus grafikos meno centras
 
Kūrybinės organizacijos ir mokslo įstaigos
Rašytojų sąjunga ir namai
Dailininkų sąjunga
Kompozitorių sąjunga
Teatro sąjunga
Tautodailininkų sąjunga
Fotomenininkų sąjunga ir jos salonas
Architektų sąjunga
Vilniaus dailės akademija ir „Titanikas“
Muzikos ir teatro akademijakasiulio
Mokslų akademijos mokslininkų rūmai
Generolo J. Žemaičio karo akademija
M. Riomerio universitetas
Verkių dvaro ansamblis

***
pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2021-2022 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2020-2021 mokslo metų veikla

2019–2020 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų veikla

pdf icon 32 2017–2018 mokslo metų veikla