Back

Dekanė Henrika Ivancienė
Mob. 8 687 21 528

Facebook MČTAU Tautodailė

Tautodailės fakulteto pagrindinis tikslas
Palaikyti lietuvių liaudies meno tradicijas, skatinti lankytojus įsitraukti į kūrybinę veiklą, lavinti ir dalintis kūrybiniais įgūdžiais, ugdyti meno supratimą, dalyvauti miesto ir šalies kultūriniuose renginiuose, lankyti parodas ir tautodailininkų studijas
 
Tautodailės fakulteto veiklos kryptys
• Studijuoja lietuvių tautodailę, bendradarbiauja su Vilniaus krašto tautodailininkų bendrija
• Dalyvauja įvairiose tautodailininkų parodose, organizuoja personalines savo darbų parodas
• Siuvasi tradicinius tautinius ir baltų genčių kostiumus, gamina jiems aksesuarus (juostas, prijuostes, galvos apdangalus, delnines)
• Susipažįsta su kitų tautų kultūriniu paveldu
Dekanė Henrika Ivancienė
Mob. 8 687 21 528
 
 
Dekanės pavaduotoja Nijolė Jankevičienė
mob. 8 604 70222
Seniūnė Marija Misiūnienė,
tel.868397006, el. paštas marytemisiun@gmail.com
Fakulteto taryba (5)
Henrika Ivancienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Nijolė Jankevičienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja;
Irena Januševičienė – fakulteto klausytoja – narė;
Viktorija Leikienė, fakulteto klausytoja – narė;
Virginija Vinciūnienė, fakulteto seniūnė – narė.

Tautodailės fakultetas savo veiklą pradėjo 2000 metais. Iki 2011 metų fakultetui vadovavo Danutė Ona Papeikienė. Nuo 2011 iki 2021 metų fakultetui vadovavo Irena Jonkuvienė.

Fakulteto Garbės nariai: dr. Ona GasparavičiūtėMatilda Teresė JucienėBirutė Jadvyga MickevičienėNijolė Pivorienė.

Tautodailės fakultetas – tai kūrybine ugnele spindinčių senjorų sambūris, tai prisilietimas prie tautos paveldo, neišsenkančios mėgėjiško meno versmės, tai beribė galimybė pozityviai mąstyti, bendrauti, išreikšti save, realizuoti savo idėjas parodose, kartu švęsti valstybines ir tautines šventes.

Fakultete mokomasi įvairių rankdarbių ir tautodailės gamybos technologijų, ruošiamasi parodoms, šventėms. Fakulteto klausytojai rengia improvizuotas parodėles prieš kiekvieną reikšmingesnį MČTAU renginį, dalyvauja miesto šventiniuose renginiuose.

Užsiėmimuose sustoja laikas, mėgaujamasi kiekviena kūrybine akimirka. Tad svajokim, kurkim ir džiaukimės kartu!

Tautodailės fakulteto užsiėmimai vyksta MČTAU, Studentų g. 39.
PavadinimasAprašymasData

MČTAU Tautodailės fakulteto 2023-2024 mokslo metų II pusm. užsiėmimų grafikas

Tautodailės fakulteto klausytojų užsiėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį nuo 12 valandos Studentų g. 39 216 auditorijoje

Tuo atveju, kai numatome ką nors aplankyti ar suruošiame parodas arba edukacijas, bus pranešama atskirai, nurodant vietą ir laiką.

Lankantiems tapybos fakultatyvą, užsiėmimai vyksta dviem grupėm –kartą per savaitę pasirinktomis dienomis Antakalnio g.17 nuo 10 val.

Šį pusmetį tęsiame pradėtus darbus, mokomės įvairių rankdarbių technikų – skiautinių siuvimo, skiautinių kinusaiga metodu kūrimo, kojinių mezgimo, interjerinių lėlių gamybos, pintinių ir vytinių juostų audimo, siuvinėjimo, šiaudinių sodų rišimo ir pagal poreikius kitų rankdarbių.

Lankome parodas, muziejus, tautodailės fondus, ruošiamės fakulteto klausytojų sukurtų kūrinių parodoms.

Numatomi užsiėmimai

Sausio 8 d. Šių mokslo metų I pusmečio darbų aptarimas ir tolimesnių užsiėmimų planavimas.

Sausio 15 d. Susitikimas su Kaišiadorių TAU klausytojais- aptariame veikusią jų tapybos darbų parodą ir susipažįstame su jų tautodailininkų darbais.

Paminint 1991 m. sausio 13 įvykius filmo, sukurto televizijos režisierės Reginos Stadalninkaitės apie Baltijos kelią, peržiūra.

Sausio 22 d. Fakulteto klausytojų tapybos darbų parodos atidarymas MČTAU Galerijoje. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Sausio 29 d. Užsiėmimai pagal pomėgius. Dalyvavimas paskaitoje apie kompozitorių Belazarą ir kolektyvo „Ave muzika“ koncerte.

Vasario 2 d. Išvyka Į Kaišiadoris, susitikimas su Kaišiadorių TAU kolektyvu, patirties pasidalinimas.

Vasario 5 d. Tautodailininkės Virginijos Makuškienės karpinių parodos atidarymas Vilniaus miesto bibliotekos Gerosios Vilties filiale, aptarimas, pristatymas bendruomenei.

Edukacija – puskojinių mezgimo įvairovės.

Vasario 12 d. Užgavėnių šventimas

Vasario 19 d. Užsiėmimai pagal pomėgius, šiaudinių sodų rišimas.

Vasario 26 d. Užsiėmimai pagal pomėgius, šiaudinių sodų rišimas.

Kovo 4 d. Fakulteto dailininkių parodos uždarymas.

Dailininkės, poetės, skulptorės, papuošalų kūrėjos Janinos Buzūnaitės-Žakaitienės tapybos darbų eksponavimas.MČTAU galerijoje.

Kovo 6 d. Dailininkės J. Buzūnaitės-Žakaitienės išeksponuotų tapybos darbų parodos atidarymas ir poezijos popietė.

Kovo 18 d. Nacionalinio kultūros centro lankymas .

Kovo 25 d. Užsiėmimai pagal pomėgius ir surištų šiaudinių sodų parodos atidarymas MČTAU galerijoje.

Balandžio 8 d. Užsiėmimai pagal pomėgius ir interjerinių lėkių gamyba..

Balandžio 15 d. Užsiėmimai pagal pomėgius. Fakulteto klausytojų darbų parodos atidarymas.

Balandžio 22 d. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Balandžio 29 d. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Gegužės 6 d. Fakulteto klausytojų ekskursija su edukacija.

Gegužės 13 d. Nuveiktų darbų aptarimas.

Gegužės 20 d. Mokslo metų užbaigimo šventė.

Numatyti užsiėmimai gali būti koreguojami pagal klausytojų poreikius. Visa informacija kiekvieną savaitę pateikiama fakulteto „Facebook“ grupėje.

***

MČTAU Tautodailės fakulteto 2023-2024 mokslo metų metų I pusmečio užsiėmimų tvarkaraštis

Tautodailės fakulteto užsiėmimai vyksta mėnesio kiekvieną pirmadienį nuo 12 val MČTAU Studentų g. 39 aud. 216

Tuo atveju, kai turime suruošę savo darbų parodas, į jų atidarymą kviečiame atskirai kiekvieną kartą, nurodydami vietą ir laiką.

Lankantiems tapybos fakultatyvą, užsiėmimai penktadieniais nuo 10 val. Antakalnio g.17.

Šis pusmetis skiriamas susipažinimui su rankdarbių iš šiaudų kūrimu, jų svarba tautinio paveldo požiūriu

Numatomi užsiėmimai ir parodos:

Spalio 2 d. 12 val. Fakulteto seniūnės Virginijos Vinciūnienės siuvinėtų paveikslų parodos „Kai dygsneliai ir kryželiai susibėga“ Gerosios Vilties bibliotekoje Savanorių pr. 59 , Vilniuje atidarymas, aptarimas,

Spalio 4 d. Mokslo metų pradžios renginiai (Bažnyčioje Žvėryne mišios 12 val, Mokslo metų atidarymo iškilmės Filharmonijoje 17 val, koncertas Filharmonijoje 19 val)

Spalio 9 d. 12 val. Fakulteto klausytojos Pranutės Giliuvienės tapybos darbų parodos MČTAU patalpose atidarymas, aptarimas.

13 val. Susipažinimas su naujais universiteto klausytojais, supažindinimas su universiteto veiklos naujovėmis, numatytų darbų aptarimas

Spalio 11 d. 14 val. Fakulteto klausytojų darbų parodos „Tautinio paveldo atspindžiai“ atidarymas Tamošaičių galerijoje „Židinys“ Domininkonų 15, Vilniuje, aptarimas ir pabuvimas su darbų autorėmis.

Spalio 16 d. Numatomų darbų aptarimas, konkrečių veiklų suderinimas su veiklos kuratoriais.

Spalio 23 d. ir 30 d. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Lapkričio 6 d. 12 val. Fakulteto klausytojo Rimanto Keblo tapybos darbų parodos MČTAU patalpose atidarymas ir aptarimas.

Lapkričio 13 d. 12 val. Susipažinimas su rankdarbių iš šiaudų.kūrimu ir jų svarba tautinėje dailėje. Lektorė tautodailininkė, tradicinių sodų rišėja Marija Liugienė.

Lapkričio 20 d. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Lapkričio 27 d. Užsiėmimai pagal pomėgius.

Gruodžio 4 d. Tapybos darbų parodos MČTAU patalpose atidarymas ir aptarimas.

Gruodžio 11 d. Užsiėmimai pagal pomėgius

Gruodžio 18 d. 12 val Fakulteto klausytojų atliktų naujų darbų vienos dienos paroda – aptarimas, šventinė popietė aptariant nuveiktus darbus ir planus kitam pusmečiui.

P. S. – Bus numatyti muziejų, parodų, tautodailės lobynų fondo, nacionalinio kultūros centro lankymai, suderinus su atitinkamomis įstaigomis ir lektoriais.

– Bus rengiamos klausytojų personalinės parodos. Pagal klausytojų pageidavimus bus mokama pinti tautines juostas, siūti tautinį kostiumą, siuvinėti juostelėmis, kryžiuku ir t. t., tai ką senesni klausytojai moka.

– Klausytojai galės rinktis kiekvieną mėnesio pirmadienį 216 auditorijoje nuo 10 iki 16 valandos ir užsiimti kūrybiniais darbais

***

pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2020-2021 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2017–2018 mokslo metų užsiėmimai