Back

Dekanė Danutė Šukienė
Mob. 8 618 50 503
El. p. danute.svdg@gmail.com 

Facebook MČTAU užsienio kalbos

Užsienio kalbų fakulteto veiklos pagrindiniai tikslai
 • Per 2-3 mokymosi metus padėti senjorams atgaminti mokykloje ar aukštojoje mokykloje įgytas užsienio kalbų žinias ir tobulinti jas
 • Per 2-3 mokymosi metus suteikti senjorams pradmenis kalbos, kurią jie nusprendė mokytis nuo pradžių, kad galėtų minimaliai susikalbėti ir bendrauti
 • Skatinti senjorų mąstymą ir lavinti atmintį
 
Pagrindinės veiklos kryptys
 • Tenkinti senjorų poreikius mokytis pasirinktos užsienio kalbos
 • Skatinti senjorų bendravimą ir bendradarbiavimą, pagalbos vienas kitam suteikimą
 • Skatinti bendrą mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi (tarp grupių)
 
Pagrindinės veiklos formos
 • Užsiėmimai auditorijose su dėstytoju
 • Užsiėmimai online
 • Diskusijos aktualiais pasaulio ir Lietuvos klausimais
 • Ruošimasis šventėms ir jų organizavimas
 • Keitimasis informacija ir mokymo(si) patirtimi su kitais TAU

Dekanė Danutė Šukienė
Mob. 8 618 50 503
El. p.  danute.svdg@gmail.com

icon facebook MČTAU užsienio kalbos

Prodekanė Regina Jonušienė – anglų kalba
Mob. 8 699 90 290, el.p. jonuregina@gmail.com
 
Prodekanė Krimhilda Kučienė – italų, ispanų, prancūzų ir vokiečių kalbos
Mob. 8 619 51 035, el.p. hilda.kuciene@gmail.com
 
Užsienio kalbų fakulteto taryba (17)
Danutė Šukienė, fakulteto dekanė – Tarybos pirmininkė;
Remigijus Martusevičius, klausytojas, Tarybos pirmininkės pavaduotojas,
Tarybos nariai:
Regina Jonušienė;
Krimhilda Kučienė;
Laimutė Baltėnienė;
Nijolė Bernotavičienė;
Danutė Puodžiūnienė;
Algė Vaškevičienė;
Genė Vuškovič;
Asta Beniulienė;
Irena Jacikevičienė;
Dalia Leitanienė;
Ilona Rumskienė;
Regina Spudulienė;
Genutė Poderienė.
 

Užsienio kalbų fakultetas (iki 2009 m. Prancūzų, Vokiečių, Anglų kalbų fakultetai), savo veiklą pradėjo jau pirmaisiais TAU veiklos metais. Nuo 2009 iki 2013 fakultetui vadovavo Marija Michaleva, iki 2016 – Kristina Kaveckaitė

 
Fakulteto Garbės lektoriai: Danutė MatulienėRimantas Matulis.
 
Fakultete lavinami klausytojų kalbėjimo įgūdžiai: atliekamos teksto suvokimo užduotys ir įvairūs tarties pratimai. Taip pat verčiami ir skaitomi tekstai, pasirinkta užsienio kalba dalijamasi įspūdžiais, nuveiktais darbais. Kiekviename užsiėmime parenkami pratimai susiję su gramatinėmis kategorijomis ir žodyno plėtimu. Mokymo priemonės parenkamos atsižvelgiant į klausytojų žinių lygį. Namų darbų užduotys skirtos suprasti klasėje skaitytą tekstą.

Motyvacija mokytis užsienio kalbų vieniems – padėti savo anūkams „krimsti“ užsienio kalbas arba susikalbėti su marčiomis, žentais, vaikaičiais, gimusiais svečiose šalyse, kitiems – profilaktika Alzheimerio ligai.

Išmokti naują kalbą – senjorui tikrai ne kliūtis!

pdf icon 32 Užsienio kalbų fakulteto nuostatai

Buities kultūros fakulteto užsiėmimai vyksta MČTAU, Studentų g. 39.
PavadinimasAprašymasData

Mieli esami ir būsimi Užsienio kalbų fakulteto studentai!

Sveikinu visus, o ypač būsimuosius 250 Užsienio kalbų fakulteto klausytojų su prasidedančiais naujaisiais MČTAU mokslo metais ir su Besimokančių senjorų diena!

Džiugina, kad senjorų noras mokytis užsienio kalbų nemažėja: šiemet mokytis anglų, italų, ispanų, prancūzų ir vokiečių kalbų pareiškė norą net 250 senjorų! Ir tai nenuostabu: kai pasaulis mums tapo toks atviras, kai mes, lietuviai, be išankstinės vizos galime vykti net į 181 valstybę, užsienio kalba kaip bendravimo įrankis tampa ypatingai svarbi. Nes kiekvienas svečioje šalyje norime jaustis patogiai, oriai ir saugiai, gebėti susikalbėti ne tik su užsieniuose gyvenančiais artimaisiais – žentais, marčiomis, anūkais, bet ir viešbutyje, kavinėje ar su kelionėje sutiktais žmonėmis.

Be to, kalbos mokymasis yra ir puiki mankšta smegenims: juk kiekvienas mūsų norime kuo ilgiau turėti aiškų protą ir puikią atmintį. Vadinasi, treniruoti galvos smegenis reikia nuolat! O vienas iš idealių būdų smegenų mankštai – kalbų mokymasis.

Tad, mūsų mieli senjorai, linkiu, kad kiekviena universitete praleista diena praturtintų jūsų gyvenimą naujais iššūkiais, naujomis įdomiomis patirtimis bei naujais įspūdžiais. Ir kad kartu su bendraamžiais mokydamiesi motyvuotoje ir draugiškoje aplinkoje padedami dėstytojų patobulintumėte savo kalbinius įgūdžius ir patirtumėte savęs atradimo džiaugsmą!

Danutė Šukienė, Užsienio kalbų fakulteto dekanė

***

Užsienio kalbų fakulteto užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną MČTAU, Studentų g. 39.

Mokslo metų pradžia 2023 m. spalio mėn.

* Mokymo/si organizavimas.
* Mokslo metų pradžia: pagal tvarkaraštį
* Mokymas/is vyks pagal UKF parengtą tvarkaraštį, vienai grupei skiriant 1,5 akademinės valandos (90 min.) per savaitę.
* Mokymas/is bus organizuojamas kontaktiniu būdu. Tik esant būtinybei – nuotoliniu būdu.
* Užsienio kalbų fakulteto klausytojai papildomai moka 12 eurų mėnesinį mokestį. dėstytojams, dirbantiems pagal Verslo liudijimą (Rektorato 2022-08-08 posėdžio Nr. 5 nutarimas).
 
* Grupės sudaromos pagal klausytojų kalbos mokėjimo lygį.
* Standartinis grupės dydis 5 – 12 klausytojų, bet ne daugiau kaip 15.

Iškilus klausimams dėl priėmimo prašome kreiptis į Užsienio kalbų fakulteto dekanę Danutę Šukienę: mob. 8 618 50 503, el.p. danute.svdg@gmail.com

***

2023-2024 mokslo metų naujai priimtų klausytojų paskirstymas į grupes čia

2023-2024 mokslo metų Užsienio fakulteto užsiėmimų tvarkaraštis čia

***

pdf icon 32 2022-2023 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2020-2021 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai

pdf icon 32 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai