Back

PALMA ONA MILAŠIŪNIENĖ

Muzikos fakulteto Garbės narė

Palma Ona Milašiūnienė, draugams  ir kolegoms – Palmira,  gimė 1942 m. rugpjūčio 4 d. Anykščiuose. Ilgus metus dirbo ekonomikos ir finansų srityje.

Per radiją išgirdusi apie pradėjusį veikti Trečiojo amžiaus universitetą, P. Milašiūnienė 1996 m. atėjo į mokslo metų pradžios šventę ir po trumpos TAU himno repeticijos buvo pakviesta dainuoti chore. Buvo dainavusi mokyklos ansamblyje, kituose kolektyvuose. „Kodėl dainuoju? Meilę dainai atsinešiau iš namų. Tėvelis buvo muzikantas, broliai grojo akordeonais, mamytė mėgo dainuoti. Mokydamasi mokykloje lankiau pas vargonininką privačias muzikos pamokas – mokiausi skambinti fortepijonu“, – pasakoja Palmira. Senjorė mielai dainuoja ir ankstesnės vadovės parinktas jautrias, lyriškas dainas, ir šiuolaikiškesnes dabartinio repertuaro dainas: „Man patinka liaudies dainos ir populiarūs lietuvių kompozitorių kūriniai, kuriuos atliekant ir publika gali pritarti“.

Dešimtmetį buvo šio fakulteto choro seniūne, todėl gerai žino, kad koncertuojant svarbu ne tik darnus skambesys, bet ir chorisčių įvaizdis, kurį kuriant įdėta nemažai pastangų.

Gyvendama užmiestyje, Palmira ir dabar kas antradienį skuba į daug teigiamų emocijų suteikiančias choro repeticijas bei susitikimus su kitais dainos mylėtojais.
Palmira aktyviai dalyvauja kitų fakultetų veikloje: traukia kultūrinis Vilniaus miesto gyvenimas su Kultūros fakultetu, sveika gyvensena domisi Sveikatos fakultete, pamėgo užsiėmimus Socialinės psichologijos  ir Politologijos fakultetuose.

Universiteto renginiai bei šventės maloniai nuteikia ir skaidrina Palmiros gyvenimą gamtoje: prisimindama juos siuvinėja ir svajoja apie būsimas ekskursijas, susitikimus, bendrystę, kurią patiria lankydama universitetą.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Trečiojo amžiaus universitete ir Muzikos fakultete Palmai Onai Milašiūnienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. kovo 5 d.