Back

IRENA BEINORTIENĖ (1934-2023)

Socialinės psichologijos fakulteto Garbės narė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Irena  Beinortienė   gimė 1934  m. rugsėjo 25 d.  Kaune – šeimoje, kurioje nuolat aidėjo šešių sesių dainos, akomponuojamos armonika tėvelio. Baigusi vidurinę mokyklą Irena studijavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) ir 46-erius metus atidavė gydomajai bei švietėjiškai medicinai.
Daina ir scena I. Beinortienę lydi visą gyvenimą: mokykloje dainavo, vedė renginius, deklamavo. Baigusi medicinos mokslus, įsitraukė į moterų choro „Eglė“ gretas, vėliau dainavo „Aide“, Sveikatos ministerijos oktete.

Pasitraukusi iš aktyvios darbinės veiklos, I. Beinortienė aktyviai įsijungė į tik susikūrusio Trečiojo amžiaus universiteto veiklą: pirmiausia pradėjo anglų kalbos pradžiamokslį. Kadangi Ireną domino žmogaus pažinimo, filosofinės, psichologinės temos, tad labai nudžiugo susikūrus Žmogaus dvasinio tobulėjimo (dabar – Socialinės psichologijos) fakultetui, mat tikėjosi ten rasti ne vieną atsakymą į žmogaus būties, jo gyvenimo prasmės, dvasinių ieškojimų klausimus ir gauti praktinių psichologinių patarimų įvairiose gyvenimo srityse. Irenos lūkesčiai išsipildė – šis fakultetas davė tokių žinių, kurios ne tik praplėtė akiratį, bet ir labai pravertė kasdienybėje.

1997-ųjų rudenį I. Beinorienė aktyviai įsijungė į Muzikos fakulteto veiklą. Choristės taip susidraugavo, kad tapo viena šeima, besidalijančia ir džiaugsmais, ir vargais.

Nuo 2001 iki 2019 m. Irena buvo Socialinės psichologijos fakulteto seniūnė.

Be užsiėmimų universitete, I. Beinortienė lanko Šv. Kryžiaus namus, studijuoja Šventąjį Raštą,  susipažįsta su vienuolynais – ten taip pat yra grupės seniūnė. Veikli, nesėdi namuose, save atiduoda visuomenei. Mėgsta  daug skaityti – nuo ryto iki vakaro skaito Šekspyrą, romanus, poeziją, filosofinius kūrinius, klasiką, Maironį, S. Nėrį. Užaugino sūnų ir dukrą, 4 anūkėlės džiugina širdį. Nestokoja humoro jausmo, eina per gyvenimą su šypsena. Visiems draugams, pažįstamiems, bendradarbiams dovanoja difenbachiją – tai simbolizuoja gražią su artimu pasidalytą bendrystę – laimę.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą universitete Irenai Beinortienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. kovo 5 d.