Back

APIE MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETĄ

Dvidešimtasis amžius buvo laikotarpis, kai mokslas ir technologijos pradėjo sparčiai vystytis, kai ekonominė ir politinė situacija keitė vystymosi sampratas, kai tarp visų pasaulio žmonių radosi nauja, artimesnė bendravimo kokybė, galimybė kelti gyvenimo lygį, savaime suprantama, gyventi kokybiškiau ir ilgiau tapo realybe.

Amerikiečių chirurgas, psichiatras William S. Sadler, po 12-kos metų tyrimo, nustatė: „Žmonės gyvens 30-čia metų ilgiau už 1900-jų pirmtakus“. Šio laikmečio trisdešimties metų dovaną žmonijai jis pavadino „Trečiuoju amžiumi“. Kūrėsi naujas gyvenimo periodas, kurio ankstesnės kartos net negalėjo įsivaizduoti.

Trečiasis amžius prasideda, kai tobulėjimas darbe ar aktyvioje visuomeninėje veikloje tampa ne toks svarbus. Sulaukę šio amžiaus, žmonės tampa nepriklausomi, laisvi nuo įsipareigojimų šeimai, turintys laiko apmąstyti gyvenimo prasmę, ateities planus ir pagalvoti apie tai, kokia veikla malonintų protą, širdį ir jausmus išėjus į pensiją.

Motina Teresė pasakė: „Vakarykštė diena jau praeitis. Rytdiena dar neatėjo. Mes turime šią dieną. Taigi, pirmyn!“/Mother Teresa/

Pirmasis Trečiojo Amžiaus universitetas pasaulyje prasidėjo 1973-siais Socialinių mokslų fakultete, Prancūzijoje, Tulūzoje. Šio universiteto įkūrėju tapo prof. Pierre Vellas. Jo sūnus prof. Francois Vellas, kuris dabar yra Tarptautinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentas, su pasididžiavimu pripažįsta, jog jo tėvo dėka daugybė pasaulio šalių steigia Trečiojo amžiaus universitetus, jungiasi prie mokymosi visą gyvenimą programos ir džiaugiasi atradę galimybę kokybiškai, aktyviai ir ilgai gyventi.

1995 m. birželio 2 d. gydytojas, gerontologas, medicinos mokslų daktaras, 1990 metų Nepriklausomybės Akto signataras Medardas Čobotas (1928–2009), sekdamas pasaulio patirtimi ir puoselėdamas viltį turėti tokio tipo universitetą Lietuvoje, įkūrė Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) Vilniuje ir tapo jo Rektoriumi. Pagerbiant Medardo Čoboto atminimą, 2009-siais metais universitetas buvo pavadintas jo vardu – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU).

M. Čoboto idėją entuziastingai parėmė visa vyresniojo amžiaus žmonių bendruomenė – atsirado galimybė džiaugtis naujais atradimais, jaukiais potyriais, bendravimu su bendraamžiais, atrasti bendraminčių ir naujų draugų, dalintis patirtimi, keliauti, mokytis dalykų, kurie buvo sunkiau prieinami anksčiau.

Universitetui pradėjus veiklą, pamažu kūrėsi pirmieji fakultetai: Dvasingumo, Kalbų, Sveikatos, Menų, Namų ūkio, kuriems vadovauti pradėjo fakultetų dekanai. Kartu su dr. M. Čobotu jie rūpinosi mokymosi planų sudarymu, paskaitų nuoseklumu, lektorių parinkimu, bendruomenę dominančių temų įvairove. Rektoriui rūpėjo, kad visi, įsijungę į universiteto veiklą nenuobodžiautų – organizavo konferencijas, skatino jungtis į mokomąją veiklą, dalintis savo žiniomis, išmintimi ir įgūdžiais skirtingose srityse. Neišsenkanti M. Čoboto energija, profesionalumas, jo nuostabi, patraukli idėja paskatino kitas Lietuvos vietoves steigti Trečiojo amžiaus universitetus, kurių dabar jau yra virš 60.

Po Trečiojo amžiaus universiteto Rektoriaus Medardo Čoboto, antrąja universiteto Rektore tapo dr. Vanda Brimienė, kuri keletą metų (2009–2012), negailėdama laiko ir išminties, tęsė savo pirmtako pradėtą iniciatyvą.

2012 metais Medardo Čoboto TAU naujai išrinktąja Rektore tapo dr. Zita Žebrauskienė. Kartu su Rektorato nariais ir 12 patyrusių, darbą išmanančių dekanų Rektorė sumaniai toliau tobulino TAU veiklą. Trečiojo amžiaus universitetas sėkmingai išsivystė į visiems žinomą, reikalingą, gerai funkcionuojančią neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo instituciją. Dr. M. Čobotas būtų laimingas, žinodamas, jog jo pradėtas darbas garbingai ir solidžiai tęsiamas.

Didžiuojantis galima teigti, jog Medardo Čoboto TAU klausytojų skaičius kasmet auga. Naujieji klausytojai jungiasi prie dvylikos fakultetų: Sociaslinės psichologijos, Kultūros, Meninio ugdymo, Užsienio kalbų, Informacinių technologijų, Tautodailės, Buities kultūros, Sveikos gyvensenos, Politikos, teisės ir ekonomikos, Istorijos, Literatūros ir Turizmo. Be pagrindinio fakulteto klausytojai turi galimybę lankyti kitus fakultetus, jungtis prie juos dominančių temų nagrinėjimo paskaitose ar seminaruose, aktyviai dalyvauti konferencijose. Smagu, jog Kultūros, Turizmo, Sveikos gyvensenos ir Užsienio kalbų fakultetai yra ypač populiarūs.

Fakultetų dekanai, atsižvelgdami į klausytojų pageidavimus, sudaro metinius planus, užtikrina efektyvų fakultetų darbą, kviečia lektorius paskaitoms ir užsiėmimams, palaiko glaudų ryšį su Rektoratu, padeda spręsti atsirandančias problemas. Smagu, jog daug profesorių, prityrusių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojų, žymių politikos veikėjų, žurnalistų, gamtos ekspertų, meno žinovų mielai sutinka pasidalinti savo žiniomis, patirtimi su TAU klausytojais.

Medardo Čoboto TAU veikla neapsiriboja vien tik paskaitomis ar praktiniais užsiėmimais. Galima didžiuotis universiteto ansambliu „AVE MUSICA“ (vadovė prof. Rita Bieliauskienė), ŠOKIŲ STUDIJA“, susidedančia iš trijų šokėjų grupių (vadovė Valerija Stričkienė), universiteto choru „VARSA (vadovė Lilijana Zarankienė) ir Meninio ugdymo fakulteto ansambliu ROMANTIKAI“ (vadovė Janina Izabelė Bražiūnienė). Visi šie meno kolektyvai neapsiriboja veikla Trečiojo amžiaus universitete. Visi aktyviai dalyvauja šalies dainų ir šokių festivaliuose. Šokėjų grupei „NONNA DANCE“ teko ne kartą dalyvauti tarptautiniuose šokių festivaliuose: Lenkijoje – „Baltic Amber Spring“, kuriame laimėjo pirmąsias ir antrąsias vietas, Latvijos Jūrmalos kurorte, Baltarusijos mieste Gardine ir Maltos Trečiojo amžiaus universitete.

Daugėjant Trečiojo amžiaus universitetų skaičiui Lietuvoje, iškilo idėja juos visus apjungti dėl glaudesnio bendradarbiavimo, dalijimosi patirtimi. 2015-siais buvo įsteigta Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija. Glaudžiai bendradarbiaudami, visi 50 TAU kasmet renkasi veiklos aptarimui, organizuoja bendras konferencijas, vasaros stovyklas, parodas. Jau tapo tradicija kas antri metai rengti respublikinius dainų ir šokių festivalius, TAU universiadas.

2013 metais MČTAU prisijungė prie pasaulinio Trečiojo amžiaus universitetų tinklo. 2016-siais MČTAU atsirado galimybė pasireikšti tarptautiniu mastu – Belgijoje, Europos Parlamente MČTAU buvo apdovanotas Europos piliečio diplomu ir medaliu, o 2018-siais buvo nominuotas „SilverEco and Ageing Well“ tarptautiniam apdovanojimui.

2020-siais Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas šventė sėkmingos veiklos 25-metį.

Kaip besusiklostytų nacionalinė ar pasaulinė šalių padėtis, MČTAU tęsia savo veiklą, nuosekliai dirba siekdamas gerinti Lietuvos vyresniųjų piliečių dvasinę ir fizinę būseną, skatina juos aktyviai jungtis bendram tikslui tobulėti, nelikti vienatvėje, bendrauti, padėti vieni kitiems.

Viktorijos laikų poetas ir dramaturgas Robertas Brauningas (Robert Browning) yra pasakęs: „Senkime kartu! Geriausia dar priešaky!“

Taip! Prie 20-tojo jubiliejaus prisidėjo dar penkeri metai. Mes visi šiek tiek pasikeitėme, bet ir toliau kartojame –„Geriausia dar priešaky!“

MČTAU vėliava 

pdf icon 32 MČTAU himnas