Back

MARIJA MICHALEVA

Pirmoji TAU administratorė, Užsienio kalbų fakulteto Garbės dekanė

Marija Michaleva gimė 1941 m. rugsėjo 27 d. Pagal specialybę M. Michaleva – radijo inžinierė.  Dirbo uždaroje sukarintoje gamykloje,vėliau –  vyr. laborante Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute kartu su dr. Medardu Čobotu.

1995 m., susikūrus Trečiojo amžiaus universitetui,  Marija tapo pirmąja ir ilgamete šio universiteto administratore: tvarkė visus TAU steigimo dokumentus, kūrė fakultetus, ieškojo, kas jiems vadovautų, surasdavo patalpas paskaitoms ir šventėms. Pati pasitikdavo kiekvieną klausytoją, asmeniškai pabendraudavo, pildė anketas, išklausydavo norus ir rūpesčius. M. Michaleva prisimena: „Pačioje nepriklausomybės pradžioje žmonės gyveno labai sunkiai, bet troško žinių, dvasinio peno, norėjo bendrauti, keliauti – viso to jie ir tikėjosi ateidami į Trečiojo amžiaus universitetą. Ateidavo įvairių tautybių, įvairaus išsilavinimo žmonių. Dauguma jų norėjo išmokti užsienio kalbų, kad galėtų susikalbėti nuvykę į užsienį ar su emigracijoje gimusiais anūkais, o jaunesni, pramokę kalbų, tikėjosi ir darbą užsienyje susirasti. Ateidavo nemažai našlių – jie čia ieškojo bendravimo, paguodos. Aš ir pati, likusi našle, čia sulaukiau ir palaikymo, ir užuojautos“. Jeigu savo gyvenimo kelyje Marija nebūtų sutikusi dr. M. Čoboto, nebūtų sužinojusi, kokia prasminga gali būti visuomeninė veikla, todėl TAU jai buvo tikra palaima, tikras šviesos spindulys.

Beveik 15 metų, dirbant administratore, Marijai teko kuruoti užsienio kalbų grupes. Todėl po rektoriaus dr. M. Čoboto mirties ji sutiko vadovauti Užsienio kalbų fakultetui, o  visus TAU organizacinius reikalus patikėjo jaunesnei kartai. Po kelerių metų M. Michaleva atsistatydino iš dekanės pareigų ir tapo laisva MČTAU klausytoja – Marija aktyviai dalyvauja universiteto gyvenime, lankosi visuose renginiuose, o savo pašaukimą atrado  Meninės saviraiškos fakulteto šokių grupėje.

Už nuopelnus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui Marijai Michalevai suteiktas MČTAU Garbės dekanės vardas.

2014 m. gegužės 8 d.