Back

RIMANTAS MATULIS

Užsienio kalbų fakulteto Garbės lektorius

Rimantas Matulis gimė 1941 m. vasario 19 d. Kaune. Jo senelė – rašytoja Lazdynų Pelėda – bajorė Marija Ivanauskaitė Lastauskienė. Vidurinėje mokykloje R. Matulis įsitraukė į kelionių, kraštotyros ir tautinę veiklą, dainavo vyrų chore, grojo styginiame orkestre. Baigęs mokyklą, 1960 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto istorijos specialybę, su bendraminčiais įkūrė Pabaltijo turistų sąjungą. Dėl politinių priežasčių 1962 m. persikėlė gyventi į Karačajų-Čerkesų autonominę respubliką Kaukaze. Iš ten buvo paimtas į sovietinę kariuomenę, tarnavo radiacijos ir chemijos dalinyje. 1965 m. įstojo į VU anglų kalbos specialybę. Baigęs universitetą, dirbo anglų kalbos mokytoju.

1969 metų rudenį R. Matulis kartu su  bendraminte Birute Burauskaite  įkūrė liaudies dainų klubą, vėliau pavadintą „Raskila“, ir iki šiol aktyviai dalyvauja jo veikloje. Rimantas – Tautininkų Sąjungos atkūrėjas, dešimt metų dirbo Valdovų rūmų paramos fonde. Už politinę veiklą sovietmečiu buvo labai daug kartų tardomas – turi laisvės kovų dalyvio pažymėjimą, Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (2005 m.). Dalyvauja įvairioje tautinėje-patriotinėje veikloje. Išleido knygas „Istoriniai akmenys“ ir „Lietuvių tautos kilmė“. Spaudoje jis yra paskelbęs kelis šimtus rašinių kraštotyros ir istorijos mokslo klausimais.

Sunku suskaičiuoti, kiek Rimantas Matulis yra padaręs Lietuvai svarbių darbų, kiek visokių iniciatyvų paskleidęs. Jis yra tikras lietuviškos dvasios reiškėjas ir skleidėjas,  paruošęs ir įkvėpęs nemažą būrį Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veikėjų.

2010 metais R. Matulis aktyviai įsijungė į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto veiklą – lanko Literatūros, Politologijos ir Istorijos fakultetus, skaito paskaitas. Bet didžiausias Rimanto indėlis į universiteto veiklą – nuo 2011 metų virš 50 senjorų moko anglų kalbos: jo grupės klausytojai jau laisvai kalba angliškai. O kai šventėse pasirodo Užsienio kalbų fakultetas, išsitraukia gitarą, tautinį kostiumą ir pasipila širdžiai mielos „Raskilos“ dainos…

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią veiklą universitete Rimantui Matuliui suteiktas MČTAU Garbės lektoriaus vardas.

2015 m. kovo 5 d.