Back

VIDA ROGALSKIENĖ

MČTAU interneto svetainės vadovė, Garbės narė

Vida Rogalskienė, Suvalkijos krašto dukra, gimė 1953 metų gegužės 14 d., dar tebežydint sodams. Gimtasis Vidos  kaimas – Rūdos, dar vadinamas Šilkalniu, čia ji gyveno su dviem broliais ir tėvais, čia baigė pradinę mokyklą. Vidurinę mokyklą baigė Gižuose.

Domėjosi daug kuo, bet labiausiai – knyga. Gal todėl pasirinko bibliotekininkės profesiją ir 1971 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą. Baigusi studijas, įsidarbino Lietuvos informacijos instituto Metodiniame skyriuje, vėliau dirbo Lengvosios pramonės ministerijos PKB „Puntukas“ bibliotekos vedėja. Nuo 1994 m. – tuometinėje Lietuvos technikos bibliotekoje (nuo 2017 metų – LKA Karo mokslų informacijos ir leidybos centras), Elektroninės informacijos skaitykloje. Vidos darbo kabinetas tapo ir MČTAU aktyvo susibūrimų vieta, daugelis klausytojų užeidavo pasinaudoti el. paštu, paskaityti interneto naujienų, ką nors atsispausdinti. Vida visus nuoširdžiai konsultavo kompiuterinio raštingumo klausimais, daug bendravo su Turizmo fakulteto klausytojais, kurių užsiėmimai vyko bibliotekos patalpose.

Trečiojo amžiaus universitetas Vidos gyvenime atsirado 2009 m., kai ji kartu su vyru Kęstučiu, dar tebedirbdama Technikos bibliotekoje, pradėjo lankyti Žmogaus dvasinio tobulėjimo (dabar – Socialinės psichologijos) fakultetą. Augustinas Kęstutis Rogalskis 2012–2015 metais buvo Istorijos fakulteto dekanas. Abu sutuoktiniai Medardo Čoboto TAU atidavė daug savo laiko, energijos, įgyvendino daug idėjų.

„Esu techninės specializacijos bibliotekininkė. Man paskambino tuometė TAU rektorė dr. Vanda Brimienė ir įkalbėjo administruoti interneto svetainę. Taip tapau MČTAU informacijos skleidėja internetinėje erdvėje“, – prisiminimais dalijasi V. Rogalskienė.

MČTAU interneto svetainė, padedant Turizmo fakulteto dekanei Teodorai Dilkienei, buvo įkurta 2010 metais. Ji augo ir tobulėjo, pradėjo puoštis kitais rūbais – iškilmingesniais, profesionalesniais. Bendradarbiaujant su atstove spaudai Jadvyga Miniotaite, kūrėsi nauji skyriai, įprasminantys kasdienę universiteto veiklą: „Naujienų pulsas“, „Kalendorius“, Žiniasklaida apie mus“, „Sveikinimai“ ir kiti.

Per MČTAU svetainės gyvavimo dešimtmetį, vadovaujant V. Rogalskienei, svetainė tapo svarbia informavimo, komunikavimo ir viešinimo priemone. Svetainė – tai galimybė susisiekti su bendruomenės nariais, pranešti jiems apie nuveiktus darbus ir būsimas veiklas, informuoti visuomenę apie universitete vykdomą neformalųjį vyresniųjų suaugusiųjų švietimą bei pristatyti šią veiklą institucijoms, priimančioms sprendimus suaugusiųjų švietimo ir mokymo srityse.

V. Rogalskienė  svetainėje nuolat atnaujindavo informaciją apie MČTAU veiklos reglamentavimą, vykdomus projektus, fakultetų mokymo planus ir grafikus, skelbimus, meno kolektyvų, klubų veiklą, talpindavo publikacijas ir nuotraukas, kuriose pati įamžindavo universiteto veiklos akimirkas. Jos archyvuose yra per 10 tūkst. nuotraukų iš universiteto gyvenimo.

Vadovaujant V. Rogalskienei, svetainė ne kartą buvo pertvarkoma, tobulinama, papildoma nauja informacija. Keičiasi laikas, technologijos, ir 2016 m. vasarą MČTAU svetainė buvo ne patobulinta, o sukurta naujai, pakeičiant net domeną į www.mctau.lt. Pervardyti skyriai, jų išdėstymas, struktūra. 2021 metais atlikti svetainės pertvarkymo darbai: įdiegtas renginių kalendorius, parengta privatumo politika, naujienlaiškių prenumeratos tvarka ir kt.

Deja, svetainėje daugelio ankstesnių skyrių bei informacijos jau nėra – tai liko tik svetainės vadovės V. Rogalskienės archyve. „Dalis straipsnių buvo perkelta, kita dalis liko archyvuose – kas domėsis ir rašys universiteto istoriją, galės pasinaudoti“, – pasakoja Vida.

MČTAU svetainės įvaizdį ir informacijos pateikimą palankiai įvertino VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė Audronė Nugaraitė, daug gerų vertinimų sulaukiama iš įvairių institucijų, pačių klausytojų.

Šiandieniniame technologijų amžiuje, kai bendravimas socialiniuose tinkluose tapo daugelio žmonių neatsiejama gyvenimo dalimi, universiteto bendruomenė taip pat įsiliejo į socialinius tinklus – 2016 m. pabaigoje buvo sukurtas Medardo Čoboto TAU facebook. Jame Vida dalijosi straipsniais apie universitetą, vaizdo įrašais, talpino MČTAU renginių nuotraukos, informuodavo apie svarbiausius universiteto įvykius ir sulaukdavo skaitytojų komentarų, vertinimų.

Svetainė – daugelio bendruomenės narių darbo rezultatas, tačiau svetainės administravimo grupėje visą dešimtmetį kasdien darbavosi tik dvi darbščios bitės, Vida Rogalskienė ir Jadvyga Miniotaitė, kurių dėka ši svetainė gyvavo ir tebegyvuoja. Vida dar ir fotografuoja, parengia nuotraukas spaudai, sukuria kūrybiškus užrašus ir kartu su informacija įkelia į svetainę. Vidai vos ne kasdien tekdavo įkėlinėti ar koreguoti fakultetų informaciją, skelbimus. Po kiekvieno MČTAU renginio, seminaro ar konferencijos jau kitos dienos rytą, o kartais ir tos pačios dienos vakare svetainės naujienose buvo galima surasti straipsnį ir nuotraukas apie įvykusį renginį.

MČTAU svetainėje paskelbtų straipsnių ir nuotraukų pagrindu parengti ir išleisti du Almanachai, skirti MČTAU veiklos 20-mečiui ir 25-mečiui. Viena iš Almanachų sudarytojų ir nuotraukų autorė – Vida Rogalskienė.

Vida Rogalskienė – aktyvi MČTAU rektorato narė, visų renginių dalyvė, dėmesinga, jautri kolegė. Vida yra parengusi nuotraukų albumus daugelio Rektorato narių jubiliejų progomis.

Nuo 2021 metų balandžio 1 d. Vida Rogalskienė atsistatydino iš MČTAU interneto svetainės vadovės pareigų, tačiau liko Nacionalinės TAU asociacijos svetainės kūrybinės komandos sudėtyje, taip pat konsultuoja MČTAU svetainės kūrybinės grupės narius.

Rektorato 2021-04-21 sprendimu (protokolas Nr. 4) Vidai Rogalskienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

Dėkojame Vidai už ilgametę savanorišką veiklą, kūrybiškumą, atsakingumą, organizuojant interneto svetainės darbą.

2021 m. balandžio 21 d.