Back

STASĖ VILIENĖ

Buities kultūros fakulteto Garbės narė

Stasė Vilienė  gimė 1930 m. rugpjūčio 10 d. Baigusi Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas), visą savo gyvenimą praleido tarp technokratų.

Sužinojusi, kad yra  įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas, skubėjo kuo greičiau į jį patekti ir tapo 58-ąja klausytoja. Daugelis S. Vilienės draugų stebėjosi jos noru studijuoti, bet sulaukė tvirto paaiškinimo: „Mokslo ant pečių nereikia nešioti“. Stasė buvo pasiilgusi paskaitų apie sveikatą, kultūrą, nes institute tokių disciplinų nebuvo, norėjo išmokti racionaliai organizuoti namų ūkio darbus, planuoti ir taip pailgėjusį laisvą laiką, jaukiai tvarkyti namus, gražiai priimti svečius ir daryti tai, kam niekada neturėjo nei laiko, nei galimybių.

Pradėjusi lankyti universitetą, S. Vilienė, smalsumo vedama, lankė visus tuo metu susikūrusius fakultetus. Bet, apsilankiusi Namų ūkio fakultete (dabar Buities kultūros), po keleto mėnesių tapo jo seniūne ir, visų vadinama Stasele, iki 2010 m. buvo dekanės dešinioji ranka: kartu su ja organizavo daug įvairių renginių, puoselėjo švenčių ir šeimos tradicijas.

O kokios šventės be dainos! Susibūrus Muzikos fakultetui, Staselė nedelsdama įsijungė į moterų choro gretas ir dainuoja iki šiol. Tai nepamirštamos akimirkos tarp bendražygių ir bendraminčių.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Buities kultūros ir Muzikos fakultetuose.

Stasei Vilienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. kovo 5 d.