Back

OLGA KRISTINA DIDŽIOKIENĖ (1945 – 2017)

Socialinės psichologijos fakulteto Garbės dekanė

1945-12-08 – 2017-11-13

Olga Kristina Didžiokienė gimė 1945 m. gruodžio 8 d. Jos vaikystės pėdos įspaustos gimtuosiuose Kiduliuose, kairiajame Nemuno krante, Šakių rajone. Olga Kristina mokėsi Jurbarko vidurinėje mokykloje, 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo pedagogo psichologo specialybę.

Savo profesines žinias ir gyvenimišką išmintį O. K. Didžiokienė atsinešė į Medardo Čoboto TAU. Kartu su bendraminčiais 1996 m. įkūrė Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakultetą ir jam sėkmingai vadovavo. Olgos Kristinos dėka fakultetas išaugo, jame susibūrė daug intelektualių žmonių, kurie domėjosi žmogaus sielos gelmėmis. Dekanė mokėjo palaikyti fakultete ypatingą dvasinę atmosferą, gebėjo surasti tokių lektorių, kurių pateikiamos žinios daugeliui tapo gairėmis bendraujant su žmonėmis, stengiantis suvokti save ir aplinką.

Dekanės mintys: „Susigyvenome ir suaugome kaip viena šeima. Susitinkame kaip seni geri bičiuliai. Gal tai ir yra pagrindinis universiteto tikslas? Juk visas gyvenimas – tai viena ilga pamoka ir kiekvieną dieną reikia apmąstyti, įvertinti, už ją padėkoti, ir kiekvienas sutiktas žmogus – tai Dievo dovana. Fakulteto klausytojai su lektoriais stengiasi kalbėti apie tikrąjį mūsų gyvenimą – nepagražintą ir kartais tikrai skaudų. Bandome padėti žmogui suprasti, kad labai dažnai sunkias situacijas gyvenime jis gali palengvinti pats, keisdamas savo elgesį, atsikratydamas neteisingų nuostatų, bandydamas atsidurti kito žmogaus vietoje ir jį suprasti“.

2011 m. Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakultetas pakeitė savo profilį ir tapo Socialinės psichologijos fakultetu. 2016 m. rugpjūčio 22 d. O. K. Didžiokienė, pablogėjus sveikatai, atsistatydino iš dekanės pareigų. Vesdama savo fakulteto klausytojus pažinimo keliu, dekanė negailėjo nei jėgų, nei laiko, dalijosi su jais savo žiniomis ir rūpesčiu.

Už ilgametę ir aktyvią veiklą Socialinės psichologijos fakultete ir aktyvią veiklą universiteto bendruomenėje Olgai Kristinai Didžiokienei suteiktas MČTAU Garbės dekanės vardas.

2016 m. rugpjūčio 22 d.