Back

NIJOLĖ PIVORIENĖ

Tautodailės fakulteto klausytoja

Šokių studijos koncertinės grupės „Nonna Dance” šokėja

Nijolė Pivorienė gimė 1940 m. balandžio 14 d. Kaune. Vidurinę mokyklą baigė Alytuje. Mėgo piešti, rankdarbius. Mama, pradinių klasių mokytoja, išmokė siuvinėti, megzti, nerti vąšeliu, siūti, peltakiuoti. Kauno politechnikos institute įgijo statybos inžinieriaus specialybę. Dirbo projektavimo institutuose Klaipėdoje, Vilniuje. N. Pivorienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos narė (nuo 2011 m.), lanko Vilniaus dizaino mokymo centro senjorų studiją, mokosi piešti, tapyti akrilu, lieti akvareles.

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Tautodailės fakulteto veikloje N. Pivorienė dalyvauja nuo pirmos jo įkūrimo dienos 1999 metais. Fakultete išmoko rišti šiaudų sodus, pinti aukštaitiškas pintines juostas, megzti riešines. Vėliau susidomėjo kilpinėlių nėriniais. Nijolė aktyvi Šokių studijos koncertinės grupės „Nonna Dance“ dalyvė nuo pat studijos įsikūrimo dienos 2015 m., atstovauja universitetui festivaliuose–konkursuose, edukaciniuose užsiėmimuose, įvairiuose miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose ir šventėse.

Greta aktyvios veiklos MČTAU Tautodailės fakultete ir koncertinėje grupėje „Nonna Dance“, N. Pivorienė dalyvauja Lietuvos liaudies meno respublikinėse parodose, Vilniaus regiono konkursinėse liaudies meno parodose „Aukso vainikas“, Vilniaus dizaino mokymo centro studijos, Vilniaus miesto bibliotekų parodose, kuriose eksponavo šiaudų sodus, pintines juostas, kilpinėlių nėrinius, paveikslus, aukštaitiškas šiaudines kraitvežių kepures. Autorės pintinės tautinės juostos buvo eksponuotos parodose Sankt Peterburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Izraelyje.

MČTAU 25-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą universitete Nijolei Pivorienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2020 m. birželio 2 d.