Back

MARYTĖ ŠRIUBŠIENĖ

Kultūros fakulteto Garbės narė

Marytė Šriubšienė gimė 1944 m. sausio 11 d. Radviliškio rajone, Aušrėnų kaime. Lankė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinę mokyklą, kurią baigė 1962 m. Mokykloje sportas Marytei buvo linksmiausia veikla. Tapo labai geros rankinio komandos vartininke. Radviliškio rajone tai buvo stipri komanda, besivaržanti su aplinkinių rajonų komandomis. Mokykloje taip pat dainavo chore, su kuriuo dalyvaudavo Dainų šventėse.

1964 m. įstojo į Vilniaus Universitetą, kurį baigusi 1968 m. pagal paskyrimą buvo pasiųsta dirbti į Mažeikių rajoninę biblioteką vedėja. Atidirbusi trejus metus Kultūros ministro įsakymu buvo pervesta į Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteką, kurioje dirbo daugiau kaip 40 metų. Visur ˗ ir universitete, ir Mažeikiuose toliau lankė chorus ir visuomet būdavo Dainų švenčių dalyvė.

Dirbdama A. Mickevičiaus bibliotekoje pradėjo keliauti. Kiekvienais metais dešimčiai dienų su bibliotekos kolektyvu paprastu autobusiuku, su palapinėmis išvažiuodavo į Ukrainą, Moldaviją, Rusiją, Kareliją, Baltijos šalis. ,,Todėl dabar, jeigu per metus neišvažiuoju į kokią tolesnę kelionę – jaučiuosi blogai“, – sako Marytė Šriubšienė.

Į MČTAU Marytė atėjo įstojusi į Turizmo fakultetą dar dirbdama bibliotekoje, o nuo 2013 m. pradėjo lankyti Kultūros fakultetą. ,,Dievulis mus myli ir į Kultūros fakultetą vis atsiunčia puikių nepakartojamų moterų. Jau seniai džiaugiamės ir atsidžiaugti negalime Maryte Šriubšiene. Ji iš tų moterų, kurios tinka ir prie svečio, ir prie pečiaus. Visada geros nuotaikos, visada su šypsena ˗ ko tik imasi, tą ir padaro. Atsistatydino 5-os grupės seniūnė. Žinia, seniūnė ˗ grupės siela, tik kad darbų seniūnei niekada netrūksta. Kas čia norės darbus dirbti už ačiū. Geriau retkarčiais pakritikuoti. Pavyko gražiai prikalbinti Marytę. Nelabai troško tokio įsipareigojimo, bet kai pradėjo dirbti ˗ dirbo iš peties. Ir idėjų, naujų sumanymų jai netrūko. Norim į Panevėžį į teatrą važiuoti ˗ Marytė ir repertuarą sužiūri, ir bilietus užsako. Reikia rektoratui pagalbos, pvz. bilietus į mokslo metų atidarymo koncertą išplatinti, reikia patarimo, kaip gėles ar pomidorus auginti ˗ Marytė visada pagelbės. Ji iš tų, kuriuos darbas ir draugai patys susiranda. Kaip būtų gerai, kad tokių kaip Marytė būtų daugiau“, – pasakoja Kultūros fakulteto Garbės dekanė Aldona Mikulionienė.

Rektorato 2021-09-27 sprendimu Marijai Šriubšienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

Dėkojame Marytei už nuveiktus darbus ir linkime daug sveikatos tolimesniems žygiams MČTAU ir jo žmonių labui.

2021 m. rugsėjo 27 d.