Back

LINA DILBIENĖ

Turizmo fakulteto Garbės narė

Lina Dilbienė gimė 1938 m. lapkričio 17 d. Rokiškyje. Pagal specialybę ekonomistė, dirbusi įvairiose organizacijose, bet niekada nepamiršusi, kad be darbo, žmogus dar turi turėti ir sielai brangios veiklos. Darbinės karjeros metu tokia jos veikla buvo dainavimas:  lankė moterų chorą „Eglė“ – kolektyvą, kuris daugybę metų buvo pripažįstamas geriausiu moterų choru Lietuvoje. Su „Eglės“ choru išvažinėjo visą Sovietų Sąjungą ir Europos šalis. Per metus su choru išvykdavo į dvi tris turistines keliones. Nuo to laiko ir gimė didžiulis troškimas keliauti.

L. Dilbienė verčia jau dvidešimtąjį (nuo 1995 m.) savo dalyvavimo Trečiojo amžiaus universiteto veikloje puslapį. Jos albumuose užfiksuoti gražiausi tų poros dešimtmečių gyvenimo momentai: paskaitos, susitikimai, kelionės, kūrybiniai vakarai, šventės ir šilčiausios buvimo su vienminčiais akimirkos. Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakultete (dabar Socialinės psichologijos) Lina išklausė pačias įdomiausias šviesios atminties lektorės Mildos Šiugždienės paskaitas, suteikusias jai daug gyvenimiškų žinių.

Susikūrus Turizmo fakultetui, L. Dilbienė pasirinko tą sritį, kuri savo dvasia jai buvo artimiausia  jaunystėje – turizmas. Nuo pat fakulteto įsikūrimo dienos  Lina tapo seniūne, tad jai tenka didžiulis organizacinės veiklos krūvis, ypač rengiantis išvykti į ilgesnes keliones: registruoti išvykstančiuosius, rašyti žinutes, skambinti, kada ir iš kur išvažiuojama, tikslinti keliautojų sąrašus ir visus laiku informuoti, atsakyti į daugybę klausimų dėl kelionės maršruto, informuoti juos apie rengiamas išvykas ir organizuojamus renginius, kviesti į savanoriškas talkas ir t. t.

Lina optimistė, į viską žvelgia pozityviai, stengiasi perteikti gerą nuotaiką. Jos kredo –  „Keliauju – vadinasi, gyvenu…“

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą universitete bei Turizmo fakultete Linai Dilbienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. kovo 5 d.


Likimas lėmė ir pakoregavo L. Dilbienės gyvenimą – nuo 2016 MČTAU mokslo metų pradžios ji – Turizmo fakulteto prodekanė.