Back

ELENA SAKAVICKIENĖ

Sveikatos fakulteto Garbės dekanė, MČTAU Garbės narių klubo narė

Elena Sakavickienė gimė 1940 m. birželio 28 d. Kalvarijoje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Marijampolės vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1958 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomistės specialybę. Po baigimo dirbo Kėdainių rajono Vykdomajame komitete ir dėstė technikume pramonės planavimą. Persikėlus į Vilnių, dirbo Maisto pramonės įmonėse Planavimo-ekonomikos skyriaus viršininke, o perkėlus į ministeriją teko dirbti Planavimo-ekonomikos valdybos viršininko pavaduotoja ekonomikai ir pramonės plėtrai. Išėjus į pensiją nuo 2006 m. iki 2009 m. dirbo firmoje „Pelita” vyr. finansininke.

2009 m. E. Sakavickienė tapo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto klausytoja, o 2011 m. buvo išrinkta Sveikatos fakulteto seniūne Susirgus šio fakulteto steigėjai, iniciatorei, ilgametei ir vienintelei nuo įkūrimo dienos dekanei dr. Birutei Gaigalienei, E. Sakavickienei teko daugiau nei metus vadovauti Sveikatos fakultetui, nors oficialiai ji ir nebuvo paskirta į šias pareigas. Kiekviena diena Elenai buvo tarsi naujas iššūkis, skatinantis toliau tęsti pradėtą mokymo programą šviečiamojoje sveikatinimo ir sveikos gyvensenos srityje. P. Elena sėkmingai tęsė ilgametes fakulteto tradicijas, išlaikė šiltus, draugiškus ryšius su fakulteto klausytojais ir lektoriais. Įvertinus sėkmingą fakulteto veiklą, 2014 m. rudenį E. Sakavickienė buvo paskirta fakulteto dekane. Naujų pareigų sutiko imtis daug nesvarstydama, ir ne tik sėkmingai tęsė pradėtus darbus, bet ir įgyvendino daug naujų iniciatyvų. Buvo surengtos kelios mokslinės-praktinės konferencijos, įkurta Sveikatos mokykla. Pasibaigus mokslo metams dekanė organizuodavo įsimintinas tikslines pažintines keliones, skirtas fizinei ir dvasinei sveikatai stiprinti.

Dekanės credo – „Nuo metų niekur nepabėgsi, todėl reikia savyje auginti optimizmą, teigiamą požiūrį, o svarbiausia – ugdyti dvasią, nes ji visuomet gali išlikti stipri – net ir tada, kai jėgos pamažu senka“.

Už nuopelnus organizuojant aktyvią Sveikatos fakulteto veiklą ir pagalbą universiteto bendruomenei Elenai Sakavickienei suteiktas MČTAU Garbės dekano vardas.

2017 m. rugsėjo 14 d.