Back

ELENA GRINCEVIČIENĖ

MČTAU Rektorato Ryšių su klausytojais koordinatorė

Elena Grincevičienė gimė 1946 m. spalio 6 d. Radviliškio rajone Levikainių kaime pasiturinčio valstiečio šeimoje, kurioje jau augo sesuo ir brolis.

1951 metų saulėtą pavasario rytą į kiemą įvažiavo bortinis sunkvežimis ir keli nesuprantama kalba kalbantys kareiviai. Per dvi valandas sukrovė būtiniausius daiktus ir išvežė šeimą į geležinkelio stotį, po to į prekinį belangį vagoną ir į Sibirą. Irkutsko srities Zalari miestelyje šeima gyveno šešerius metus. Prisiminimuose išliko sunkūs išgyvenimo momentai. Mama buvo pasiligojusi, ilgą laiką gydėsi ligoninėje. Trijų nepilnamečių vaikų išlaikymu rūpinosi tėvas.

E. Grincevičienė Sibire baigė pradinę mokyklą rusų kalba. Sugrįžus į gimtinę, ypač sunku buvo išmokti lietuvių kalbos gramatiką, mokytis kitų dėstomų dalykų. Baigusi vidurinę mokyklą Elena studijavo VVU Ekonomikos fakultete. Gavusi diplomą, dirbo ir neakivaizdiniu būdu baigė tris kursus Juridinio fakulteto: norėjo įgyvendinti jaunystės svajonę – būti teismo eksperte, bet darbo sąlygos pakeitė planus. Du metus tobulinosi Leningrade, nes prasidėjo automatizuotų valdymo sistemų diegimas Lietuvoje. Būdama žingeidi ir norėdama sužinoti buhalterinės apskaitos naujienas, viena iš pirmųjų Lietuvoje baigė Audito institutą, įkūrė savo audito įmonę. Tuo metu dirbo trijose darbovietėse.

Artėjant gyvenimo rudeniui, Elena vis dažniau pagalvodavo, kuo reikės užsiimti, kai nebedirbs. 2010 metais pradėjo lankyti MČTAU Tautodailės fakultetą – nuo vaikystės mėgo rankdarbius: siuvinėti, siūti, megzti. Taip pat lankė Turizmo, Sveikatos ir Buities kultūros fakultetų užsiėmimus. Laisvo laiko, kurio taip bijojo, neliko: paskaitos, ekskursijos, rankdarbiai ir kita veikla.

2011 m. kovo mėn. MČTAU rektorė Zita Žebrauskienė pasiūlė aktyviai klausytojai tvarkyti universiteto klausytojų apskaitą. Darbo pradžia buvo labai sudėtinga, nes Elena nerado jokios informacijos. „Apskaitą pradėjau nuo nulio. Reikėjo paruošti pažymėjimų registracijos ir paskaitų lankomumo žurnalus, įstojimo ir metinio mokesčių įmokėjimo formas, informuoti fakultetus apie naujų formų pildymą ir t. t.“ – prisimena Elena.

E. Grincevičienės pastangų dėka šiuo metu rektoratas turi išsamią informaciją apie naujai įstojusius klausytojus įvairiais pjūviais: pagal amžių, specialybes, pomėgius, žinomas bendras universiteto klausytojų skaičius ir klausytojų skaičius atskiruose fakultetuose. Atlikti šį darbą Elenai nebuvo sudėtinga, nes pagal specialybę ji ekonomistė, auditorė.

Elena, pajutusi, kad universiteto klausytojų apskaitos tvarkymui negali pridėti nieko naujo, atsistatydino iš Ryšių su klausytojais koordinatorės pareigų ir atsidavė vien mėgstamai veiklai: lanko Meninės saviraiškos fakulteto šokių studiją, aktyviai dalyvauja Kultūros fakulteto projektinėje veikloje, žavisi klasikine muzika, teatruose nepraleidžia premjerinių spektaklių. Labiausiai mėgsta dirbti sode, žavėtis žydinčiomis gėlėmis.

Už svarų indėlį MČTAU Rektoratui ir aktyvią veiklą universiteto bendruomenėje Elenai Grincevičienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2018 m. balandžio 4 d.