Back

ELENA DOBROVOLSKIENĖ

Elena Dobrovolskienė, Turizmo fakulteto tarybos narė

Elena Dobrovolskienė ne tik gimė pačiame vasaros vidury 1946 m. liepos 13 d., bet ir pačiame Lietuvos vidury Kėdainių rajone, Rūdžių kaime.

Vidurinę mokyklą baigė Tytuvėnuose. Vilniaus politechnikume įgijo ryšių darbuotojos specialybę ir dirbo įvairiose Vilniaus ryšių įstaigose. Vėliau Vilniaus Pedagoginiame institute įgijo pedagogo specialybę ir dirbo Vilniaus 43-iojoje (dabar Ryto) vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Vėliau Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Elena Dobrovolskienė, dirbdama su pradinių klasių mokiniais, daug dėmeso skyrė mokinių kūrybiškumo, savarankiškumo ugdymui bei jų žingeidumui skatinti. Organizavo mokinių įvairių darbų parodas klasėje, mokykloje ir Vilniaus mieste. Išradingai vieno mokymo dalyko temas integravo su kitomis mokomo dalyko temomis. Tuomet toks mokymo būdas buvo naujovė. Todėl ji turėjo kuo dalintis su kitais Vilniaus miesto ir respublikos mokyklų mokytojais. Atsiradus mokyklose pirmoms technologijoms Elena kartu su profesore A. Grabauskiene parengė vaizdines priemones Modeliavimas ir konstravimas. Ji buvo ir Vilniaus miesto švietimo skyriaus pradinio ugdymo tarybos narė. Už gerosios darbo patirties sklaidą ir kvalifikuotą pedagogo darbą jai buvo suteikta pradinių klasių mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. Dirbdama direktoriaus pavaduotoja ugdymui puikiai suprato visos mokyklos mokinių ugdymo svarbą, visų pedagogų sutelkimo bendram tikslui svarbą ir mokinių užimtumo svarbą. Šiuo metu Elena Dobrovolskienė yra Tarptautinės Ukrainos mokyklos Lietuvoje pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos mokytoja.

Nuo 2015 m. Elena Dobrovolskienė yra MČTAU Turizmo fakulteto klausytoja, to fakulteto tarybos narė. Ji organizavo paskaitas ir jas skaitė fakulteto klausytojams. Įsimintiniausios tos, kurių metų klausytojai turėdavo veiklos. Tai pažintis su karpiniais ir monotipijos galimybėmis, floristiniai darbai, stalo puošimo elementai, atvirukų ir vokų komplektų kūrimas. Daug dėmesio sulaukė paskaita „Žmogaus gyvenimas kaip medis“. Taip pat fakulteto klausytojų karantino metu sukurtų darbų paroda „ Karantinas – buvome namie“. Elena Dobrovolskienė surengė įspūdingas dvi savo darbų parodas. „Kai tave pamačiau“ savo buvusioje darbovietėje Medeinos pradinėje mokykloje ir „Jauki Kalėdų šviesa“ Lietuvos Seime. Ji prisidėjo ir prie savanoriavimo. Su grupe kolegų lankėsi Aukštadvario šv. Domininko namuose ir Čižūnų socialinių paslaugų centre, kur susitiko ir bendravo su ten gyvenančiais senyvo amžiaus žmonėmis.

Elena Dobrovolskienė yra ne kartą apdovanota MČTAU Padėkos raštais ir atminimo dovanomis.

Už savanorišką, aktyvią veiklą Turizmo fakultete ir universiteto bendruomenėje rektorato 2023-08-14 sprendimu Elenai Dobrovolskienei suteiktas Garbės nario vardas.