Back

DR. EDITA JANINA JANULIONYTĖ

Sveikatos fakulteto Garbės lektorė

Janina Edita Janulionytė gimė 1939 m.birželio 24 d. Kėdainiuose. Po medicinos studijų Vilniaus universitete, J. E. Janulionytė 1963 m. savo, kaip gydytojos terapeutės, karjerą pradėjo  Šiaulių respublikinėje ligoninėje. 1967-2003 metais dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 1980 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją. 1990 m. jai suteikta gydytojos endokrinologės aukščiausia kvalifikacijos kategorija.

2007 m. dr. J. E.  Janulionytė su jai būdingu užsidegimu įsitraukė į MČTAU veiklą ir tapo nuolatine Sveikatos fakulteto lektore, nuoširdžia patarėja ir naujų idėjų iniciatore bei puoselėtoja. Gydytoja skaito paskaitas apie endokrinologines ligas,  atkreipdama klausytojų dėmesį į  jų komplikacijas, gydymą ir prevenciją.  Dr. J. E. Janulionytė vadovauja Sveikatos fakulteto „Sveikatos mokyklai“, aktyviai prisidėdama prie švietėjiškos veiklos sveikatingumo srityje. Teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose daktarė kartu su debetu  sergančiais ir apie šią ligą norinčiais daugiau sužinoti klausytojais aptaria cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo problemas. Pagarba ligoniui ir ištikimybė Hipokrato priesaikai skatina ją kilniems darbams ir savitarpio supratimui: daktarė linki, kad visada visus lydėtų gera sveikata ir artimųjų meilė.

Dr. J. E.  Janulionytė universiteto klausytojų yra  mėgstama ir gerbiama, nes sugeba įdomiai ir profesionaliai pateikti medicinos mokslo naujoves, sumaniai jas derindama  su savo ilgamete darbo ir profesine patirtimi.

Gydytoja aktyviai įsitraukė į universiteto bendruomenės gyvenimą – sėkmingai dalyvavo pirmosios Trečiojo amžiaus universitetų universiados šachmatų varžybose, jos vadovaujama komanda „Sveikata“  Vilniaus visuomenės sveikatos biuro surengtame protų mūšyje „Šviesūs protai“ laimėjo trečiąją vietą.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Trečiojo amžiaus universitete dr. Janinai Editai Janulionytei suteiktas MČTAU Garbės lektorės vardas.

2015 m. kovo 5 d.