Back

DOVILĖ JANKAUSKIENĖ

Socialinės psichologijos fakulteto Garbės lektorė

Dovilė Jankauskienė 2002 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo Sveikatos ugdymo ir edukologijos bakalauro laipsnį, 2004-aisiais – pedagoginės psichologijos magistro laipsnį.

Dovilė – psichologė, dailės terapeutė, VšĮ Menų terapijos centro steigėja ir administratorė, Lietuvos geštalto asociacijos, Psichodramos draugijos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė.  Organizuoja  ir veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais, turinčiais raidos, emocijų ir elgesio sutrikimų, veda dailės saviraiškos užsiėmimus, konsultuoja suaugusius ir šeimas. Savo darbe naudoja dailės terapijos, psichodramos, geštalto psichoterapijos  metodus.  Nuo 2014 iki 2018 metų išrinkta Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos pirmininke.

Bendradarbiauti su Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu D. Jankauskienė pradėjo 2011 metų rudenį, paskatinta šeimos narių, aktyviai dalyvaujančių MČTAU veikloje. Tuo metu kaip tik susirgo ilgametė Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakulteto dėstytoja, ir tuometei rektorei dr. Vandai Brimienei nereikėjo ilgai Dovilės įkalbinėti dėstyti psichologijos disciplinas universiteto klausytojams. 2011–2013 metais buvo vienintelė šio fakulteto dėstytoja, tik jau fakultetas vadinosi kitaip – Socialinės psichologijos.

Pirmuosius mokslo metus D. Jankauskienė daug dėmesio skyrė asmenybės psichologijai, įvairių psichologinių teorijų ir mokyklų požiūriams į asmenybės vystymąsi. Antruosius metus kalbėjo apie emocinę žmogaus raidą: kaip suprasti savo emocijas ir pojūčius, kokią informaciją suteikia išgyvenami jausmai. Trečiuosius metus tyrinėjo pagrindines baimės formas ir asmenybės tipus. Lektorė visada siekė, kad dėstomas dalykas būtų plačiai išanalizuotas, o tema – pakankamai išnagrinėta, kad žmonės gautų aiškią informaciją, kad paskaitų temos būtų tarpusavyje susijusios ir kad klausytojų žinios kauptųsi nuosekliai. Lektorė džiaugdavosi, kai jos paskaitos paskatindavo išspręsti kokią nors  asmeninę senjoro ar jo šeimos artimųjų problemą.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią paramą universitetui Dovilei Jankauskienei suteiktas MČTAU Garbės lektorės vardas.

2015 m. kovo 5 d.