Back

DANUTĖ ONA MATEIKIENĖ

Danutė Ona Mateikienė, Turizmo fakulteto grupių vadovė

Danutė Ona Mateikienė gimė Panevėžyje 1949 m. rugsėjo 30 d. tarnautojų šeimoje. 1967 m. baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą (dabar Juozo Balčikonio gimnazija) su dėstomu sustiprintos fizikos – matematikos kursu. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vakarinį skyrių, kurį baigė 1973 m.

Įstojusi į Universitetą pradėjo ir savo darbinę veiklą – dirbo Prekybos ministerijoje, Vilniaus m. prekybos organizacijų valdyboje. Maistprekyboje Nr. 2- prekybos organizavimo skyriaus viršininke. Darbinę veiklą nuo 1999 m. iki 2015 m. tęsė „Sodros“ valdyboje vyriausiosios specialistės pareigose.

Mėgstamas ir įdomus darbas, sukaupta 48 darbo metų bendravimo su žmonėmis ir organizavimo patirtis, įgytos ir sukauptos žinios neleido sustoti ir dar labiau įkvėpė toliau domėtis tuo, kam anksčiau trūko laiko.

2015 m. baigusi darbinę veiklą, įsijungė į MČTAU veiklą, pasirinkdama Turizmo, Kultūros ir Sveikatos fakultetus. Aktyviai dalyvavo šių fakultetų organizuojamuose veiklose. Ypač žavėjosi Turizmo fakulteto organizuojamomis aktyvaus poilsio stovyklomis, ekskursijomis ir paskaitomis

Aktyvi, iniciatyvi, draugiška, žingeidi ir mokanti bendrauti Danutė buvo paskirta Turizmo fakulteto V grupės (134 klausytojai), o vėliau, prijungus dar ir IV grupės klausytojus ir suteikus grupėms pavadinimus – „Nepasėdų“ grupės (202 klausytojai) seniūne.

Savo nuoširdumu, šiltu bendravimu, energija, smalsumu bei žingeidumu ir noru kuo daugiau įdomaus sužinoti ir pamatyti, ji užkrėtė ir savo grupės klausytojus. Danutės organizuotos ekskursijos po miestą, Lietuvą ir artimiausias šalis yra labai įdomios, o skiriamas dėmesys kiekvienam skatina apgaubia šiluma visus dalyvaujančius.

Danutės iniciatyva daug kur pabuvota ir apsilankyta: apžiūrėtos pačios naujausios parodos, muziejai, bažnyčios, vienuolynai ir kt.

Siekdama suteikti naujų įgūdžių ir patirčių, Danutė organizavo edukacinius užsiėmimus- pažintis su monotipija, floristinių atvirukų ir paveikslėlių kūrimas, gaminių iš kavos tirščių gaminimas ir juostų pynimas, keramikos gaminių iš lietuviško molio gaminimas, o Baltijos gintaro meno centre – pažintis su gintaro rūšimis ir jo apdorojimo būdais.

Danutės informatyvūs kelionių, ekskursijų, lankytinų parodų bei renginių aprašymai ir nuotraukos suteikia žinų ir skatina senjorų aktyvumą.

Danutė yra aktyvi žygeivė ir keliautoja – žygiai pažintiniais takais, žygių maratonas „133 kilometrai aplink Vilnių“ ir kt. Aplankyta daug šalių.

Danutė yra apdovanota MČTAU padėkos raštais: 2021 m. už parodos “Karantinas – buvome namuose” organizavimą, o 2022 m. – už rūpestingą vadovavimą ir gražų indėlį telkiant grupę prasmingai veiklai.

Už savanorišką, aktyvią veiklą Turizmo fakultete ir universiteto bendruomenėje rektorato 2023-08-14 sprendimu Danutei Mateikienei suteiktas Garbės nario vardas.