Back

BIRUTĖ JADVYGA MICKEVIČIENĖ

Tautodailės fakulteto Garbės narė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Birutė Jadvyga Mickevičienė gimė 1937 m. rugsėjo 21 d. Tauragėje. Vaikystėje Birutė daug ko išmoko iš mamos, kuri buvo baigusi privačią plataus profilio rankdarbių mokyklą, profesionaliai siuvo, siuvinėjo, nėrė vąšeliu. Tačiau pasirinko tėčio profesiją – baigė Kauno politechnikumą bei Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Dirbo statybos, projektavimo organizacijose.

Pasitraukusi iš aktyvios darbinės veiklos, Birutė tapo įvairiapusiška, išradinga, produktyvi rankdarbių kūrėja, kuri siuva, siuvinėja, mezga, neria, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, puošia butelius, daro šiaudinius sodus, pina juostas, margina Velykų kiaušinius, piešia ant šilko, gamina kaukes, fotografuoja. Šiuo metu savo kūrybines mintis įgyvendina kurdama skiautinius. Vasaras praleidžia sodyboje, kurioje gimsta nauji sumanymai.

Nuo 1995 m. Birutė aktyviai įsijungė į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Susikūrus Tautodailės fakultetui, penkiolika metų buvo jo seniūnė ir nuolat dalyvavo  rankdarbių parodose. Vėliau tautodailininkė pasinėrė į kultūrinį Vilniaus pažinimą – aktyviai dalyvauja Kultūros fakulteto veikloje.

Birutės Jadvygos Mickevičienės (Bareikytės) kūrybos kelias:

  • kūrybinės veiklos pradžia – 1992 m.:  ,,Burda Moden“ surengtame konkurse buvo apdovanota už tautinių elementų pritaikymą modeliuojant;
  • 2003 m. baigė Vilniaus skiautininkų klubo ,,Urtė“ skiaučių meno ir technikos kursus, yra klubo ,,Skiautinukė‘‘ narė;
  • 2004 m. surengė dvi savo rankdarbių parodas, dalyvavo tarptautinėje šventėje ,,Linas-2004“ Tytuvėnuose ir antrojoje respublikinėje skiautininkų parodoje;
  • 2004 m. tapo Tautodailininkų sąjungos nare;
  • 2005 m. dalyvavo ,,Skiautinukės“ klubo parodose Vilniuje ir Punske,  labdaros akcijoje vaikų ligoninėse,  tarptautinėje šv. Kalėdų labdaros mugėje Vilniaus Rotušėje;
  • 2005 m. dalyvavo pirmojoje respublikinėje siuvinėtų paveikslų parodoje ,,Siuvinėjimo stebuklai“;
  • 2006 m. surengė trečią savo rankdarbių parodą ir dalyvavo Lino šventėje ,,Linas-2006“ Tytuvėnuose, trečiojoje respublikinėje skiautininkių parodoje, Vilniaus apskrities liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas-2006“, ,,Skiautinukės“ klubo ir ,,Bočių“ organizuotose parodose, labdaringoje akcijoje ,,Kalėdinė dovana – naujagimiai“;
  • 2007 m. surengė ketvirtą savo rankdarbių parodą Švenčionių etninės veiklos muziejuje  ir penktą parodą Vilniaus apskrities viršininko administracinėse patalpose;
  • 2008 m. dalyvavo ,,Skiautinukės“ klubo parodoje Lietuvos technikos bibliotekoje. Taip pat dalyvavo tarptautinėje Tautodailininkų bendrijos Vilniaus skyriaus surengtoje parodoje Varšuvoje Lietuvos pasiuntinybės patalpose bei TAU surengtoje Tautodailės  fakulteto rankdarbių parodoje Vilniaus m. savivaldybės patalpose.

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Tautodailės fakultete Birutei Jadvygai Mickevičienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.