Back

ALGIMANTAS PETRAUSKAS

MČTAU garbės narys

Algimantas Petrauskas gimė 1943 m. gegužės 6 d. Kaune. Kartu su sese jį augino mama, auklėjo močiutė, nes tėtis 1944 m. vengdamas Sibiro pasitraukė į Vakarus. Mokėsi Algimantas Komjaunimo vardo vidurinėje mokykloje (dabar Aušros gimnazija). Mokykloje su turistų būreliu keliaudavo po Lietuvą. 1959 metais savarankiškai tik su kitais mokiniais dalyvavo žygyje po Karpatus – kopė į Hoverlos viršūnę. 1960 metais įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1965 metais. Kaip bausmę už išsakomas antisovietines pažiūras, vienintelis iš kurso, 1966 buvo paimtas į sovietinę kariuomenę eiliniu, nors institute buvo baigęs privalomus karininkų kursus ir išlaikęs karininko valstybinį egzaminą.

Vėliau A. Petrauskas dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, Elektrografijos institute konstruktoriumi, statybose inžinieriumi. ,,Vasaromis kopdavau į kalnus Kaukaze, Pamyre, Tian Šanyje. Užkopta į Komunizmo viršūnę (7495 m – dabar Samani viršūnė), techniškai sudėtingais maršrutais į Užbos, Šheldos, Čapdaros ir kitas viršūnes. Bendradarbiams organizuodavau pažintines ekskursijas į „lietuviškąją“ Vakarų Ukrainą, Gudiją, Estiją, Latviją, Kareliją“, – dalijasi prisiminimais Algimantas Petrauskas. 2010 m. baigė gidų kursus.

MČTAU veikloje Algimantas dalyvauja nuo 2012 m. Užsienio kalbų fakultete pradėjo mokytis anglų kalbos, vėliau, pakviestas tuometinės Kultūros fakulteto dekanės Aldonos Mikulionienės, įsitraukė į Kultūros fakulteto veiklą – tapo fakulteto prodekanu. Kartu su dekane parengė Kultūros fakulteto programą. Vėliau Algimanto iniciatyva buvo įkurta Meno istorijos katedra ir parengta mokymo programa.

„Algimantui labai sekėsi rašyti ir įgyvendinti projektus. Labiausiai vykęs buvo projektas, skirtas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės šimtmečio metinėms, kurio tęsiniui Algimantas sugebėjo rasti net privatų finansuotoją. Puikus projektas buvo skirtas pažinčiai su Lietuvos dvarų kultūra. Kadangi buvo didelis susidomėjimas ne tik dvarais, bet ir kitais Lietuvos regionais, parengėme daugybę pažintinių edukacinių ekskursijų po Lietuvą. Algimantas – maksimalistas, jo parengtos kelionės tikrai nelengvos, bet labai populiarios. Mūsų fakulteto klausytojos įtempia paskutines jėgas, susikoncentruoja ir džiaugiasi…“, – pasakoja fakulteto garbės dekanė Aldona Mikulionienė.

Įgyvendindamas projektus „Vasario 16-osios Akto signatarų keliais“, „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“, „Pirmosios Lietuvos Respublikos meninio gyvenimo apraiškų formavimasis“ Algimantas nusipelnė fakulteto klausytojų meilės ir pagarbos. Žavimės jo gebėjimu apgaubti dėmesiu kiekvieną fakulteto narį ir visada atskubėti į pagalbą, žavimės Algimanto inteligencija, žiniomis, kantrybe ir tolerancija.

Už savanorišką, aktyvią veiklą Kultūros fakultete ir universiteto bendruomenėje rektorato 2022-09-26 sprendimu (protokolas Nr. 6) Algimantui Petrauskui suteiktas MČTAU garbės nario vardas.

Dėkojame Algimantui už visas pasiūlytas idėjas, iniciatyvas ir geranoriškai perduotą patirtį. Linkime dar ilgai aktyviai dalyvauti Kultūros fakulteto veikloje. Smagu Jus matyti fakulteto klausytojų lankomuose koncertuose, spektakliuose ir kelionėse. Gera jausti Jūsų paduodamą ranką. Asmeninės laimės ir sveikatos Jums!

2022 m. spalio 12 d.