Back

ALFREDAS ANATOLIS NAKTINIS

Literatūros fakulteto Garbės narys

Alfredas Anatolis Naktinis gimė 1934 m. gegužės 17 d. Biržų rajono Čepukų kaime. Mokėsi Klausučių pradinėje, Medeikių septynmetėje ir Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Saulės gimnazija). Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), dirbo Kybartuose mokytoju. Vėliau, baigęs Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), dirbo Vilniaus elektrografijos mokslinių tyrimų institute, Magnetinių įrašų konstravimo biure, „Vilniaus Sigmoje”.

Eilėraščius pradėjo rašyti dar mokykloje, tačiau literatūrinei kūrybai labiausiai atsidėjo per pastaruosius dvidešimt metų. A. Naktinis yra kaimo rašytojų sąjungos narys, nusipelnęs Biržų krašto pilietis. Pirmąją savo poezijos knygelę „Laikausi širdimi“ išleido 2004 m. Vėliau jo poezija buvo publikuota atskiruose poezijos leidiniuose, TAU almanachuose, periodinėje spaudoje, MČTAU interneto svetainėje. A. Naktinio poezija nuoširdi, romantiška, kupina jaunatviškos meilės, optimizmo, alsuoja gamtos grožiu ir istorine krašto praeitimi. Daugeliui jo eilėraščių parašyta muzika.

Trečiojo amžiaus universiteto veikla A. Naktinis gyvena nuo pirmųjų universiteto įsikūrimo dienų. Būdamas savo gimtojo krašto patriotu, daug prisidėjo prie Biržų TAU įsteigimo. Literatūros fakultetą A. Naktinis pradėjo lankyti  nuo jo įsikūrimo pradžios. Džiaugdamasis dar vienu MČTAU apdovanojimu, Alfredas Naktinis deklamuoja mums savo eiles:

„Nusimest metų naštą norėčiau,
Sužydėt vėl jaunystės žiedais,
Apsivilkti jaunatvišką rūbą,
Palakstyti vaikystės takais“…

MČTAU 20-mečio proga už ilgametę ir aktyvią veiklą Literatūros fakultete Alfredui Anatoliui Naktiniui suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.