Back

ALDONA URBONIENĖ

Kultūros fakulteto seniūnė

Aldona Urbonienė gimė 1939 m. sausio 8 d. Basakojė vaikystė ir jaunystė prabėgo Panevėžio mieste. Mokėsi Panevėžio 1-je vidurinėje mokykloje – (dabar J. Balčikonio gimnazija), kurią baigė 1957 m.

Jaunystėje ne vienus metus šoko liaudies šokius, buvo aktyvi visuomenininkė, dalyvavo miesto organizuojamuose renginiuose, dainų šventėse. 1957 m. buvo įtraukta į Lietuvos menininkų delegaciją, kuri dalyvavo Pasauliniame jaunimo ir studentų festivalyje Maskvoje. Festivalis paliko didžiulį įspūdį, nes tokio reginio niekada nebuvo mačiusi. Dalyvavimas festivalyje turėjo įtakos profesijos pasirinkimui.

1958 m. įstojo į Maskvos Kultūros institutą, nes Lietuvoje tuo metu nė viena aukštoji mokykla neturėjo programos, kuri ruoštų kultūrininkus.

1962 m., baigusi studijas, A. Urbonienė laikinai įsidarbino gide Lietuvos paviljone Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje. Čia Lietuva eksponavo pramonės, žemės ūkio, maisto gaminius, mokslo, meno pasiekimus.

Grįžusi į Lietuvą darbinę veiklą pradėjo Vilniuje, Kultūros ministerijos moksliniame metodiniame kabinete. Šio kabineto veikla – edukacija, todėl teko dažnai važinėti po Lietuvą.

1967 m. pakviesta dėstyti Kultūros vadybą Vilniaus kultūros mokyklos (dabar Kolegijos menų fakultetas) choreografijos režisūros, masinių renginių režisūros skyriuose. Dirbdama pedagoginį darbą buvo nuolatinė valstybinių egzaminų narė. Gamybinę ir mokomąsias praktikas organizavo Vilniaus miesto Profsąjungų, Statybininkų, Kultūros centruose.

Trečiojo amžiaus universitetą Aldona pradėjo lankyti nuo jo įsikūrimo pradžios. Jau dešimt metų yra Kultūros fakulteto pirmos grupės seniūnė. Turėdama ilgametę kultūrininko-vadybininko patirtį grupėje ugdo kūrybiškumą, skatina domėtis Lietuvos kultūros paveldu.

Aktyvi seniūnė kasmet organizuoja susitikimus su kultūros ir meno kūrėjais. Įsimintini susitikimai su LRT laidų vedėjomis E. Mildažyte, Z. Kelmickaite, „Duokim garo“ vedėjais L. Sungailiene, S. Kavaliausku. Ne mažiau įdomūs susitikimai su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais vargonininku L. Digriu, kompozitorium G. Sodeika, kino režisieriumi A. Stoniu, profesore A. Vainiūnaite. Grupė nemažai dėmesio skyrė meno kolektyvams, kurie garsina Lietuvos vardą, lankėsi „Ąžuoliuko“, „Liepaičių“, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ studijose, M. K. Čiurlionio meno mokyklos šokio teatre, grožėjosi dailininkų S. Kuzmos, S. Umbraso darbais. Lietuvos Seime Aldonos vadovaujamos grupės klausytojai bendravo su tuometine Seimo pirmininke I. Degutiene, Sąjūdžio metraštininke A. Rupšyte, Kariuomenės savanorių generolu J. Geču.

Už ilgametį savanorišką, neatlygintiną, aktyvų dalyvavimą Kultūros fakulteto bei universiteto veikloje Aldonai Urbonienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2019 m. sausio 7 d.