Back

ALDONA RAINIENĖ

Kultūros fakulteto Garbės narė

Aldona Rainienė gimė 1934 m. balandžio 13 d. Baigusi Kauno kūno kultūros instituto Kūno kultūros ir žmogaus anatomijos bei fiziologijos specialybę, dirbo vidurinėje mokykloje mokytoja.

Trečiojo amžiaus universitetą pradėjo lankyti nuo jo įsikūrimo pradžios. Po metų tapo Turizmo (vėliau Kultūros) fakulteto seniūne ir su meile bei atsidavimu klausytojams dirbo penkiolika metų. Buvo fakulteto geroji dvasia. Jos draugiškumo, tolerantiškumo, stropumo ir kūrybingumo pasigendame jau keleri metai. Iš aktyvios universiteto kultūrinės veiklos pasitraukė dėl rimtų sveikatos problemų.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą Kultūros fakultete Aldonai Rainienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. vasario 5 d.