Project implementation indicators

1.1.1 Sumanaus valdymo viešjame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi programos bei kursų parengimas 1 programa; 5 kursų aprašai; 1 Lietuvos atstovų vizitas Norvegijoje (12 asm., 4 d.);
1.1.2 Sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų plėtros tobulinimosi programų bei kursų adaptavimas 1 virtuali mokymosi aplinka; 5 kursai; 55 dalyvių; 1 Norvegijos atstovų vizitas Lietuvoje (4 asm.);
1.1.3 Sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų plėtros tobulinimosi seminarų organizavimas 1 seminaras (Lietuvoje); 1 Norvegijos atstovų vizitas Lietuvoje (4 asm.); 110 egz. Vadovas
1.2.1 Sumanaus valdymo administracinių ir viešųuų gebėjimų tobulinimosi programų bei kursų parengimas 2 programos; 2 kursai; 66 dalyvių; 1 Lietuvos atstovų vizitas Norvegijoje (12 asm. 4 d.)
1.2.2 Sumanaus valdymo administracinių ir viešųuų gebėjimų tobulinimosi programų bei kursų adaptavimas ir įgyvendinimas 4 renginiai1 110 dalyvių; 110 egz. Metodinė priemonė
1.3.1 Antikorupcinių priemonių virsmo tvarios plėtros veiksniais interaktyvios siostemos parengimas 1 sistema; 1 konferencija
1.1.1
32%
1.1.2
55%
1.1.3
14%
1.2.1
25%
1.2.2
60%
1.3.1
49%