Back

ZITA ELENA ŠALTMERIENĖ (1944–2021)

Tautodailės fakulteto Garbės narė

Zita Elena Šaltmerienė gimė 1944 m. sausio 17 d. Radviliškyje. Baigusi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, daug metų dirbo Vilniaus fabrike ,,Batas” avalynės modeliuotoja. Nuo 1980 m. iki išėjimo į pensiją dėstytojavo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

Nors visą gyvenimą Z. Šaltmerienė praleido odos dirbinių apsuptyje, neliko abejinga ir kitoms meno sritims: labiausiai pavergė senoji rankdarbių technika – skiautiniai. 1983 m. baigė skiautinių siuvimo kursus ir tais pačiais metais įstojo į skiautinių klubą ,,Urtė“. Pasak Zitos, jos pamėgta technika reikalauja kur kas daugiau kruopštumo, negu nėrimas ar mezgimas, ir rimto atsidėjimo. Idėjos naujiems darbams ateina netikėtai, atlekia lyg paukščiai. Juk tai yra kūryba, nors  netrūksta ir juodo techninio darbo. Kol gimsta dailus skiautinių paveikslas, prabėga valandų valandos.

Be skiautinių klubo, Z. Šaltmerienė aktyviai įsitraukė į Trečiojo amžiaus universiteto Tautodailės fakulteto veiklą. Yra sukūrusi apie 17 sieninių skiautinių, smulkesnių rankdarbių, kuriuos su meile įvairiomis progomis dovanoja bendražygėms, draugams ir artimiesiems. Daug originalių atviručių Zita dovanoja MČTAU rektorato poreikiams. Dalyvauja visose fakulteto parodose. Jos skiautiniai puošė Filharmonijos rūmus MČTAU 20-mečio iškilmių proga.

Z. Šaltmerienė  kūrybinga ir labai darbšti.  Kaip žmogus,  maloni, draugiška, geranoriška, nesavanaudiška, mielai dalijasi patirtimi su kolegėmis, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose.

Nuo 2015 metų Zita Šaltmerienė vadovauja Tautodailės fakulteto konsultavimo-vertinimo grupei.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią veiklą Tautodailės fakultete Zitai Elenai Šaltmerienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. kovo 5 d.