Back

VILIJA JURĖNIENĖ

Literatūros fakulteto Garbės narė

Vilija Jurėnienė jau atšventė garbingą devyniasdešimtmečio jubiliejų. Ji – aktyvi MČTAU Literatūros fakulteto klausytoja, šio fakulteto užsiėmimus lankanti jau dešimtus metus. Esame įpratę ją matyti linksmą, kūrybingą, nepraradusią moteriško žavesio.

Vilija gimė 1925 m. lapkričio 13 d. prie Utenos, Gedimino kaime. Kaip sakoma, dar prie Smetonos, įstojo į Utenos valstybinę gimnaziją, vėliau, baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, susipažinusi su  dailininku Eduardu Jurėnu – ištekėjo. Porą metų dirbo Lietuvos valstybiniame dailės institute, trisdešimt penkerius – Lietuvos dailininkų sąjungoje. Užaugino tris dukras, turi tris anūkus ir proanūkę.

Lankydama MČTAU Literatūros fakulteto užsiėmimus, Vilija išleido dvi knygas: „Dėžutė su senais laiškais“ ir „Giminės“. Pastarojoje knygoje ji rašo: …“Man pasisekė, nes ilgoje savo gyvenimo kelionėje nesu sutikus nė vieno blogo žmogaus, o gerų… Dėkinga likimui už suteiktą galimybę lankyti Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakultetą…“.

Vilija Jurėnienė su didele meile ir pagarba rašo ne tik literatūrine kalba. Ji prisimena savo senelių, tėvų, kaimynų tarmišką ūturką (kalbą). 2009 metais ji tapo antrojo respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso nugalėtoja, 2012 metais už rašinį apdovanota penktojo respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso diplomu, šiais, etnografinių regionų metais (2015) – aštuntajame respublikiniame tarmiškos kūrybos konkurse gavo padėkos raštą. Vilijai nesvetimas ir japoniškas lyrikos žanras – haiku.

Aktyvi, energinga, kūrybiška V. Jurėnienė – Literatūros fakulteto pasididžiavimas.

Už ilgametę ir aktyvią veiklą Literatūros fakultete garbingo jubiliejaus proga Vilijai Jurėnienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2015 m. spalio 22 d.