Back

STEFANIJA STANKEVIČIENĖ

Buities kultūros fakulteto Garbės narė

Stefanija Stankevičienė gimė 1943 m. spalio 30 d. Barstyčiuose prie didžiausio Barstyčių akmens. „Kai man buvo šešeri metai, netekau tėvų. Jie buvo žiauriai nužudyti, o sodyba sudeginta. Likome trys našlaičiai. Mūsų šeimos istorija buvo eksponuojama Kauno karo muziejuje kaip žiauriausiai išžudyta šeima Lietuvoje. Aš pasilikau gyventi pas močiutę, o brolį ir seserį pasiėmė giminės. Besimokydama Barstyčių vidurinėje mokykoje sunkiai susirgau kaulų tuberkulioze. Ilgai teko gydytis ligoninėse. Iš pradžių Šilutės kaulų tuberkuliozės ligoninėje, kurioje teko du metus pragulėti gipso lovelėje, o po to buvau perkelta į Kauno kaulų tuberkuliozė ligoninę Romainiuose. Po trijų metų, praleistų ligoninėse, pasveikau ir likau mokytis Kauno 3-čio internato mokykloje“, – skaudžiais vaikystės prisiminimais dalijasi Stefanija.

Vidurinę mokyklą S. Stankevičienė baigė Ukmergės internate, po to mokėsi Vilniaus lengvosios pramonės technikume. Įgijusi siuvimo technologės profesiją, paskyrimą gavo į Kretingą. Vėliau dirbo Vilniaus modelių namuose 20 metų ir 4 metus „Lelijos“ siuvimo fabrike. Ištekėjusi, turi sūnų ir dvi anūkes, kurios gyvena Anglijoje.

Išėjusi į pensiją ir užauginusi anūkes, Stefanija surado malonų užsiėmimą tarp bendraminčių Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete. „Savo senuose užrašuose radau: 2004 metai, Namų ūkio fakultetas, dekanė Zita Žebrauskienė. Čia radau daug draugų ir įdomių užsiėmimų. Lankiau kelis fakultetus: Sveikatos, Literatūros, Psichologijos, Turizmo bei Namų ūkio. Teko ir seniūne padirbėti. Dabartinis Buities kultūros fakultetas, vadovaujamas dekanės Liucijos Pranckevičienės, yra pagrįstas nuoširdumu, atvirumu ir atsidavimu darbui. Man buvo ir yra garbė lankyti šį universitetą. Čia visi randa užsiėmimus pagal žingeidumą, norus ir sugebėjimus“, – pasakoja S. Stankevičienė.

Gerų žodžių Stefanijai negaili ir kolegos. „Mūsų fakulteto seniūnė Stefanija Stankevičienė jau septyniolika metų yra šio fakulteto klausytoja ir jau aštuoneri – fakulteto seniūnė. Ji labai principinga, sąžininga, pareiginga, ja visada galima pasikliauti. Stefanija aktyvi savanorė visų fakultetų renginiuose. Mes gerbiame ir mylime mūsų Stefutę ir dėkojame jai už buvimą kartu“, – pasakoja Buities kultūros fakulteto dekanė Liucija Pranckevičienė.

Rektorato 2021-09-27 sprendimu Stefanijai Stankevičienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2021 m. rugsėjo 27 d.