Back

REGINA JADZEVIČIENĖ

MČTAU finansininkė, Garbės narė

Regina Jadzevičienė gimė 1947 metų birželio 14 d.  Kaune. Vaikystė ir jaunystė prabėgo mieste prie Nemuno.  Tėvų neteko labai jauna, būdama vos 20-ties, brolis ir sesuo buvo dar jaunesni.

Baigusi Kauno miesto 7-ą vidurinę mokyklą,  Regina pradėjo dirbti ir mokytis.

R. Jadzevičienė pasirinko atsakingą buhalterės profesiją, turinčią gilias istorines šaknis. Pagrindus šiai profesijai daugiau nei prieš pusę tūkstantmečio paklojo italų vienuolis pranciškonas Luka Pačiolis, kuriam skaičių pasaulis tapo universaliu raktu, atvėrusiu duris į tiesos, harmonijos ir grožio pasaulį. Meilė aiškiam ir logiškam skaičių pasauliui paskatino Reginą palikti gimtąjį Kauną ir pasirinkti buhalterinės apskaitos studijas Vilniaus universiteto Finansų fakultete.

Dar bestudijuojant Universitete, Reginai teko derinti studijas su atsakingu darbu banke. Sulaukusi vos 21-erių, R. Jadzevičiene jau tapo vyriausiąja buhaltere ir dirbo įvairiose organizacijose: ekskursijų biure, Kauno m. Kultūros skyriuje. Atvykusi gyventi pas vyrą į Vilnių, dirbo vyriausiąja finansininke Valstybinėje filharmonijoje, Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Čerleda“. „Finansininkės patirties įgijau dirbdama įvairiose valstybinėse įstaigose. Teko dirbti ir su kultūros projektais (Frankfurto knygų mugės projektas, Europos kultūros projektai). Savo darbinę veiklą baigiau Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje“, – apie savo turtingą, ilgametę profesinę patirtį pasakoja R. Jadzevičienė.

Apie MČTAU veiklą Regina sužinojo dar dirbdama. „Viename straipsnyje perskaičiau: pagalvok, ar verta pardavinėti savo gyvenimo valandas. Pamąsčiau ir supratau, kad atėjo laikas baigti darbus, ir nuo 2010 metų pradėjau domėtis universiteto veikla“, – savo gyvenimo istorija dalijasi Regina.

Tačiau ir pradėjus lankyti Medardo Čoboto TAU, Reginai nebuvo lemta palikti savo profesijos, pabėgti nuo skaičių ir nuo akis išvarginusio popierizmo. Universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė įkalbėjo tvarkyti universiteto finansinę apskaitą. Reikėjo apskaityti ne tik klausytojų nario mokestį, bet ir respublikiniams bei Europos Sąjungos projektams skirtas lėšas, už jas atsiskaityti, parengti balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, metinę pelno mokesčio deklaraciją, paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą ir paaiškinamąjį raštą bei parengtas ataskaitas pateikti VĮ Registrų Centrui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kiekvienas klausytojų sumokėtas ar projektinei veiklai skirtas euras R. Jadzevičienės dėka buvo kruopščiai ir atsakingai apskaitomas. MČTAU vidaus audito komisija, kasmet tikrinanti universiteto finansinę veiklą, visuomet teigiamai įvertina lėšų panaudojimo universiteto veikloje tikslingumą.

Nuo 2011 metų R. Jadzevičienė – MČTAU rektorato narė, aktyviai dalyvauja universiteto gyvenime, konsultuoja finansiniais klausimais projektų vadovus. Regina – nuoširdi, draugiška, jautri kolegė. „Lankausi daugumoje MČTAU renginių, sutinku įdomių žmonių, kurie skatina augti, tobulėti ir pamiršti amžiaus negandas. Tikiu, kad universitetas, kaip ir tikėjosi jo įkūrėjas, nuolat keisis ir tobulės“, – pasakoja Regina.

Susituokusi su  tikru vilniečiu, Regina daugiau kaip pusę amžiaus gyvena Vilniuje, išvaikščiojo ir  pamilo Vilniaus senamiestį. Antrą kartą atsisakiusi beveik pusę amžiaus trukusios profesinės veiklos, laisvą laiką Regina ketina skirti knygoms, klasikinės muzikos koncertų lankymui.

Regina Jadzevičienė daugiau nei dešimtmetį kruopščiai ir atsakingai tvarkė universiteto finansinę apskaitą. Rektorato 2021-04-21 sprendimu (protokolas Nr. 4) Reginai Jadzevičienei suteiktas Garbės nario vardas.

Dėkojame Reginai už ilgametę savanorišką veiklą finansininkės pareigose, profesionalumą, atsakingumą ir begalinį kruopštumą.

2021 metų balandžio 21 d.