Back

NIJOLĖ MARIJA SURVILIENĖ

Kultūros fakulteto Garbės narė

Nijolė Marija Survilienė gimė 1943 m. liepos 8 d. Suvalkijoje (Sūduvoje). Grynakraujė ketvirtos kartos kaimietė ir sūduvė. Mokėsi ir baigė Igliaukos vidurinę mokyklą „gūdžiame“ kaime, Kapsuko (dabar Marijampolės) rajone 1961 metais. Mokykloje dalyvavo visose veiklose, kurios tuo metu buvo: sportavo, dainavo, šoko. 1961 m. įstojo mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune, kurią baigė 1966 metais, gavo inžinieriaus diplomą.

1967 m. pradėjo dirbti inžinierės pareigose Valstybiniame žemėtvarkos institute. 1973˗1981 m. dirbo Kultūros ministerijoje, 1981–1989 m. – Vilniaus miesto Komunalinio ūkio valdyboje. Nuo 1989 m. iki pensijos – Vilniaus apskrities institucijose.

Trečiojo amžiaus universiteto pirmą kursą pradėjo lankyti 2009 metais. Lankė iš karto tris fakultetus: Istorijos, Kultūros, Turizmo. Kurį laiką buvo Istorijos fakulteto seniūnė, nesibodėjo jokio darbo ir veiklos. „Per TAU paskaitas ir keliones dar labiau pažinau ir pamilau savo tėvynę Lietuvą, jos garbingą praeitį, architektūrą, dailę, gamtą. Sužinojau, kiek buvo ir yra pasaulinio garso žmonių. O Vilnius pagaliau tapo mano miestu, nes aš jį pažinau kaip savo gimtąjį kaimą“, – sako Nijolė Marija Survilienė. Ji džiaugiasi, kad sutiko daug protingų ir intelektualių žmonių, su kurais galima kalbėtis ir diskutuoti apie viską: Homo Sapiens, Jėzų Kristų, Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Salomėją Nėrį ir taip toliau…“

,,Nijolė yra stipri šiuolaikiška moteris. Ji žino, ko nori ir kaip savo tikslą pasiekti. Jai nereikia patarimų ir nurodymų, kaip ir ką daryti, kuo domėtis ir kur eiti ar neiti“, ˗ pasakoja Kultūros fakulteto Garbės dekanė Aldona Mikulionienė. ˗ ,,Reikli ne tik kitiems, bet ir sau. Jeigu kuo susidomi, išsiaiškina viską, kiek tik įmanoma. Susižavėjusi vilnietės poetės Onos Miciūtės eilėmis, išsiaiškina, kur ir kaip jos gyventa, išsiaiškina, kuriose kapinėse palaidota ir susiranda jos kapą. Gali ir kitiems parodyti. Pradėjusi tvarkyti Šv. Mikalojaus bažnyčios klebono K. Čibiro kapą Rasų kapinėse šalia koplyčios, puikiai sutvarko ir šalia esančius apleistus kapus. Pasidomi, ir kokios asmenybės ten ilsisisi. Gali ir kitiems papasakoti apie jų nuveiktus darbus. Nebijo ir nevengia esant reikalui padaryti pastabą tik formaliai vykdančioms prisiimtus įsipareigojimus“.

Nijolė Marija nuo 2021–2022 mokslo metų vadovauja Kultūros fakulteto Atminties klubui. Klubo nariai džiaugiasi išsirinkę tokią puikią vadovę. Ji taip pat aktyviai dalyvauja „Amoris Vilnensis“ klubo veikloje. Puikiai klubo nariams pristatė Fabijoniškes, kur ji gyvena. Tas mikrorajonas, atrodęs pilkas ir nuobodus, sutvisko kaip žavus ir nepakartojamas. O koks nuostabus buvo pasivaikščiojimas Baltupio (Cedrono) pakrantės taku nuo ištakų iki Baltupių gyvenamojo rajono. Ji pirmoji apžiūrėjo ir kitiems patarė atkreipti dėmesį į visiškai pasikeitusią šiuolaikišką Paplaują.

Rektorato 2021-09-27 sprendimu Nijolei Marijai Survilienei suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

Dėkojame Nijolei ir linkime jai geros sveikatos, puikių naujų sumanymų ir jų įgyvendinimo.

2021 m. rugsėjo 27 d.