Back

MONIKA JAKIMAVIČIENĖ

MČTAU ryšių su klausytojais koordinatorė, Garbės narė

Monika Jakimavičienė gimė 1942 m. gruodžio 4 d. Ignalinos r. Čepuliškės k. ūkininkų šeimoje. Augo tarp dviejų brolių ir sesės. Būdama vyriausia, turėjo padėti ne tik tėvams auginti jaunesnius brolius ir sesę, bet ir pagelbėti ūkio darbuose. Mokėsi Naujo Daugėliškio vidurinėje mokykloje, vėliau – Buivydiškių žemės ūkio technikume, Vilniaus universiteto Gamtos fakultete. Baigusi studijas, dirbo Elmininkų bandymų stoties laboratorijoje (Anykščių r.), o persikėlus gyventi į Vilnių – Valstybinėje karantino inspekcijoje, Paruošų ministerijoje bei uždarosiose akcinėse bendrovėse. Būdama 69 metų atsisakė darbinės veiklos ir visa širdimi atsidavė visuomeninei veiklai.

Dar dirbdama, 2003 metais, laisvalaikiu pradėjo rašyti smulkius projektėlius Vilniaus m. savivaldybei, Kultūros bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. Pirmieji bandymai buvo Bočių organizacijoje, o vėliau ir MČTAU. „Į universitetą išdrįsau pasibelsti 2009 metais, kartu bandydama rašyti ir teikti projektus kultūros, sveikatos bei sporto klausimais. Pasisekdavo gauti lėšų renginiams organizuoti“, – pasakoja Monika. Lankė renginius ir paskaitas daugumoje fakultetų. „Tik būdamas šaunių, išsilavinusių žmonių bendrijoje esi laimingas žmogus visame kame, o senatvė – jinai šiame universitete neturi ateities“, – mąsto Monika.

2013 m. M. Jakimavičienė oficialiai tapo rektorato nare ir projektų vadove. Nuo 2018 m. balandžio 4 d. savanoriavo ryšių su klausytojais koordinatore.

Anksčiau daugiau keliaudavo po savąjį kraštą ir svečias šalis, dabar dažniausiai vasaroja tėviškėje, besidžiaugdama gražia gamta, o rudenėjant – vėl mieli universiteto draugai, vėl paskaitos, susitikimai.

Užaugino dvi dukras, džiaugiasi keturiais vaikaičiais, kurie už močiutę jau pusmetriu aukštesni.

Monika Jakimavičienė – viena iš pirmųjų klausytojų, įnešusi į universiteto bendruomenę projektinio darbo pradmenis. Jos kruopščiai ir atsakingai daug metų tvarkyta universiteto klausytojų apskaita ir kontrolė toliau tęsiama, jai konsultuojant ir padedant. Monika ir dabar dažna viešnia MČTAU, ji savanoriauja, padėdama atlikti įvairius rektorato ir kanceliarijos darbus.

Už svarų indėlį MČTAU rektoratui ir aktyvią veiklą universiteto bendruomenėje rektorato 2022-08-08 sprendimu (protokolas Nr. 5) Monikai Jakimavičienei suteiktas Garbės nario vardas.

Dėkojame Monikai už ilgametę savanorišką veiklą, atsakingumą, profesionalumą ir begalinį kruopštumą.

2022 m. rugsėjo 5 d.