Veiklos ir rodikliai

1.1.1 Sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi programos bei kursų parengimas 1 programa; 5 kursų aprašai; 1 Lietuvos atstovų vizitas Norvegijoje (10 asm.)
1.1.2 Sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų plėtros tobulinimosi programų bei kursų adaptavimas  1 virtuali mokymosi aplinka;  5 kursai; 55 dalyvių;  1 Norvegijos atstovų vizitas Lietuvoje (4 asm.)
1.1.3 Sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų plėtros tobulinimosi seminarų
organizavimas
1 seminaras (Lietuvoje); 1 Norvegijos atstovų vizitas Lietuvoje (4 asm.); 110 egz.
1.2.1 Sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programų bei kursų parengimas 2 programos; 2 kursai;  66 dalyviai; 1 Lietuvos atstovų vizitas Norvegijoje  (12 asmenų, 4 dienos)
1.2.2 Sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programų bei kursų adaptavimas ir įgyvendinimas 4 renginiai; 110 dalyvių; 110 egzempliorių metodinė priemonė
1.3.1 Antikorupcinių priemonių virsmo tvarios plėtros veiksniais interaktyvios sistemos parengimas 1 sistema; 1 konferencija
1.1.1
100%
1.1.2
75%
1.1.3
75%
1.2.1
75%
1.2.2
100%
1.3.1
50%