Tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas:

Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Projekto uždaviniai:

  • Tobulinti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijas, perteikiant Norvegijos partnerio gerąją patirtį ir skatinant mokymąsį visą gyvenimą.
  • Stiprinti sumanaus valdymo administracinius ir viešuosius gebėjimus, įgalinant regioninę tvarią plėtrą.
  • Įgalinti regioninę tvarią plėtrą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu.