Tinklaveika ir socialinė partnerystė tvariai regioninei plėtrai

Spalio 11 d. Norvegų vizito metu Lietuvoje seminare aptarti sumaniojo viešajame sektoriuje resursai socialinės tinklaveikos, partnerystės ir kt. aspektais, aptarti mokymo kursų programos virtualioje mokymosi aplinkoje darbų eiga, įvertintos projekto veiklos ir pasiekimai.  

Susitikimo metu dalyviai apskrito stalo diskusijų metodu bei darbu grupėse aptarė socializacijos, tinklaveikos, socialinės partnerystės aspektus, galimybes viešajame sektoriuje. Vizito metu buvo surengtas seminaras bei viešinimo renginys, kurių metu dalyviai diskutavo apie sumaniojo viešojo valdymo galimybes bei rizikas.