Sumanusis valdymas nuotoliniu būdu

Mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija nuo 2017 m. kovo mėnesio kviečia viešojo sektoriaus atstovus plėtoti sumaniojo valdymo kompetencijas vartotojui patogiausiu – nuotoliniu – būdu. Junkitės prie nuotolinio mokymosi aplinkos www.socin.eu ir gilinkite žinias apie tai, kaip panaudoti įvairias programas ir idėjas sumaniam valdymui.

Nuotolinio mokymosi kursai, kurie buvo pristatyti viešinimo renginyje Garliavoje vasario 23 d., suteikia galimybę studijuoti: skaityti, klausyti paskaitų, atlikti praktines užduotis, diskutuoti su kolegomis, gauti bei teikti grįžtamąjį ryšį pasirinktu metu bei vietoje. Kursai vyks nuo 2017 metų kovo iki gegužės mėnesio. Kursų metu registruoti vartotojai gali gilintis į sumaniąją vadybą, marketingą bei integruotą komunikaciją, inovatyvių ir į rezultatą orientuotų paslaugų teikimo modelius, socialinę partnerystę ir tinklaveiką, sumaniąją socializaciją ir inovacijas, kt.

„Ši kursų medžiaga rengiama konkrečiam regionui, bendruomenei, organizacijai, institucijai atsižvelgiant į skirtingus kultūrinius, regioninius, bendruomeninius ir asmens ypatumus. Kursų metu galėsite susipažinti su sumaniojo marketingo strategijomis ir metodikomis, socialinių naujovių sėkmės atvejų analize, remiantis tradiciškai susiklosčiusia socialine partneryste ir tradicija sąlygota tinklaveika.“ (Eglė Celiešienė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija).

Virtuali platforma remiasi sumaniosios specializacijos iššūkiais, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP), kultūros ir kūrybinių naujovių vystymo prioritetais ir teikia socialinės edukacijos paslaugas asmeniui, bendruomenei, regionui, šaliai rengdama pozityvios integracijos, socialinių naujovių ir verslo vystymo scenarijus ir / ar strategijas, atsižvelgiant į turimus ar galimus turėti konkurencinius pranašumus ir vietinius resursus.“ (Prof. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos Edukologijos Universitetas)

Projekto viešinimo renginyje „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“ Torhild Slatto iš „Flexible Education Norway“ dalijosi gerąja nuotolinių mokymų patirtimi Norvegijoje – dauguma suaugusiųjų, ypatingai, gyvenančių atokesnėse vietovėse, mielai naudojasi nuotolinio mokymosi teikiamomis galimybėmis. Norvegams yra įprasta bendrauti tarpusavyje virtualiai, komentuoti vienas kito darbus, siūlyti idėjas bei kelti klausimus. Naujosios technologijos įgalina ne tik optimizuoti valdymo procesus, bet ir telkti bendruomenes, keistis informacija, dalintis patirtimi. Norvegijos partneriai taip pat dalijosi įspūdžiais, kuriuos patyrė projekto metu Lietuvoje: per šiuos metus, partneriai teigia, jog daug geriau pažinę Lietuvos viešojo sektoriaus ypatumus, kontekstą bei susijusius iššūkius. Viena iš esmingiausių pastabų apie mūsų viešojo sektoriaus aktualijas yra stebimos įvairios korupcijos formos, su kuriomis būtina kovoti, taip pat būtina stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir skaidrumą.

Vincė Vaidevutė Margevičienė socialinės klasterystės idėjos iniciatorė ir rėmėja, dalijosi gerąja patirtimi apie sumaniojo valdymo viešajame sektoriuje sprendimus pasitelkti nevyriausybinio sektoriaus resursus – daugybė vakarų šalių (Vokietija, Olandija, Belgija ir kt.) demonstruoja puikius tokio bendradarbiavimo rezultatus: valstybė pirkdama paslaugas iš nevyriausybinio sektoriaus, daug efektyviau kovoja su įvairiomis socialinėmis problemomis, taip pat užtikrina socialinių paslaugų kokybę bei įvairovę.

NVO vaikams konfederacijos direktorė, p. Elena Urbonienė, dalijosi geraisiais pavyzdžiai apie viešojo, privataus ir pilietinio sektorių bendradarbiavimą bei akcentavo būtinybę stiprinti pasitikėjimą nevyriausybinėmis organizacijomis, įgalinti minėtų sektorių bendradarbiavimą, tačiau taip stiprinti piliečių pasitikėjimą vieni kitais ir politikais.

Projekto partneriai: Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos socialinės globos namai, Kauno rajono savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija, Asker Næringsråd (Norvegija), Fleksibel utdanning Norge (Norvegija).

                 

Projekto tikslas: Plėtoti sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Programa: NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas”.

Priemonė: NOR-LT10-VRM-01-TF.

Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą.