Projektas startavo Norvegų partnerių vizitu Lietuvoje metu

Šiemet gegužės 3-5 dienomis projektas “Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą” pradėtas 4 Norvegijos neformaliojo ugdymo asociacijos “Fun Education Norway” lektorių bei profesorių vizitu Lietuvoje. Vizito metu projekto dalyviai susipažino, aptarė projekto veiklas bei eigą. Projektas pristatyas taip pat viešai kitiems suinteresuotiems asmenims. Vizito dalyviai analizavo sumaniojo valdymo viešajame sektoriuje aptarė galimas rizikas ir sprendimo būdus, dalijosi gerąja patirtimi. Vizito metu buvo sudarytas mokymo kursų planas virtualiajai mokymosi aplinkai, pasidalinta darbais bei aptarta tolesnė projekto veikla.

 Dalyviai susipažino bei sužinojo daugiau apie Lietuvos kontekstą, partnerių darbo praktiką, kurie darbo metodai pasiteisina. Sudarant mokymų planą labai svarbu buvo įvardyti ne tik galimybes, bet ir potencialias rizikas bei numatyti žingsnius atsiradusių problemų sprendimui – tai sutvirtino dalyvių pasitikėjimą bei motyvaciją imtis diegti naujoves bei motyvuoti kolektyvą. Šis susitikimas buvo svarbus ir tuo, jog dalyviai susitarė dėl tolimesnių žingsnių projekto veiklose.