Parengtos mokymo kursų gairės

Rugsėjo 19-21 d. 9 Projekto “Sumanus valdymas per tvarią regioninę plėtrą” vykdytojai vyko susipažinti su gerąja Norvegijos partnerių patirtimi apie teisinį viešojo sektoriaus valdymo reguliavimą. Susitikimo metu dalyviai simuliavo įvairias situacijas bei taikė sumaniojo valdymo viešajame sektoriuje principus, darbo grupėse metu sudarė mokymo kursų planą bei 5 programų gaires, suplanavo sekančius projekto įgyvendinimo žingsnius.