Baigiamoji konferencija „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą: inovatyvios antikorupcijos priemonės“

Kovo 23 d. 10 val. Marijampolės kolegijoje vyks baigiamoji projekto „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“ konferencija. Pranešimus skaitys STT specialistė, projekto vykdytojai bei partneriai iš Norvegijos, Marijampolės savivaldybės.

Kviečiame susipažinti su inovatyviomis antkorupcinėmis priemonėmis bei metodais. Užsiregistravusiems iš anksto, bus išduodami pažymėjimai. Registruokitės paspaudę ČIA iki kovo 21 d.

Konferencijos vieta: Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92, Iškilmių salėje.

PROGRAMA

Ketvirtadienis, kovo 23 d., 2017

10:00-10:15 Dalyvių pasveikinimas/Welcome speech

Marijampolės kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas / Director of Marijampoles college dr. Vaidotas Viliūnas

10:15-10:45 Projekto rezultatų pristatymas/Presentation of project results

Eglė Celiešienė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Egle Celiesiene, Lithuanian college of democracy

10:45-11:00 Kavos pertraukėlė/ Coffe break
11:00-11:30 Korupcijos prevencijos priemonės/Preventive measure of corruption

Daina Paštuolienė, LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė 

Daina Pastuoliene, Head of Kaunas department of Special Investigation Service

11:30-12:00 Nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas/Cooperation of NGO and public sector in Lithuania

Eglė Vaidelytė, Kauno Technologijos Universitetas

Egle Vaidelyte, Kaunas Technology University

12:00-12:30 Naujausios korupcijos prevencijos iniciatyvos Lietuvoje gerieji pavyzdžiai/New preventive initiatives in Lithuania good examples

Jonas Balkevičius, ES investicijų komunikacijos skyrius, Finansų ministerija

Jonas Balkevičius, Representative of communication sector of invetments department of EU, Ministry of Finances

12:30-13:00 Pietūs/ Lunch
13:00-14:45 Situacijų modeliavimas ir antikorupcijos priemonės/ Simulations of situations and use of anticorruption tools

Moderatoriai: Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos pirmininkė

Mantas Ravinskas, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Milda Lukoševičiūtė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

14:45-15:00 Kavos pertraukos/ Coffee break
15:00-16:45 Diskusijos apibendrinimas, įžvalgos: grupinio darbo pristatymas/ Generalization of group work, insights from group work

Moderatorė: Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos pirmininkė

Elena Urbonienė, Chairman of NGO for children confederation

Rasa Zygmantaitė, Direktoriaus pavaduotoja plėtrai, Marijampolės kolegija

Rasa Zygmantaite, /Deputy Director/Development

16:45-17:00  Konferencijos apibendrinimas/ Summary of the conference, final discussion

Daugiau informacijos bei atsakymai į rūpimus klausimus – Eglė Celiešienė +370 655 41414

 

Labai lauksime Jūsų!