Back

LAIMA STANEVIČIENĖ

MČTAU garbės narė

Laima Stanevičienė gimė 1945 m. sausio 27 d. Utenos rajone, Užpaliuose. Mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje, kur baigė 7 klases. Vėliau baigė Vilniaus technologinio technikumo pramonės ekonomikos specialybę. 1963 m. įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. Baigusi universitetą 1968 metais, dvidešimt dvejus metus dirbo Skaičiavimo mašinų susivienijime ,,Sigma“ vyr. ekonomisto pareigose. Atėjus Nepriklausomybės metui, Laima, baigusi dvejus buhalterių kursus nuo 1992-ųjų iki šiol dirba privačiose bendrovėse vyriausios buhalterės pareigose. Laimos stažas tikrai įspūdingas – daugiau kaip 60 metų!

2011 m. Laima pradėjo lankyti MČTAU kultūros fakultetą. ,,Labai, labai džiaugiuosi, nes labai praplėčiau savo žinių akiratį ir patyriau nepakartojamą bendravimo džiaugsmą“, – sako Laima Stanevičienė. Ji buvo ilgametė Kultūros fakulteto trečiosios grupės seniūnė. ,,Visada linksma, pozityvi, nestokojanti energijos, puiki organizatorė. Moka išklausyti kitų nuomonę, jai sekasi suderinti kartais net prieštaringas nuomones. Ji niekada nestokoja iniciatyvos, gerbia kitų nuomonę. Platus jos interesų ratas – ją sutiksi ir koncertų salėje, ir teatro spektaklyje, su ja smagu aptarti naują lietuvišką kino filmą ar paprasčiausiai pasivaikščioti po Bernardinų sodą“, – taip apie Laimą atsiliepia bendražygė, buvusi fakulteto dekanė Aldona Mikulionienė.

Laima – meniškos, jautrios sielos moteris, savo kūrybinius polėkius šešerius metus įgyvendinusi ir Tautodailės fakulteto veikloje. Akį patraukia jos sukurti tiesiog švytintys, subtilių spalvų skiautiniai, atlikti pačia įvairiausia metodika. Fakulteto surengtose parodėlėse puikavosi išskirtiniai Laimos sukurti popieriaus lankstiniai ir šilko juostelėmis siuvinėti dirbiniai.

Šiuo metu Laima aktyviai įsijungė į klubo Amoris vilnensis veiklą. Labai gražiai ir išradingai suorganizavo savo gimtųjų Užpalių pristatymą – pakvietė miestelio Kultūros centro darbuotoją pademonstruoti savo uteniškių tarmę, tarmiškai pristatyti vaikystės atsiminimus.

Laima – aktyvi savanorė, kartu su kitomis Kultūros fakulteto entuziastėmis prižiūrinti niekieno nelankomus kultūros ir visuomenės veikėjų kapus Rasų kapinėse.

Visi, kam teko bendrauti su Laima, žavisi jos vidine inteligencija, ramiu, kukliu aukštaitišku būdu, jos nuoširdumu, taktiškumu. Linkime Laimai asmeninės laimės ir sveikatos, įkvėpimo ir sodrių spalvų kūryboje, gražaus ir malonaus bendravimo MČTAU senjorų būryje.

Už savanorišką, aktyvią veiklą Kultūros fakultete ir universiteto bendruomenėje rektorato 2022-09-26 sprendimu (protokolas Nr. 6) Laimai Stanevičienei suteiktas MČTAU garbės nario vardas.

2022 m. lapkričio 9 d.