Back

KAZIMIERAS VYTIS ATKOČIŪNAS

MČTAU prorektorius

Kazimieras Vytis Atkočiūnas gimė 1941 m. vasario 6 d. Biržuose. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, kurį baigė 1970 m. ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, Vietinės pramonės ministerijoje, AB „Santechninės detalės“ generaliniu direktoriumi, dirbo vadovaujamą darbą Lietuvos privatizavimo agentūroje, Viešųjų pirkimų tarnyboje, Vidaus reikalų ministerijoje.

Į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto veiklą K. V. Atkočiūnas įsijungė 2015 m. kaip Socialinės psichologijos fakulteto aktyvus klausytojas. Netrukus buvo pastebėtas tuometės fakulteto dekanės, šviesios atminties K. O. Didžiokienės, įtrauktas į fakulteto Tarybos sudėtį. 2018 m. K. V. Atkočiūnas, kaip turintis didelę vadovaujamo ir vadybinio darbo patirtį, buvo paskirtas MČTAU prorektoriumi organizaciniams reikalams. Universiteto veikloje jis puikiai pritaikė savo patirtį, padėjo sprendžiant įvairius organizacinius, ūkinius mokymo proceso klausimus. Pablogėjus sveikatai, 2020 m. pavasarį K. V. Atkočiūnas atsistatydino iš prorektoriaus pareigų.

Už savanorišką, neatlygintiną, aktyvų dalyvavimą universiteto veikloje, už visokeriopą pagalbą organizuojant MČTAU renginius ir svarų indėlį Rektorato darbe Kazimierui Vyčiui Atkočiūnui suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2020 m. birželio 2 d.