Back

HELENA GRAŽINA JARMALYTĖ

MČTAU garbės narė

Gražina Jarmalytė – karo ir pokario vaikas. Gimė 1939 metų sausio 2 dieną Švenčionėliuose, ten baigė mokyklą, ir, 1967 metais Šiaulių pedagoginiame institute įgijusi pradinio ugdymo specialybę, savo gyvenimą susiejo su Švenčionėliais. Dar besimokydama vidurinėje mokykloje domėjosi poezija, vaidyba.

Gražina daug metų dirbo Švenčionėliuose pradinių klasių mokytoja ir aktyviai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir Švenčionių rajono gyvenime. Ji vaidino Švenčionėlių kultūros namų teatre, vėliau šiam teatrui suteiktas Liaudies teatro vardas. Teatre ji sukūrė kelias dešimtis įvairių vaidmenų. 1974 m. už Lizos vaidmenį komedijoje ,,Moterų vienuolynas“ respublikinėje liaudies teatrų apžiūroje pelnė diplomą ir kūrybinę komandiruotę į Maskvą. Kartu su teatru dalyvavo visose liaudies teatrų stovyklose ir sąskrydžiuose Lietuvoje, festivaliuose Latvijoje. 1999 m. dalyvavo pirmojo viešo lietuviško vaidinimo Keturakio ,,Amerika pirtyje“ 100-mečio renginiuose, apdovanota jubiliejiniu medaliu.

Nuo 1975 metų Gražina dalyvavo įvairiose skaitovų šventėse, ji – daugkartinė respublikinių konkursų laureatė. Gražina daug metų šoko Švenčionėlių miesto kultūros centro šokių kolektyve ,,Senjorai“, dalyvavo respublikinėse dainų ir šokių šventėse. 2007 m. Lietuvos dainų šventėje ,,Būties ratu“ sukūrė Motinėlės vaidmenį dalyje ,,Lino pasakos“. 20 metų ji buvo humoro grupės ,,Optimistai“ narė. Gražina ne tik deklamavo, vaidino, šoko, bet ir dainavo moterų vokaliniame ansamblyje ,,Gabija“.

Už ilgametę kūrybišką pedagoginę veiklą, Švenčionių r. kultūros bei švietimo tradicijų puoselėjimą daugybę kartų apdovanota garbės, padėkos ir pagyrimo raštais, o 2006 metais įrašyta į Švenčionių r. Garbės piliečių knygą. Rajono kultūrinis gyvenimas neįsivaizduojamas be Gražinos. Ji iki šiol aktyviai dalyvauja Švenčionėlių kultūros centro literatūriniuose skaitymuose ,,Lietuvių kalba – gimtoji kalba“, bibliotekos organizuojamuose renginiuose.

MČTAU veikloje Helena Gražina Jarmalytė, kurią mes vadiname tiesiog Gražina, dalyvauja nuo 2015 metų. Užsienio kalbų fakultete mokėsi anglų kalbos. Kaip viesulas įsisuko į naują Meninės saviraiškos fakultetą, kur ketverius metus šoko koncertuojančioje šokių grupėje, 2017 metais tapusioje šokių studijos pagrindine šokių grupe „Nonna Dance“ („Šokanti senelė“). Dalyvavo visuose šokių grupės to meto koncertuose, išvykose, festivaliuose, konkursuose. Pažymėtini Tarptautinės šokių varžybos-festivalis „Lithuanian Open Dance Cup“ (2016 m., Trakai), Tarptautinis šokių festivalis-konkursas „Baltic Amber Spring Suwalki“ (2017 m., Lenkija), Lietuvos valstybės 100-mečiui dedikuotas, MČTAU organizuotas senjorų šokių festivalis „100 šokių pynė Lietuvai“, kuriame tarp 450 šokėjų iš 27 kolektyvų šokių grupės „Nonna Dance“ sudėtyje sukosi ir Gražina, iš Švenčionėlių, savo gimtojo miesto, kaskart pareigingai atvykstanti traukiniu į visas repeticijas Vilniuje.

Tuo pačiu metu Gražina lankė ir raiškiojo skaitymo grupės užsiėmimus, emocingai skaitė eiles visuose Meninės saviraiškos fakulteto, 2019 m. rudenį tapusio Meninio ugdymo fakultetu, renginiuose. 2017 m. pavasarį buvo surengta Poezijos ir prozos velykinė popietė „Būties akimirka“ Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose, dalyvaujant Gražinai Jarmalytei. MČTAU bendruomenė įdėmiai klausėsi jos kiekvieno raiškaus, jausmingai ir prasmingai ištarto žodžio. Daugelis eilių atrodė tarsi sukurtos pačiai nenuoramai Gražinai, jos jausmams, jos amžinam degimui, norui aktyviai gyventi.

Gražina ir dabar aktyviai dalyvauja Meninio ugdymo fakulteto veikloje: be jos įtaigaus, meile kiekvienam deklamuojamo eilėraščio posmui skambančio balso neįsivaizduojami fakulteto renginiai.

Gražinos gyvenimo motto – „Aš galiu!“ Jos gerumas, nuoširdumas ir didžiulė meilė žmonėms, begalinis noras visą save atiduoti kitiems, jos vidinė šviesa išsilieja skaitomais posmais, praskaidrina gyvenimą ir užaugina sparnus. „Ateis diena, o tiksliau vakaras, kai išeisiu į sceną paskutinį kartą, ir ašara pakibs ant skruosto… Bet šiandien aš – dar Artistė“, – sako Gražina.

Už aktyvią veiklą Meninio ugdymo fakultete ir universiteto bendruomenėje rektorato 2022-09-26 sprendimu (protokolas Nr. 6) Gražinai Jarmalytei suteiktas MČTAU garbės nario vardas.

Dėkojame Gražinai ir linkime sveikatos, stiprybės, negęstančios jaunatviškos ugnelės širdyje! Džiuginkite mus savo talentais dar ilgus metus!

2022 m. spalio 12 d.