Back

GRAŽINA ŠILER

Kultūros fakulteto prodekanė

Gražina Šiler gimė 1941 m. sausio 21 d. Alytuje, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje, kurios pastatas išlikęs iki šiol ir, kiekvieną kartą būdama Alytuje, Gražina jį aplanko.

Baigusi vidurinę mokyklą G. Šiler įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, tačiau, jau būdama antrakursė, suprato, kad ekonomika ne jai, nori būti teisininke! Tad iš naujo laikė stojamuosius egzaminus (8 žmonės į vieną vietą!) ir įstojo į Teisės fakultetą. Dėl šeiminių aplinkybių perėjo į neakivaizdinį skyrių ir, būdama trečio kurso studentė, įsidarbino juriste Alytaus siuvimo fabrike „Dainava“. Vėliau – Anykščių žemės ūkio valdybos juristė, 1972-1980 m. – Šalčininkų žemės ūkio valdybos juridinės grupės vadovė, 1980-2006 m. – AB „Krekenavos agrofirma“ juristė.

1988 m. G. Šiler aktyviai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje: AB „Krekenavos agrofirma“ įsteigė Sąjūdžio grupę, vėliau tapo Panevėžio rajono Sąjūdžio tarybos nare.

2006 m. G. Šiler, dešimt metų pradirbusi jau būdama pensininkė, atsisveikino su darbine veikla ir persikėlė gyventi į Vilnių, vėliau – į Vilniaus rajone dukros šeimai priklausantį namą. Dukra, ieškodama mamai aktyvios visuomeninės veiklos, pasiūlė lankyti Trečiojo amžiaus universitetą. Tad tais pačiais 2006 m. ji įstojo į universiteto Turizmo fakultetą (vėliau tapusį Kultūros pažinimo fakultetu), kuriam vadovavo ekskursijų vadovė, gidė ekspertė Aldona Mikulionienė. „Puikiai prisimenu, kokios negatyvios nuotaikos slėgė mane iki įstojimo į universitetą ir ką man davė dalyvavimas jo veikloje. Tai buvo noras tęsti aktyvią veiklą, noras žinoti, noras suprasti, noras gyventi, noras išgirsti tokias asmenybes kaip Medardas Čobotas, Vanda Brimienė ir dabartinė rektorė Zita Žebrauskienė. Nežinau, kaip būtų susiklostęs mano gyvenimas be universiteto, tačiau, esu įsitikinusi, kad jis būtų žymiai blankesnis. Būčiau mama, močiutė ir, iš dalies, namų darbininkė! Gal tai irgi neblogai, bet šito ne kiekvienam žmogui užtenka. Tačiau, lankydama MČTAU, gavau tai, ko žmogui labiausiai reikia: žinoti, kad esi reikalingas, kad gyvenimas tęsiasi ir kad jame aibė įdomybių, daugybė žmonių, kuriuos sieja bendri interesai ir, galų gale, draugystė!“ – savo jausmais dalinasi Gražina.

2014 m. Kultūros pažinimo fakultetas išsiplėtė – jo sudėtyje buvo jau 7 grupės. Dekanė pervardino fakulteto pavadinimą į Kultūros ir paskyrė du prodekanus – viena iš jų tapo G. Šiler.

Po metų fakultete susibūrė knygų bičiulės – Gražina vėl viena iš aktyviausių Knygų klubo narių. „Manau, kad mano gyvenime knyga buvo svarbiausia, o universiteto aplinkoje didžiausia knygomanė – mūsų dekanė. Bendramintei Jadvygai Miniotaitei pasiūlius, mudvi su Aldona ėmėmės organizuoti Knygų klubą. Manau, kad tai buvo gera mintis. Šis klubas gyvuoja!“ – džiaugiasi Gražina, susitikimuose ar išvykose knygų bičiules nustebindama širdį veriančiais poezijos posmais.

Aktyvi MČTAU bendruomenės narė savo laisvalaikį skiria knygų skaitymui, domisi interneto naujovėmis. Visą gyvenimą mėgo keliones – sovietmečiu keliavo po Sovietų Sąjungą (kitur neleisdavo), pamatė nuostabios gamtos, susitiko su įdomiais žmonėmis: aplankė Uralą, Kamčiatką, Baikalą, Kolos pusiasalį, Kaukazą, Moldaviją ir kt. Po atgimimo susipažino su Vakarų Europa. „Prisipažįstu, kad mažai važinėjau po Lietuvą. Tik MČTAU organizuojamų kelionių dėka pamačiau tikrąjį Lietuvos ir jos gamtos grožį, susipažinau su Lietuvos kultūriniu paveldu, supratau, kokia ji nuostabi, mūsų Lietuva! Taigi, daug už ką aš turiu dėkoti universitetui: už žinias, keliones, draugystę, nuostabius žmonės, sutiktus jame!“ – atvirauja Gražina.

G. Šiler, būdama teisininkė, daug prisidėjo ruošiant MČTAU veiklos dokumentus: dekanų ir seniūnų pareiginių nuostatų projektus, Įstatų, Veiklos reglamento pakeitimus ir kitus. Ne vieną kartą aktyvi bendruomenės ir Kultūros fakulteto narė apdovanota MČTAU padėkos raštais. Šiemet jai įteiktas Libellum pažymėjimas, patvirtinantis mokslinčiaus vardą ir Homo Discus (nuolat besimokančiojo) titulą bei MČTAU ženklas.

Teisininkės, mamos, močiutės, aktyvios bendruomenės narės gyvenimo kredo su amžiumi ne vieną kartą keitėsi. „Tačiau dabar esu iš kažkur nusikopijavusi man patinkančią „Trijų N taisyklę”: Nekaltinti, Nesiskųsti ir Nesiteisinti! Manau, kad tai yra svarbu. Tačiau kiekvienam individualu“.

Už ilgametį savanorišką, neatlygintiną, aktyvų dalyvavimą Kultūros fakulteto bei universiteto veikloje ir teisinę pagalbą rengiant MČTAU įstatus bei kitus dokumentus Gražinai Šiler suteiktas MČTAU Garbės nario vardas.

2018 m. gegužės 9 d.