Back

ALDONA JAGMINIENĖ (1926-2023)

Literatūros fakulteto Garbės dekanė

Aldona Jagminienė gimė 1926 m. gruodžio 26 d. Anykščiuose – ir labai didžiuojasi, kad jos auklėtojas vienuoliktoje klasėje buvo Antanas Vienuolis, skatinęs studijuoti lietuvių kalbą. Literatūra buvo Aldonos svajonė, kuri, deja, neišsipildė dėl nelemtų pokario istorijos aplinkybių. Vietoj filologijos studijų jai, tremtinių ir vadinamųjų buožių dukrai, teko rinktis agronomiją. Baigusi studijas, dėstė namų ruošą ir biologiją Šiaulių vidurinėje mokykloje, specialybės dalykus – technikumuose, bet visuomet žavėjosi romantine poezija, domėjosi rašytojų gyvenimu, literatūros naujovėmis. Gal meilę menui paveldėjo iš mamos – šokėjos, dainininkės, pasakorės.

Mokyta ir auklėta Smetonos laikų gimnazijoje, Aldona visą gyvenimą norėjo mokytis, nes dirbdama pedagoginį darbą privalėjo ir pati tobulėti. Jau išėjusi į pensiją baigė katechetų kursus ir mokė vaikus tikybos. Mėgo raustis bibliotekų archyvuose, vėliau įniko į kompiuterius, greitai perprato internetą, išmoko naudotis rašymo, piešimo programomis.

Trečiojo amžiaus universitetą A. Jagminienė pradėjo lankyti 1996 m., jau būdama 69-erių metų. Iš pradžių ją sudomino Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakulteto paskaitos, vėliau – relaksacijos pratybos Sveikatos fakultete ir Namų ūkio fakulteto užsiėmimai. Susibūrus sodininkų ir daržininkų sekcijai, ji, kaip agronomė, pasidalydavo savo žiniomis, padėdavo gauti įvairių želdinių, sodinukų.

Universiteto veiklai kasmet aktyvėjant, 2002 m. lapkritį į Literatūros fakultetą susibūrė apie 20 poezijos ir knygos mylėtojų: šiltas, jausmingas žodis, skambus eilėraštis ar satyra pagyvino visus renginius, suteikė jiems grožio. Pamažu ir pati Aldona pradėjo rašyti, deklamuoti, kurti.

Universitete A. Jagminienei teko būti viskuo: klausytoja, seniūne, dekane, Senato nare, choro dainininke, skaitove, dėstytoja, autore. Čia ji įgijo neįkainojamos literatūrinės patirties, išmoko bendrauti su žmonėmis – kaip svarbu paduoti kitam žmogui ranką, būti suprastam, atsiremti į kito petį – bendrystė atvėrė Aldonai gyvenimo grožį.

Aldona Jagminienė MČTAU literatūros fakultetui vadovavo beveik dešimtmetį. Atsisakiusi dekanės pareigų, ponia Aldona ir toliau aktyviai dalyvauja fakulteto veikloje. Ji kartu su tais, kurie savo brandžiausius gyvenimo metus pašventė menui ir literatūrai.

Gyvenime patyrusi daug skaudžių netekčių, bet vis dar nepavargstanti gyventi, Aldona nori dar geriau suprasti žmones, būti jiems naudinga, reikalinga. O pačiai susikaupusias emocijas norisi išpasakoti, išlieti eilėmis, norisi pakilti virš kasdienybės, pasiguosti liūdesiu ar vienatve, pasidalinti džiaugsmu.

MČTAU 20-mečio proga už aktyvią ir ilgametę veiklą universitete bei Literatūros fakultete Aldonai Jagminienei suteiktas MČTAU Garbės dekanės vardas.

2015 m. kovo 5 d.